Bioenergisfären Tidksriften Bioenergi Bioenrgisfären Hem TIDSKRIFTEN BIOENERGI

ARTIKELARKIV 95-

Se även andra nummer och vår lokala sökmotor. Gör en fritextsökning i hela vårt websystem.

Arkiv inlagda i kronologisk ordning under respektive rubrik.Värme/kraft Bränslen Pellets, Briketter, Pulver Marknad & politik System & Teknik Miljö Villa Övrigt

VÄRME/KRAFT

Artikel / Författare / Beskrivning / Källa / Format
 • BioNorr bygger ut / Bioenergi 5/03 / Pdf
 • Distrubition av biobränsle ökar snabbt i Rotterdam / Bioenergi / Pdf
 • Biobränsle ger processånga till Nynäs Refining / Bioenergi 3/03 / Pdf
 • Avedøre 2 största biokraftvärmeverket / Bioenergi 6-02 / Pdf
 • Elcertifikat ska ge mer förnybar el / Bioenergi 6-02 / Pdf
 • Bioenergin rycker ifrån i fjärrvärmestatistiken / Bioenergi 6-02 / Pdf
 • Ena Kraft prioriterar kraften / Bioenergi 6-02 / Pdf
 • Sysav - Nu proveldas kraftvärmeverkets ugn / Bioenergi 6-02 / Pdf
 • Bodens Energi tappar och ökar / Bioenergi 6-02 / Pdf
 • Järnforsen levererar till Alvesta Energi / Bioenergi 6-02 / Pdf
 • Mer el från massabruken med svartlutsförgasning / Bioenergi 5-02 / Pdf
 • Värmeverk forskar i gemensamt program / Bioenergi 5-02 / Pdf
 • Malmö investerar 800 Mkr / Bioenergi 4-02 / Pdf
 • Uppsala Energi ökar avfallseldningen / Bioenergi 4-02 / Pdf
 • Byggstart i Sundsvall om ett år / Bioenergi 4-02 / Pdf
 • Miljöinsatserna inom avfallseldning har givit resultat / Bioenergi 4-02 / Pdf
 • Det stora lyftet i Vadstena - Pannan på plats / Bioenergi 2-02 / Pdf
 • Programkonferens om småskalig eldning / Bioenergi 1-02 / Pdf
 • Alholmen Oy / Bioenergi 6-01 / Pdf
 • Turbo Power från Siemens när Jämtkraft satsar Bio / Bioenergi 6-01 / Pdf
 • Fjärrvärme 2000, Statistiken / Bioenergi 6-01 / Pdf
 • Energikalkyl för pelletsvärme / Bioenergi 5-01 / Pdf
 • Kils energi utvecklar avfallsprojekt / Sofie Samuelsson / Bioenergi 4-01 / Pdf
 • Uppsala Energi 2,3 TWh avfall, torv, trä, kol / Lennart Ljungblom / Bioenergi 4-01 / Pdf
 • Panntrimning hos Rättvik / Lennart Ljungblom / Pdf
 • Fjärrvärmeentreprenören Gotlands Fjärrvärme inviger ny trädbränsle anläggning i Flen / Lennart Ljungblom / Bioenergi 2-01 / Pdf
 • Närvärme i Vaxholm får fart på blommorna / Bioenergi 2-01 / Pdf
 • Eskilstuna bygger nytt kraftvärmeverk / Lennart Ljungblom / Bio 5-00 / Pdf
 • Västerås ersätter kol bygger flispanna 525 miljoner kronor intjänat på fem år / Lennart Ljungblom / flispanna, skogsbränsle / Bioenergi 3-00 / Pdf
 • Lantbruket satsar på Närvärme / Lennart Ljungblom/ närvärme, värmeanläggningar, lantbruk / Bioenergi Nr 1-00 / Pdf
 • Ny panncentral i Heby sågverk / Lennart Ljungbom, Sofie Samuelsson / Mellanskog Industri AB / Bioenergi nr 3-99 / html
 • Träpulver värmer Smedjebacken / Lennart Ljungblom / Petrokraft i Smedjebacken / Bioenergi Nr 3-98 / html
 • Vardagshjältar behövs i miljöarbetet Börje Åhgren / Tekniska Verken - världens, största anläggning för produktion av biogas / Bioenergi Nr 5-97 / html
 • Bristaverket / Lennart Ljungblom / Sigtuna och Upplands-Väsby bygger kraftvärme / Bioenergi Nr 6-96 / html
 • Avfall som biobränsle / Kjerstin Ekwall, Kaj Jönsson / Förbränning av avfall i Malmö / Bioenergi Nr 4-96 / html
 • Energiverket i Eksjö - moderniserat / Lennart Ljungblom / Energiåtervinning av avfall / Bioenergi Nr 4-96 / html
 • Cederkvist inviger Jordbro Värmeverk / Ljungblom, L. / Vi vill ha värme från biobränsle / Bioenergi Nr 2-96 / html
 • Kilslund nytt ej flisvärmt villaområde / Dahlström, J-E / Billig värmedistribution med plaströr / Bioenergi Nr 2-96 / html
 • Kil - pionjär på kretslopp och pellet / Ljungblom L. / Pellet, kompostering och rötgas / Bioenergi Nr 6-95 / html
 • Största bioenergieldaren igång / Ljungblom L. / Igesltaverket går över till biobränsle / Bioenergi Nr 1-95 / html
 • Trosa Närvärme invigt / Lennart Ljungbom /Bioenergi Nr 6-99 / pdf

