Artikel Bioenergi 4-97

nr 4/97

Orsa Biobränslen

Pellet ger företaget framtidstro


På den nedlagda spånplattefabriken i Orsa börjar framtidstron åter spira. Sedan april i år producerar man pellet här. Företaget heter Orsa Biobränslen och ägs av Mellanskog, Orsa jordägare och Hedlunds Sågverk tillsammans. Åke Granström, platschef, var med redan på plattfabrikens tid: - Vi tror på biobränslen, säger han. Efterfrågan på pellet är större än vad vi för närvarande kan producera.
Pelletfabrikens sex anställda, fem män och en kvinna, är kanske blygsamt mot plattfabrikens 108, men nyanställningar är att vänta.

Bild: Torkarna från den tidigare plattfabriken.


Fördubbling


I år räknar företaget med att leverera 15 000 ton. I november kör man igång en andra press och kommer då att dubblera produktionen. - Än så länge är det ingen brist på vare sig kutter eller spån, de råvaror som vi använder, och det kommer det inte att bli även om vi ökar produktionen, berättar Åke Granström.
- Vi har planer på att även använda skogsråvara i framtiden. Nu hämtar fabriken det spån som behövs från sågverk i norra Dalarna.

Bild: En pelletsäck fylls på 15 sekunder.


Låga investeringar


Företaget har fördel av att kunna öka produktionen utan dyra investeringar. De dyraste investeringarna har varit pressarna. Kvarn och tork har ärvts av plattfabriken, därför har investeringarna stannat vid 17 miljoner kronor.
Enköpings Kraftvärmeverk är den största kunden. Allt mer pellet går via lantmanna för att säljas till hushåll i trakten.

Bild: Åke Granström vid pelletsäckar klara för leverans.

Av Petter Palmgren, text & bildBioenergisfären / Fakta / Order / Arkiv


Bioenergisfären, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm, tel: 08-441 70 90, fax: 08-441 70 89, Novator Media
info@novator.se