Bioenergisfären Tidksriften Bioenergi Bioenrgisfären Hem ARTIKEL I TIDSKRIFTEN BIOENERGI NR 3/99

Programkonferens om småskalig eldning på Provningsinstitutet

Energimyndighetens, under ledning av Irene Wrande, årliga sammandragning hölls den 4­5 maj i Borås hos SP.
Hundratalet experter närvarade och fick ta del av varandras erfarenheter i ett stort antal korta rappa presentationer. Daisy Hagman från Konsumentverket höll föredragshållarna i skinnet med hjälp av en äggklocka.
En mindre skärmutställning hade också arrangerats.
Den utveckling som igångstartades för några år sedan mognar successivt och de olika ansatser som forskarna gjort djupnar i erfarenheter och kunskap. Fortfarande är dock intrycket att frågorna är fler än svaren och de kanske också är typiskt för forskare att man hittar hela tiden behov att fördjupa och utveckla sig ytterligare.
Men den som sa att ved- och pelletseldning är något lätt som inte ger utrymme för kvalificerade högskolekunskaper den visste inte vad den talade om.
Det räcker med att ha hört några matematiska modellberäkningar presenterats och sedan de olika försöken att få modellerna verifierade av verkligheten eller då det inte går, antingen fösöka få verkligheten eller kanske troligare modellen att anpassa sig.
Till slut så är man ändå framme med modeller och kunskap som gör det möjligt att bygga billigare och än bättre förbränningsutrustning.

 


BIOENERGISFÄREN | FAKTA | DIALOGEN | BESTÄLL | ARKIV


Novator Media, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm
Tel: 08-441 70 90, Fax: 08-441 70 89, E-post: info@novator.se