  BRÄNSLEN

 • Torrt biobränsle lösningen för Norrenergi / Bioenergi 5-03 / Pdf
 • Stocka pellets "ny mindre pelletsfabrik" / Bioenergi 5-03 / Pdf
 • Ny hamn och terminal för biobränsle i Stora Vika / Bioenergi 5-03 / Pdf
 • Förnybar etanol från spannmål / Bioenergi 5-03 / Pdf
 • Hampaodling - enastående tillväxt / Bioenergi 5-03 / Pdf
 • Nu kommer energigräset / Bioenergi 5-03 / Pdf
 • Specialister på udda biobränslen / Bioenergi 5-03 / Pdf
 • Inblandning av torv för bättre förbränning / Bioenergi 5-03 / Pdf
 • Världens största och effektivaste halmpanna / Bioenergi 5-02 / Pdf
 • Nya energiskogssorter växer som träd / Bioenergi 5-02 / Pdf
 • Sveriges största torvproduktion i Tornedalen / Bioenergi 4-02 / Pdf
 • Olof Johansson flaggar upp för torven / Bioenergi 4-02 / Pdf
 • Spanmål som bränsle?! / Bioenergi 2-02 / Pdf
 • Dags att tänka negavattimmar och exergi / Bioenergi 2-02 / Pdf
 • Sydved / Bioenergi 1-02 / Pdf
 • Svensk Brikettenergi / Bioenergi 1-02 / Pdf
 • Såbi / Bioenergi 1-02 / Pdf
 • Årets bränsleleverantörs enkät / Bioenergi 1-02 / Pdf
 • Bioalcohol Fuel Foundation Baff / Bioenergi 1-02 / Pdf
 • 2001 Bioenergins internationella genombrott / Bioenergi 5-01 / Pdf
 • Sydpellets - den nya pelletsfabriken i Traryd / Lennart Ljungblom / Bioenergi 2-01 / Pdf
 • Mer biobränsle även i jordbruket / Gunnar Hadders / Bioenergi 2-01 / Pdf
 • Tåget en ökad andel av bränsletransporterna / Petter palmgren / Bio 1-01 /pdf
 • Liepaja utlastningshamn för trä och trädbränsle / Lennart Ljungblom / Bio 1-01 / Pdf
 • Analyser en viktig del i biobränslekedjan / Leif Andersson / Bio 5-00 / Pdf
 • Salix odlare men inte bonde /Gustav Melin / Bio 5-00 / pdf
 • Tötjamossen skördas och återförs till naturens kretslopp / Lennart Ljungblom / Bio 5-00 / pdf
 • SBE´s pelletsfabrik i Nävlinge / Lennart Ljungblom / Bio 5-00 / Pdf
 • Biogas i Fordon / Karl Bjurling / Bioenergi 5-00 / Pdf
 • Slam är energi / Bioenergi 4/00 / pdf
 • Returträ i Sverige har för låg kvalitet / Bioenergi 4/00 / pdf
 • Skogsbränslehantering - gamla och nya hjulspår / Gert Andersson/ skogsbränsle / Bioenergi Nr 3-00 / Pdf
 • Att skörda torv, - i nord och i söder / Reidar Pettersson / torv, bränsle, fjärrvärme / Bioenergi Nr 3-00 / Pdf
 • MEBIOS nya pelletsfabrik / Lennart Ljungblom / pellets, fabrik / Bioenergi Nr 2-00 / Pdf
 • Bränsleleverantörer / Lennart Ljungblom, Jeanette Fogelmark / bioenergiföretag, bränsleleverantörer / Bioenergi Nr 1-00 / Pdf
 • Skogsbränsle i Linköping / Lennart Ljungblom / skogsbränsle, returbränsle / Bioenergi Nr 1-00 / Pdf
 • Tallolja ger bränsle och kemikalier / Lennart Ljungblom / Bioenergi Nr 6-99 / pdf
 • Konferens om smŒskalig vūrme / Bioenergi nr 3-99 / html
