Artikel Bioenergi 2-96

Bioenergisfären/ Fakta/ Order/ Arkiv


Förädlade bränslen i Sverige 1996

Se illustration som visar Sverigekarta med orter där förädlade biobränslen produceras.

En snabb utbyggnad av bränsleförädlingen pågår just nu i Sverige. Den huvudsakliga avsättningen har först och främst gott till storskalig koler- sättning i till exempel Uppsala, Hässelby och Drefviken i Stockholm, nu ställer också det stora kolverket i Helsingborg om till pellet. Intresset flyttas också ned till den verkliga småskaliga skalan - villor. Den totala produktionskapaciteten i branschen är nu uppe i över 1 miljon ton per år eller uttryckt i energitermer mer än 5 TWh per år. Bioenergi presenterar nu en översikt av produktion och användning. En väsent- lig del av informationen är hämtad från Svebios pelletkonferens i Karlstad som hölls i februari.

Lennart Ljungblom