Artikel Bioenergi 6-95

Bioenergisfären/ Fakta/ Order/ Arkiv


Europasatsning i Sollefteå

Sollefteå är ett aktivt centrum för utveckling av småskalig bioenergiteknik. Utvecklingsföretaget Energidalen AB har nämligen utsetts till regionalt EU-kontor för förnyelsebara energikällor.
Ett uppdrag som stärker våra positioner, säger Tord Fjällström på Energidalen som valts till vice ordförande i European Bio-mass Industry Association, EUBIA.

Det breda arbete som hittills lagts ner inom Energidalens olika projektavdelningar börjar nu ge utdelning, även utanför landets gränser. Golvvärme, solfångare, utveckling av småskalig bioenergiteknik, kursverksamhet är idag väl positionerade och har väckt berättigad uppmärksamhet.

Ökat intresse
Så är till exempel det golvvärmesystem som utvecklats mycket konkurrenskraftigt. Och ett samarbetsprojekt med en svensk uppfinnare i USA har inletts för att framställa sfäriska pellets direkt ur stamved. Man arbetar också med att försöka utvinna bioolja ur biomassa.

Britt-Marie Backlund och Tord Fjällström framför Energidalens kontorslokaler i Sollefteå.

Energidalen samarbetar med Tekniska Högskolan i Stockholm, KTH, för att doktorandelever med Energidalen som bas ska kunna bedriva praktiska studier inom bioenergiområdet.

EU:s energidirektorat
Med siktet inställt på europeiskt forskningsarbete var företaget tidigt ute med att till EU:s direktorat för energifrågor skicka in ett antal ansökningar om olika energiprojekt. En av dessa ansökningar har nu burit frukt. I våras kom beskedet att EU stöder ett regionalt kontor för energiplanering och energieffektivisering, ett så kallat Regional Energy Agency, i Energidalens lokaler på Nipan.
- Ett mycket positivt besked, rena jackpotten faktiskt, säger Staffan Sjölund, VD, på Sollefteå Näringslivs AB, som tillsammans med Tord Fjällström under flera månader arbetat med ansökningshandlingarna till Bryssel.

Treårsprojekt sys-selsätter fyra
Det handlar om ett projekt som från och med den 1 januari 1996 i första hand sträcker sig över tre år och skall sysselsätta fyra personer i Sollefteå. Syftet är att tillsammans med två andra regioner i Europa, en i Finland och en i Italien, utarbeta användbara modeller för energiplanering och -användning.

En särskild projektledning som är formellt fristående från Energidalen, får rollen som koordinatör för projektet vilket innebär att man har det operativa ansvaret och den övergripande tillsynen över projektet. Dessutom får Energidalen ansvaret att fördela EU-pengarna till respektive land.

Partners och delfinansiärer för den svenska delen av projektet blir Länsstyrelsen, Landstinget, Mitthögskolan, Kommunförbundet och de kommunala energibolagen i länet. - Det här är det första konkreta resultatet för oss av det svenska medlemsskapet i EU, konstaterar Staffan Sjölund. Och en fjäder i hatten som kommer att skapa ett stort intresse för Sollefteå runt om i Europa.

Vice ordförande Något som ytterligare förstärker Energidalens roll som ett kompetenscentrum för bioenergifrågor är det treåriga förordnandet av Tord Fjällström som vice ordförande i European Bio-mass Industry Association, EUBIA.
En ny intresseorganisation med ett 50-tal medlemmar som ekonomiskt stöda av EU men som är formellt fristående. Målsättningen för organisationens arbete är att hitta och marknadsföra produkter inom bioenergiområdet gentemot industrin.
Från Sverige finns fyra medlemmar i EUBIA, berättar Fjällström. Vattenfall, Sydkraft, TPS och Energidalen. Och 4-6 december anordnar vi en internationell workshop om bioenergi för fackfolk här i Sollefteå.

Av Mats Wigardt