 • Dalslands Flis AB producerar flisen / Lennart Ljungblom / VSV / Bioenergi nr 2-99 / html
 • Norrköping störst på RT / Lennart Ljungblom, Sofie Samuelsson / Bioenergi nr 1-99 / html
 • Bränsleleverantörer / Lennart Ljungblom / Bioenergi nr 1-99 / html
 • Biobränsleleverantörsstatistik 97 / Lennart Ljungblom / Biobränsleleverantörsstatistik 97 / Bioenergi Nr 1-98 / html
 • Biobränsleleverantörer 97 / Lennart Ljungblom / Biobränsleleverantörer 97 / Bioenergi Nr 1-98 / html
 • Biokraft- och biovärme / Lennart Ljungblom / 1997 årets bioenergianvändning i Sverige / Bioenergi Nr 6-97 / html
 • Information för kunskap / Reidar Pettersson / Torv / Bioenergi Nr 5-97 / html
 • Vårskördad rörflen - en kommande energigröda Jan Burvall och Staffan Landström / Rörflen / Bioenergi Nr 5-97 / html
 • Bättre Salixsorter till energiskog / Stig Larsson / Salix / Bioenergi Nr 5-97 / html
 • FAMILJEN PÅ KRUSBOMOSSEN / Petter Palmgren / Torvbrytning / Bioenergi Nr 5-97 / html
 • Sänkta skogsvårdskostnader och ökade bränslevolymer med ny teknik / Gullberg T. och Liss, J-E / Bioenergi Nr 3-97 / html
 • Sverige är ett skogsrikt land / Ljungblom L. / Bioenergi Nr 3-97 / html
 • Hantering och lagring av pellet / Gunnar Hadders / Hantering och lagring av pellet / Bioenergi Nr 2-97 / html
 • Bergslagens Bioenergi / Ljungblom L. / Bergslagens Bioenergi satsar på Stockholm / Bioenergi Nr 1-97 / html
 • Bränsleleverantörer 1996 / Lennart Ljungblom / Leverantörsstatistik 96 / Bioenergi Nr 1-97 / html
 • Bioleverantörsenkäten 1996 / Lennart Ljungblom / Leverantörsstatistik 96 / Bioenergi Nr 1-97 / html Flisningssystem / Björn Rasmusson / Ris blir flis - vilket flisnings-system ska vi välja? / Bioenergi Nr 1-97 / html
 • Förbränning av avfall en del av kretsloppet / Åhgren B. / Kvicksilver- och dioxinproblem lösta / Bioenergi Nr 4-96 / html
 • Förädlade bränslen i Sverige 96 / Ljungblom, L. / Översikt biobränsleproduktion/användning / Bioenergi Nr 2-96 / html
 • Biobränsleleverantörsstatistik 95 / Åhgren B. / Leverantörsstatistik 95 / Bioenergi Nr 1-96 / pdf eller html
 • Fjärrvärmeverkens biobränsle / Åhgren B. / Fjärrvärmestatistik / Bioenergi Nr 6-95 / pdf
 • Kyllagring av salixflis minskar förluster / Almquist, Elinder / Ventilation - nedbrytning -fukt. / Bioenergi Nr 5-95 / html
 • Energiskogen ökar successivt Åhgren B. / Salix i mälardalen / Bioenergi Nr 5-95 / html
 • Gräsläget / Ljungblom, L / Rörflenstillämpning / Bioenergi Nr 5-95 / html
 • Biogas på frammarsch Lindberg A. / Presentation av biogas / BioenergiÅrsboken del 2 / html
 • Skogsenergin kan tredubblas Lönner G. / Beräkningar från SIMS-gruppen / Bioenergi Nr 5-95 / html  PELLETS/BRIKETTER/PULVER

