Artikel Bioenergi 6-95

Bioenergisfären/ Fakta/ Order/ Arkiv


Bioenergi Internet - Öppet dygnet runt och världen över

Bioenergi Internet är nu under färdigställande. Med avstamp i tidskriften Bioenergi länkas nu ring efter ring med bioenergiverksamhet och information. Tidskriften Bioenergi kommer att publicera sammanfattningar av artiklar på svenska och engelska samt även arkivera kompletta äldre nummer. Tidskriften kommer att administrera konferenser på nätet.

Bioenergis annonsörer erbjuds nu möjligheten att synas på nätet med direktlänk från tidskriften Bioenergi Vår redaktionella sida med innehållsförteckning över texter och annonsörer blir nämligen klickbar. Genom att klicka på annonsörens namn så kommer man blixtsnabbt till dennes hemsida som kan administreras och lagras hos oss eller på annat ställe efter eget behag. Där kan läsaren få information om företaget och dess produkter, personal eller annat av intresse till exempel årsredovisningar, broschyrer. Användaren på nätet kan även lämna in intresseanmälningar etc.

Vi kommer också ha plats med några få, för närvarande högst 6 stycken klickbara företagslogotyper på första sidan. Vill Du vara med redan från början så kontakta oss på redaktionen så hjälper vi till med upplägget. Vår internetspecialist heter Torbjörn Sassersson.

På vår internetstation finns också annat än Bioenergi. Miljöavsnittet förväntas som exempel bli av stort intresse. Grunden för den informationen blir den löpande informationen i nyhetsbrevet Miljö & Resurs.

Internet för vem?
En fråga som man självklart ställer sig är om Internet endast är en lekstuga för teknik och informationsfreaks eller om systemet också är användbart för oss andra.
Internet är ett mycket väl fungerande informationsnätverk för många yrkesgrupper, studerande och branscher. Särskilt väl spritt är det i universitetsvärlden. Inom industrin ökar dock användningen nu mycket snabbt. Många företag använder dock inte sina Internetsidor så aktivt utan har de mest som skyltfönster.

Informationsföretaget Kairos Futures AB håller nu på att avsluta sin Internet undersökning. I mars 1995 letade sig omkring 90 000 svenskar ut på nätet, i september var det hela 250 000. 1,7 miljoner svenskar säger sig nu veta vad Internet är eller vad det står för. Andelen välutbildade är betydligt högre än lågutbildade och män är vanligare än kvinnor, men skillnaderna minskar i takt med att användningen blir bredare.
Enligt Kairo Futures AB så är tiden mellan presentation och genombrott för en ny innovation normalt cirka fem år. Internet har endast varit i allmänt bruk endast under cirka två år och när ökningen redan nu är så snabb så avslutar man sin analys endast med orden vad blir den då år 1998 och menar underförstått att här väntar en jätte succé?

Sanningen får väl uppenbara sig när tiden är inne, men man kan kallt konstatera att utvecklingen är mycket snabb och den som väljer att använda Internet i sitt informationsarbete och sin marknadsföring har en uppenbar fördel. Man har fått en tidlös och platsmässig universell kommunikkationsskanal.

Hur få besökare?
Det vanliga problemet för internetföretaget är att se till att man får rätt besökare på sin Webplats. Därför måste man kontinuerligt informera omvärlden om sin Internetadress, i annonser, brevpapper och på visitkort. Därtill är det självklart en mycket stor fördel om man samlokaliserar sig med andra företag och verksamheter i samma bransch.
Då fungerar Internetdeltagandet på samma sätt som deltagande i vilken mässa som helst. Tillsammans marknadsför man den gemensamma mässan och sin egen plats. Sen på mässan gäller det att själv synas. Skillnaden är att den här mässan, Bioenergi Internet, är öppen dygnet runt och tillgänglig världen över.

Text: Lennart Ljubgblom