Bioenergisfären Tidksriften Bioenergi Bioenrgisfären Hem ARTIKEL I TIDSKRIFTEN BIOENERGI NR 1/99

Norrköping storsatsar på biobränslet ReturTrä

Med sin förbrukning av 1,5 miljon kubikmeter skogsbränsle per år är Norrköping Miljö och Energi (NME) i dagsläget Sveriges största användare av trädbränslen. Händelöverket ger 1 200 G Wh i årsenergi från biobränslen varav 50 procent utgörs av skogsbränsle poch resten returflis.

 

För cirka ett år sedan slogs Norrköping Energi AB samman med den övriga tekniska kommunala verksamheten så som avfallshantering, vatten, avlopp samt skötsel av gator och parker.
Det innebär att man idag effektivt arbetar för att hitta samordningslösningar.
Det kommunala avfallet går idag huvudsakligen till Gärdstaverket i Linköping I framtiden planeras torrfraktionerna att förbrännas direkt i Händelöverket tillsammans med returflisen.
Ronny Werkelin, ansvatig för bränsleinköpen på Norrköping Energi och Miljö förklarar att man redan nu har tillstånd att provköra den blandningen men att man saknar ett bra matningssystem.


Tre stora pannor
Utöver 125 MW-RT pannan för returflis finns ytterligare två lika stora pannor, en för jungfruliga skogsbränslen och en för kol. Kolet, 60 000 ton pr år, används i så stor omfattning som motsvarar elproduktionen som ju tillskillnad från värmeproduktionen är skattefri. Innan trädbränsleanvändningen kom i gång var kolförbrukningen uppe i hela 180 000 ton per år.


Flexibilitet

Varje år kommer 1,5 miljon m3 skogsbränslen i olika skepnader till den stora och flexibla terminalen. Detta kräver organisation och kompetens.
Systemen är smidiga, groten som kommer in lossas direkt i flishuggen som är sammanbyggd med tipp-fickan för färdig flis.
Huggen används även för den rötade stammved som importeras från Baltikum.
­ Stamveden är det absolut bästa bränslet att hålla i lager inför till exempel stora helger och liknande då det kan vara krångel med bränsleleveranser till verket, säger Ronny Werkelin.
­ Vi har också prövat de nya stamliknande grotbalarna och det är ett mycket lovande system. Såväl transporter som hantering underlättas, vilket vi förstås tycker är mycket bra.
­ Grotens nackdel är ju att de kräver specialfordon och beståndet möjliga bilar utökas ju radikalt med detta nya system.

Pråm transporter
Norrköping äger 80 procent i det rederi som sköter och driver den bogserare med pråm, som kommer ungefär en gång i veckan.
Bränslevaror hämtas i hamnar såväl i Sverige som på andra håll runt Östersjön.
Dessutom tar ekipaget andra transportuppdrag, till exempel frakt av sten med mera från Gotland.
Den största delen av allt bränsle som kommer till Händelö lossas i den yttre hamnen som ligger bara tre minuters väg från verket.
Huvuddelen av skogsbränsleleveransen kommer in med lstbil.


Flertal bränsleleverantörer
De stora bolagen i Södra Sverige delar på bränsleleveranserna.
Dessutom köps väsentliga mängder från lokala Linköpings skogstjänst.
NME har dock inte något direkt samarbete med det närligande Bravikens pappersbruk.
Sönderdelningen
På terminalområdet står också en stor utrustning från Tesab, kross och magnetseparator för returbränslet.
Ronny Verkelin förklarar att även om bränslet kommer krossat så undviker man många problem genom att krossa och sortera det en gång till.
Mycket onödiga metallpartiklar kommer nu aldrig i närheten av förbränningen och dom små fraktionerna ökar verkningsgraden väsentligt.
Returflisen kommer direkt från Holland eller Tyskland.
Alla leveranser går via EFO som är en inköpsorganisation för ytterligare elva kommunala energibolag.

Foton och intervjuer: Sofie Samuelsson
Bearbetning: Lennart Ljungblom

 


BIOENERGISFÄREN | FAKTA | DIALOGEN | BESTÄLL | ARKIV


Novator Media, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm
Tel: 08-441 70 90, Fax: 08-441 70 89, E-post: info@novator.se