 • Pelletfabriker i Europa 2003 / Bioenergi 5-03 / Pdf
 • Sol & Pellets - Kombi-installation / Bioenergi 3-03 / Pdf
 • Marknadsöversikt Pelletsbrännare & Pannor / Bioenergi 3-03 / Pdf
 • Den ultimata guiden till bra pelletsvärme / Bioenergi 3-03 / Pdf
 • På besök i pelletsfabrik / Bioenergi 3-03 / Pdf
 • Pelletsbranschen mognar och går in i en ny fas / Bioenergi 3-03 / Pdf
 • Industrisamverkan ger pellets i Køge / Bioenergi 6-02 / Pdf
 • Installation av pelletsmaskin / Bioenergi 2-02 / Pdf
 • Träpulverlösning för Tarkett Sommer / Bioenergi 6-01 / Pdf
 • Rörflen råvarubaseras för pellets / Bioenergi 5-01 / Pdf
 • Torvskörden på Annedal i Uppland / Lennart Ljungblom / Bioenergi 4-01 / Pdf
 • Pellets erövrar Europa med början i Österrike / Jan-Erik Dahlström / Bioenergi 2-01 / Pdf
 • Plönningeskolan byter till briketter / Mats Nihlén / Bioenergi 2-01 / Pdf
 • Pelletsmarknad i Canada och USA / Bioenergi Nr 4-00 / Pdf
 • Pellets från Hallifax / Lennart Ljungblom / Bioenergi Nr 6-99 / pdf
 • Brini för värme och el i Eksjö / Lennart Ljungblom / Bioenergi Nr 6/99 / pdf
 • Södra Mönsterås i stark utveckling / Lennart Ljungblom / Södras massabruk / Bioenergi Nr 3-98 / html
 • Pelletsbrännare G5 installerad i Flahultsskolan / Sofie Samuelsson / Pelletsbrännare à 350 kW / Bioenergi Nr 1-98 / html
 • Ny pelletsfabrik invigd / Lennart Ljungblom / Luleås stora pelletsfabrik / Bioenergi Nr 6-97 / html
 • Orsa Biobränslen - Pellet ger företaget framtidstro / Petter Palmgren / Bioenergi Nr 4-97/ html
 • Gott om råvara i Vaggeryd / Börje Åhgren / Om SÅBIs pelletfabrik / Bioenergi Nr 6-96 / html
 • Pelleteldning i villa / Winterbäck J./ Ekonomisk analys av pelletteknik för villor / Bioenergi Nr 4-96 / html
 • Pellet för hushållen / Hillring, Winterbäck / Analys; pelletanvändare och teknik för villor / Bioenergi Nr 4-96 / html
 • AB Forsjö / Åhgren, Börje / BrukSågverk och pelletfabrik i lyckad samverkan / Bioenergi / Nr 3-96 / html
 • 45 000 ton per år från Sydveds pelletfabrik / Ljungblom, L. / Ultramodern pelletfabrik / Bioenergi Nr 3-96 / html
 • Pellet lika bekvämt som olja / Åhgren, Börje / Pellet för villor överträffar oljeeldning / Bioenergi Nr 3-96 / html
 • Genombrott för pelletseldning i villa / &Löfgren Bengt-Erik / Pellets för villor / Bioenergi Nr 3-96 / html
 • Bra miljövärde i panna med ackumulatortank / Ljungblom, Lennart / Pelleteldning i småhus / Bioenergi Nr 2-96 / html
 • Pulverfabriken i Ulricehamn / Ljungblom, Lennart / Hur en bränsleproduktionsfabrik fungerar / Bioenergi Nr 2-96 / html
 • Brikettenergi inviger ny tork i Malmbäck / Åhgren B. / Torktrumma för briketter / Bioenergi Nr 5-95 / pdf

