Bioenergisfären Tidksriften Bioenergi Bioenrgisfären Hem ARTIKEL I TIDSKRIFTEN BIOENERGI NR 3/99

Saxlund ger energi till Mellanskog ­ Hebysågen


Heby sågverk ägs av Mellanskog Industri AB. 1991 brann väsentliga delar av anläggningen och en febril verksamhet har rått sedan dess. En helt ny produktionsanläggning är uppbyggd. För ett år sedan tog man den nya panncentalen i drift och snart är det dags för att inviga det nya färdiglagret.
1991 hade Heby sågverk en kapacitet på 80 000 m3 sågat material och när allt blir klart kommer man att hamna på 265 000 m3 på två skift.
På anläggningen jobbar nu cirka 80 personer.
Råvaran kommer från skogs-ägarna, medlemmarna i Mellanskog. I Heby sågas endast gran, talltimret går till sågen i Björklinge.
Merparten av produktionen går på export. En del går till Långshyttan för produktion av limträbalkar, som bland annat också har använts i hallbyget på Hebysågen.
Hårda reningskrav
Anläggningen har fått mycket stränga reningskrav på sig av länsstyrelsen. Maxgränsen för stoftutsläpp är satt till 20 mg/Nm3.
Gränsen för de gamla pannorna var 500 mg. Uppmätta värden på utsläppen ligger nu på 5 mg. Orsaken till att man klarar detta, är de dubbla elfilter som installerats.
När vi är på besök håller man på med den obligatoriska NOx- mätningen.
Totalåtagande från Saxlund
Leveransen av den nya panncentralen är ett totalåtagande från Saxlund. Själva har man hållit i byggnader och grundarbeten.
Pannan är dimensionerad efter den tänkta fulla torkkapaciteten vilket innebär ytterligare en torkkammare.
I nuläget används den bara till halva sin kapacitet.
Man har fört diskussioner med kommunen om leveranser till samhället som ligger alldeles intill, men det har inte gett några resultat.
Nu tar man ut mellan 7­9 MW. Man har inga problem med nedreglering till så låga effekter som 3 MW. Pannan märkeffekt är 15 MW.
Bränslet som används är bark med inblandning av spån och man försöker hålla en jämn fukthalt på 60 procent på bränslet. Med lastmaskinerna lägger man i bränslevaran i mottagningsfickan som är under tak.
Man levererar också bränsle externt via Naturbränsle som säljer till Enköping och spånet går för pelletsproduktion.
- Det gäller att ta hand om alla delar av trädet säger Sten Åke.
Barkmylla
Askan våtutmatas till container. Sedan deponeras askan på barkstukor. Där får det ligga i två års tid. Sedan kommer en firma från Katrineholm och sållar fram en barkmylla som används som bland annat täckbark för planteringar i Stockholm men också för många andra ändamål.
Bränsle hanteringen

Utehanteringen sköts med olika lastmaskiner som hyrs från Sala lastbilscentral. Personalen är dock anställd på sågverket.
Bränslehanteringen sker med stångmatare, kännarskruv och skraptransportör. Lagervolymen är 1 000 m2.
Inmatningen sker med patenterad plungeinmatare som möjliggör dammtät inmatning.
Pannhuset
Intrycket när man kliver in i pannhuset är att det är mycket stort och rymligt.
- Det är något vi eftersträvat säger Sten Åke. Trots det fick vi problem med utrymme på ett ställe.
Via två bränsleschakt förs bränslet in i förugnen som har rörlig rost. Rosterstavarna har europapatent påpekar Saxlund och är dessutom vändbara. Vändbara rosterstavar ökar livstiden med ungefär 100 procent. Dessutom påverkas underhållskostnaderna positivt.
För att få riktigt bra NOx-värden så har Saxlund monterat på sin nya Turbomixer. Egentligen är det en fläkt som ser till att det blir en rejäl omblandning av rökgaserna i gashalsen där lågorna vänder.
Hetvattenpanan med ekonomizer är på 15 MW. Drifttemperaturen är 140 grader och den är utrustad med ljudsotningsaggregat.
Anläggningen är också utrustad med primärluftförvärmare och rökgasluftförvärmare eftersom bark med mycket hög fukthalt kan förekomma. Även bränsle med låg fukthalt kan förekomma och då använder man sig av rökgasåterföringssystemet.
Kontrollrummet
Styr- och reglersystemet är enligt Saxlunds senaste utveckling.
När vi kommer på besök finns Ena miljökonsult på plats för att utföra den årliga NOx-kontrollen. Fredrik Pettersson och Jonas Hugosson berättar att de åker Sverige runt och gör mätningar av det här slaget. Det blir över 50 på ett år.
Bo Instrument har gjort mätsystemet.
På skärmen ser man minutmedelvärden på NOx bland annat, en mängd olika parametrar kan utläsas.
Instumentet går dygnet runt och alla värden dokumenteras.
Investeringen
Totalt har Mellanskog investerat 30 miljoner kronor i anläggningen som ger ett mycket rejält intryck.

Av Lennart Ljungblom, text
och Sofie Samuelsson, bild

 


BIOENERGISFÄREN | FAKTA | DIALOGEN | BESTÄLL | ARKIV


Novator Media, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm
Tel: 08-441 70 90, Fax: 08-441 70 89, E-post: info@novator.se