  MARKNAD OCH POLITIK

 • EU öppnar för salix / Bioenergi 5-03 / Pdf
 • Biobränsle i nya småhus kan ge skattereduktion / Bioenergi 5-03 / Pdf
 • Ekonomi / Bioenergi 3-03 / Pdf
 • Den nya kunden kräver mer / Bioenergi 3-03 / Pdf
 • Träindustrin och kommun i samarbete / Bioenergi 3-03 / Pdf
 • Entreprenör driver utvecklingen mot effektiv flisproduktion / Bioenergi 3-03 / Pdf
 • Linköping har startat bygget / Bioenergi 6-02 / Pdf
 • Årets Fjärrvärmeföretag utsett / Bioenergi 6-02 / Pdf
 • Timberjack reservdelar - från Märsta till världen / Bioenergi 6-02 / Pdf
 • 20 bioenergiföretag siktar på Storbritannien / Bioenergi 5-02 / Pdf
 • Pilotanläggning gör etanol av cellulosa / Bioenergi 5-02 / Pdf
 • Valet 2002 - så tycker partierna om energi / Bioenergi 4-02 / Pdf
 • Nya föreskrifter för besiktning av pannor / Bioenergi 2-02 / Pdf
 • Den nya miljötilläpningen / Bioenergi 6-01 / Pdf
 • Höjda koldioxidskatter / Bioenergi 5-01 / Pdf
 • Produkt och företagsnytt / Bioenergi 4-01 / Pdf
 • Debatt artikel av Allan Bruks / Allan Bruks / Bio 1-01 / Pdf
 • Den europeiska bioenergimarknaden / Lennart Ljungblom / Bio 5-00/ Pdf
 • Den stora bioenergikonferansen i Sevilla / Bioenergi Nr 4-00 / Pdf
 • Biogasaktuellt / Bioenergi Nr 4-00 / Pdf
 • SJ Cargo Group utvecklar Ny produkt Recycling / Lennart Ljungblom / recycling / Bioenergi Nr 1-00 / Pdf
 • Deponiskatt ger Kretsloppet Problem / Peter Palmgren / skatt, värme, miljö / Bioenergi Nr 1-00 / Pdf
 • Liberalisering av EU:s och dansk elmarknad / Lennart Ljungblom / Bioenergi Nr 6-99 / pdf
 • Behöver vi mer fossilgas? / Bioenergi nr 1-99 / html
 • Bioenergin kan öka mer / Lennart Ljungblom / Kretsloppsdelegationen om bioenergin / Bioenergi 3-98 / html
 • Informationsbehovet växer - Möt Bioenergin! rätt tajmad / Informationsprojektet"Möt Bioenergin! / Nyström K. / Bioenergi 3-98 / html
 • Stora trädbränsletillgångar enligt MKB / Miljökonsekvensbeskrivning / Nyström K. / Bioenergi 2-98 / html
 • Nytt år - Nya utmaningar / Skattesystemet, produktionskapacitet, politik / miljö / Nyström K. / Bioenergi 1-98 / html
 • Möt Bioenergin! - skapa ett hållbart skattesystem / Skattesystemet / Nyström K. / Bioenergi 5-97 / html
 • ”Möt Bioenergin!” / Nyström K. / Bioenergi 4-97 / html
 • Svebios sida / Nyström K. / Bioenergi 3-97 / html
 • "Energiproppen" / Lennart Ljungblom / Energiproppen / Bioenergi Nr 2-97 / html
 • Energipropositionen / Lennart Ljungblom / Sammanställning av energipropositionen Fristående artikel / html
 • En uthållig energiförsörjning / Reidar Pettersson / En uthållig energiförsörjning / Bioenergi Nr 2-97 / html
 • Svebios sida / Nyström, Kent / En uthållig energiförsörjning / Bioenergi Nr 2-97 / html
 • Svebios sida / Nyström, Kent / Översikt över energipolitiken / Bioenergi Nr 4-96 / html
 • Svebios sida: Aktuell näringspolitik / Nyström, Kent / Bioenergipotentialen och klimat / Bioenergi Nr 3-96 / html
 • CO2skatten höjs för industrin / Ljungblom, L. / Koldioxidskatteförslag presenteras för EU / Bioenergi Nr 2-96 / html
 • Svebios sida / Nyström, Kent / Konsekvenserna av en ny energipolitik / Bioenergi Nr 2-96 / html
 • Energikommissionen / Nyström K. / Energikommissionens slutrapport / Bioenergi Nr 1-96 / pdf
 • Energiministern inviger Ljusne Pelletfabrik / J. Andersson om bioenergins framtid / Åhgren B. / Bioenergi Nr 6-95 / html
 • Avreglerad elmarknaden stimulerar / Ljungblom L. / Areglering, reserver och elpris / Bioenergi Nr 6-95 / html
 • EU-atsning i Sollefteå / Wigart M. / Energidalen - regionalt EU-kontor - förnyelsebar energi. / Bioenergi Nr 6-95 / html
 • Biobränslet största energikällan / Åhgren B. / Idag 35% av allt bränsle till fjärrvärme / Bioenergi Nr 6-95 / html/pdf
 • Bioenergin och statsfinanserna / Nyström K. / Kol och träflis jämförs ekonomiskt / Bioenergi Nr 5-95 / pdf

  SYSTEM OCH TEKNIK

 • Mer biogas till fordon / Bioenergi 5-03 / Pdf
 • Solvärmenheter / Bioenergi 3-03 / Pdf
 • Eldflugan som hindrar brand och explosion Bioenergi 3-03 / Pdf
 • Bättre Sol - effektivitet / Bioenergi 3-03 / Pdf
 • Modultänk gör småskalig biokraftvärme lönsam / Bioenergi 3/03 / Pdf
 • Första P-märkta vedkaminen / Bioenergi 6-02 / Pdf
 • Ny Panna med kraft / Bioenergi 6-02 / Pdf
 • Vattenfall Värme i Uppsala ökar / Bioenergi 6-02 / Pdf
 • Smartare styrning ger lägre emissioner / Bioenergi 6-02 / Pdf
 • Forskning & utveckling inom svartlutsförgasning / Bioenergi 5-02 / Pdf
 • Linköping bygger ny avfallsugn på 50 MW / Bioenergi 4-02 / Pdf
 • Bioalcohol Fuel Foundation Baff / Bioenergi 2-02 / Pdf
 • Lönsam körning för alla / Kretslopp 1-02 / Pdf
 • Datorn håller koll på bränslet / Bioenergi 3-01 Pdf
 • Sameldning / Bengt Hillring / Bioenergi 5-00 / Pdf
 • Nu satsar ABB förnybart/ Bioenergi Nr 4-00 / Pdf
 • Rökgas data direkt från Internet/ Bioenergi Nr 4-00 / Pdf
 • Axplock från Nordbygg och VVS / Lennart Ljungblom / brännare, pannor / Bioenergi Nr 2-00 / Pdf
 • SLU i Umeå inviger Biobränsletekniskt centrum Bränslefabrik, Värmecentral för Rörflen och sorterat Avfall / Lennart Ljungbom / Bränslefabrik, värmecentral / Bioenergi Nr 1-00 / Pdf
 • Lockande automatisk källsortering / Sofie Samuelsson / hushållsavfall / Bioenergi Nr 1-00 / Pdf
 • Bränslesimulering ett verktyg för driftoptimering / Erik Skog / Bränslesimulering / Bioenergi Nr 1-00 / Pdf
 • Datorn dirrigerar och rapporterar hos VSV / Lennart Ljungblom / VSV / Bioenergi nr 2-99 / html
 • Exergitorken från Stork / Daniel Frosterud / Exergi processen / Bioenergi Nr 3-98 / html
 • Askåterföring i Skåne / Karin Haara / Askåterföring / Bioenergi Nr 3-98 / html
 • Speciallastbil för pellets / Lennart Ljungblom / Speciallastbil för pellets / Bioenergi Nr 1-98 / html
 • Trädbränslesamverkan i väst / Lennart Ljungblom / Trädenergi Väst och Skaraborgs Bioenergi AB / Bioenergi Nr 1-98 / html
 • Retur av aska från skogsbränsle / Lennart Ljungblom / Askåterföring / Bioenergi Nr 6-97 / html
 • Småskalig elproduktion - ny satsning hos Vattenfall / Mini (vatten) kraftverk / Lennart Ljungblom / Bioenergi Nr 5-97 / html/
 • Bra erfarenheter, framtidstro men arealökningen har bromsats / Om utveckling av jordbrukets produktion av nya grödor... / Bioenergi Nr 5-97 / Ljungblom L. / html
 • Skog och energi / IVA om skogen och energin - vad kan utvinnas? / Bioenergi Nr 3-97 / Ljungblom L. / html
 • Nyansera importdebatten / Udo Jansen / Bioenergi Nr 3-97 / html
 • Rapporter från Värmeforsk / Goldschmidt, B. / Drifts- och underhållserfarenheter - kommunala & industriella kraftvärmeanläggn. / Bioenergi Nr 3-96 / html
 • Bruks med största mobila flisskördaren / Åhgren, Börje / Största mobila flisskördaren / Bioenergi Nr 3-96 html
 • Grön energi ett starkt mervärde / Ljungblom L. / Råsjö Torv om grön energi, miljö, torv / Bioenergi Nr 6-95 / pdf  MILJÖ

 • Handel med CO2-utsläpp för stora anläggningar / Bioenergi 6-02 / Pdf
 • Ekohusen som inte märks / Kretslopp 1-02 / Pdf
 • Bilpooler en lösning för morgondagens städer / Kretslopp 1-02 / Pdf
 • Normala kaliumhalter i Salix mm / Bioenergi 5-01 / Pdf
 • Elmia Wood några glimtar / Bioenergi 4-01 / Pdf
 • Bensen i tätortsluft, ej pga vedeldning / pressmedelande / Bio 1-01 / Pdf
 • Biobränsle Hälsa Miljö uppstart / Lennart Ljungblom / Bio 1-01 / Pdf
 • Planer på avfallsförbränning kartlagda/ Bioenergi Nr 4-00 / Pdf
 • Valspelletering av bioaskor / Lennart Ljungblom / Underlag + foto från Nordström / bioaskor, valspelletering / Bioenergi Nr 3-00 / Pdf
 • Västkärr - från torvmyr till fågeleldorado / Magnus Brandel / västkärr, fågeleldorado / Bioenergi Nr 3-00
 • Askåterföring och biologisk mångfald uppe på årsmötet / Jan-Erik Dahlström / Bioenergi Nr 3-97 / html
 • Svenska Torvproducentföreningen; Föreningen växer! / Reidar Pettersson / Bioenergi Nr 3-97 / html
 • Pellets - extra miljövänligt - ställer krav på branschen! / Sven Hogfors / Bioenergi Nr 3-97 / html
 • Svebio om Agenda 21 / Nyström K. / Bioenergi och Agenda 21 / Bioenergi Nr 6-95 / pdf
 • Energiskog binder CO2 i marken / Åhgren B. / Skogen binder 50% av industrins CO2 utsläpp / Bioenergi Nr 6-95 / html
 • Kretslopp i biosamhället / Christersson L. / Brukssamhället - grunden för kretslopp / Bioenergi Årsboken del 2 / html


  VILLA, FASTIGHET OCH GÅRDSCENTRALER

 • Gårds och fastighetscentraler / Bioenergi 2-02 / Pdf
 • Villaföretagen / Bioenergi 2-02 / Pdf
 • Konsumenten och vedeldningen / Bioenergi 1-02 / Pdf
 • Marknadsöversikt vedpannor / Bioenergi 1-02 / Pdf
 • Kunskap om vedeldning / Bioenergi 1-02 / Pdf
 • Frågor och svar om vedeldning / Bioenergi 1-02 / Pdf
 • Glimtar från Elmia Fastighet / Bioenergi 6-01 / Pdf
 • "Hausmesse" hos Doppstadt / Bioenergi 5-01 / Pdf
 • Den moderna vedeldningen, översikt / Bio 1-01 / Pdf
 • Vedpannor - marknadsöversikt / Bio 1-01 / Pdf
 • Villaguiden - företagen / Bio 1-01 / Pdf
 • Villa specialen nr. 5 Den Ultimata guiden för pelletsväme / Lennart Ljungblom / Bio5-00 /pdf
 • Marknadsöversikt pelletsbrännare & pelletspannor / Sofie Samuelsson / Bio 5-00 / pdf
 • Villaspecialen / Marknadsöversikt Braskaminer, kakelungnar och mur spisar/Bioenergi Nr 4-00 / Pdf
 • Villaguiden/ Bioenergi Nr 4-00 / Pdf
 • Pelletseldning i Bullerhöjdens bostadsförening / Lennart Ljungblom / pelletseldning, anläggning / Bioenergi Nr 2-00 / Pdf
 • Villaspecialen / Lennart Ljungblom / fastighets-centraler / centraler / Bioenergi Nr 2-00 / Pdf
 • Villavärmeföretag / Sofie Samuelsson /Bioenergis villavärmeföretag / Bioenergi Nr 2-00 / Pdf
 • Pelletssatsning i Kristianstad / Staffan Branting, Börje Åhgren / pelletspannor / Bioenergi Nr 2-00 / Pdf
 • Vedpannor 2000 / Lennart Ljungblom / marknadsöversikt villavärme / Bioenergi Nr 1-00 / Pdf
 • Villaspecialen / Jennica Kjällstrand/ Vedpannor / Bioenergi Nr 1-00 / Pdf
 • Bioenergis Villavärmeföretag / Sofie Samuelsson / Bioenergis villavärmeföretag / Bioenergi Nr 1-00 / Pdf
 • Skellefteå kraft satsar på Pellets i skolor, värmecentraler och villor / Lennart Ljungblom / värmecentral, villa, villapellets / Bioenergi Nr 1-00 / Pdf
 • Villaspecialen / Lennart Gustavsson / pelletskaminer / Bioenergi Nr 6-99 / Pdf
 • Pelletskaminer 2000 / Sofie Samuelsson / pelletskaminer, marknadsöversikt / Bioenergi Nr 6-99 / Pdf
 • Bioenergis Villavärmeföretag / Sofie Samuelsson / Vilavärmeföretag / Bioenergi Nr 6-99 / Pdf
 • Bra miljövärde i panna för ackumulatortank / Löfgren, Bengt-Erik / Modern villavedpanna / Bioenergi Nr 2-96 / html
 • Hur stor skall ackumulatortanken vara? / &Löfgren Bengt-Erik / Pellets för villor / Bioenergi Nr 2-98 / html
 • Villamässan i Sundsvall / Ljungblom L. / Bioenergi Nr 4-97 / html
 • Den gamla pannan sålde jag! Bengt Erik Lögren / Om att byta panna i villa / Bioenergi Nr 3-97 / html Nibe expanderar villavärmen / Ljungblom L. / Om företaget / Bioenergi Nr 6-96 / html

  ÖVRIGT

 • Bioalcohol Fuel Fundation / Bioenergi 3-03 / Pdf
 • Trädbränsleföreningen / Bioenergi 3-03 / Pdf
 • Torvproducentföreningen / Bioenergi 3-03 / Pdf
 • Pelletsindustrin / Bioenergi 3-03 / Pdf
 • Notiser / Bioenergi 3-03 / Pdf
 • Svebios vårmöte 2003 / Bioenergi 3-03 / Pdf
 • Skogen räcker till av Matti Parikka Bioenergi 3-03 / Pdf
 • Forskarnytt, saxat från Dialogen / Bioenergi 3-03 / Pdf
 • Notiser / Bioenergi 3-03 / Pdf
 • Askhantering i Gävleborg och Dalarna / Bioenergi 3-03 / Pdf
 • Ska Finland lära svenskar använda buntskördare? / Bioenergi 3/03 / Pdf
 • Ola Alterå - "Bra insatser" / Bioenergi 6-02 / Pdf
 • Rapport från vårmötet i Göteborg / Bioenergi 2-02 / Pdf
 • Ny ordförande i Svebio / Bioenergi 2-02 / Pdf
 • 111 leverantörer av utrustning 2002 / Bioenergi 2002 / Pdf
 • Debattinlägg - Biobränsle, överskott eller inte?! / Bioenergi 2-02 / Pdf
 • Villa notiser / Bioenergi 2-02 / Pdf
 • Handbok i småskalig biobränsleeldning / Bioenergi 2-02 / Pdf
 • Nyheter från Nordbygg mässan / Bioenergi 2-02 / Pdf
 • Notiser / Bioenergi 2-02 / Pdf
 • Miljöutbildning 2002 / Kretslopp 1-02 / Pdf
 • Husmankost billig och bra mat till vardags / Kretslopp 1-02 / Pdf
 • Svensk slovenskt samarbete / Bioenergi 5-01 / Pdf
 • Sustain 2001 / Lennart Ljungblom / Bioenergi 3-01 /pdf
 • Gemensamma spelregler / Bioenergi 3-01 / Pdf
 • Outsourcad sågverkspanna ombyggd med framgång / Lennart Ljungblom / Bioenergi 3-01 / Pdf
 • Hannover och Expo 2000 / Bioenergi Nr 4-00 / Pdf
 • Ånhammmars såg / Lennart Ljungblom / massaflis, biobränsle o virkestork / Bioenergi Nr 3-00 / Pdf
 • Utrustningleverantörer till bioenergibranschen 2000 / Lennart Ljungblom / leverantörer / Bioenergi Nr 2-00 / Pdf
 • Pellets från Canada och USA / Lennart Ljungblom / Bioenergi Nr 2-00 / Pdf
 • Att göra det svåra lätt / Pattric Marklund, Fjärrvärmebyrån / Bioenergi Nr 2-00 /Pdf
 • Hudik Kraft ser till att bygden lever / Petter Palmgren / Bioenergi Nr 5-97 / html
 • Svenska Torvproducentföreningen; - Tjälen har släppt / Reidar Pettersson / Bioenergi Nr 4-97 / html
 • Succé för Elmia Wood / Ljungblom L. / Bioenergi Nr 4-97 / html
 • VVS-mässan i Frankfurt / Stefan Andreasson / Bioenergi Nr 3-97 / html
 • EImia Wood 97 / Ljungblom L. / Inför ELMIA Wood 97 / Bioenergi Nr 3-97 / html
 • Positiva intryck från Elmia Energi 96 / Ljungblom, Lennart / Allmäna intryck / Bioenergi Nr 3-96 / html
 • Positiva intryck från Elmia Energi 96 / Ljungblom, L. / Altener, PYNE, UBECA , Cogen / Bioenergi Nr 3-96 / html
 • Aspen - trädet som viskar / Thuresson J. / Fakta om aspen / Bioenergi Nr 6-95 / html
 • Bioenergi Internet / Ljungblom L. / Bioenergi, marknadsföring och Internet / Bioenergi Nr 6-95 / html
 • Linden - Frejas träd / Thuresson J. / Fakta om linden / Bioenergi Nr 5-95 / html
 • Eken - livets & fruktbarhetens symbol / Thuresson J. / Fakta om eken / Bioenergi Nr 4-95 / html


 • BIOENERGISFÄREN | FAKTA | DIALOGEN | BESTÄLL | ARKIV


  Novator Media, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm
  Tel: 08-441 70 90, Fax: 08-441 70 89, E-post: info@novator.se