Bränsleleverantörer 97

nr 1/98
Företag Typ av bränsle Omsättning i miljoner kronoR

Trä Torv
Förädlat Notering Extern försäljning Som under leverantör S:a Eget bruk Omsättning totalt Sysselsatta årsarbeten Region

1 Sydved Energileveranser F,K,G,C

P Spån 225 5 230 2,5 232,5 100 S,G
2 Södra Skogsenergi F,K,G,C S,F
P Bark,spå+kutt 210 10 220 220 100 G,S
3 Såbi F,K,G,C S
B,P Såg+kutter 173,8 19,9 193,7 2,4 196,1 110 G,S
4 SCA Skog, Norrbränslen F,K,G,C S,F
B
180 8 188
188 150 nN
5 SBE Svensk Brikettenergi


B,P,M Värme 181
181
181 70 G,S,sN
6 Härjedalens Mineral


B,P Torv/Trä 160
160
160 225 sN
7 Råsjö Torv F,K,C S, F


125 27 152
152 250 G,S,sN
8 Mälarbränsle F

B,P
134 134
134 60 S
9 Mellanskogs Bränsle F,K,G,C S
B,P Trä 103
103
103 40 S,sN
10 Trädenergi Väst F,C

B,P Kutter 82 82
82 45 G
11 Sydkraft Bränsle F,G,C

M Returträ 80
80
80 - G
12 Svensk EtanolkemiEtanol 40 36 76 76 5 sN
13 SÅTAB F,C


Flisved 55 20 75
75 5 sN
14 Vänerbränsle F,G,C65 65
65 10 G,S
15 Stora Skog, Virke Öst F,K,G,C27
27 37,1 64,1 15 S,sN
16 Sågverkens Råvaruför medling, Falun F,C7,4 57,5 64,9
64,9 12,5 S,sN
17 Bio Norr


P Från spån 61
61 2 63 18 sN
18 Sangla/Tootsi


B Torv
19 Tall OilTallbeckolja 50
50
50 30 G,S,sN
20 Mellansv Biobränsle F,K,C S
P
47
47
47 50 sN
21 Gustaf Kähr F

M Träspill 35 12 47 47 1 G
22 Sågab TP F,K,G,C

B Kutter 40
40
40 10 nN
23 EKAB K


Returträ ej imp 30 10 40
40 30 G,S
24 Södra Träpulver


B,P,M S,G,B,K 28 20 28 7 35 45 G
25 Fastbränsle F

P Spån 22 12 34
34 40 S
26 Skellefteå Kraft
S
P Spån 21 6 27 5 32 26 S,nN
27 Cogab F21,9
21,9
21,9 5 G
28 Edsbyns Träförädling


P
22
22
22 10 sN
29 Anderssons Sågverk F,K,G,C

B Kutter 19 3 22 4 26 10 G
30 Linköpings skogstjänst F,K,G23,5
23,5
23,5 45 G
31 Graninge Skog och Trä F,C3,4 11,9 15,3 2,2 17,5 5 sN
32 Vapo Energi F,C F,S


25
25
25 12 nN
33 Sävsjö Trädbränsle


B,P,M Spån, kutter 15,2 0,2 15,4 6 21,4 7 G,S
34 Notnäs Skog F,C

B Hyvelspån 7 5 12 6 18 8 S
35 Assi Domän SkogTrä F,G14
14
14 3 G,S,sN,nN
36 Agrobränsle F5 9 14
14 15 G,S
37 Martinssons Trä KB F,C10,2 0 10,2 5,1 15,4 2 nN
38 Forssjö Bruk F,G

P Sågspån 19,6 1,8 21,4
21,4 10 S
39 Kommunbränsle F,S


18
18
18 35 sN
40 Vänerbygdens Pellets


P Kutter 13
13
13 6 G,S
41 Gällivare Torv
F


14,5
14,5
14,5 15 nN
42 Gotlands Flis F,K11 11 1 12 1 G
43 MBAB Energi


B,P Kutter, torrflis 20
20
20 15 nN
44 Westergyllen C

B Kutter 6 9 15
15 1 G
45 Skaraborgs Bioenergi F


7,6 2,4 10
10 11 G
46 Norrheden Torv
S


9,5
9,5
9,5 10 nN
47 BiokrossKross 7 7 7 20 G,S,sN,nN
48 SL EnergiHalm, rens
0 6 6 2 G
49 Norrskog V5 5 5 sN
50 Kiruna Grus & Stenförädl
S


4,7
4,7
4,7 nN
51 Bioenergi A/S


B Returträ 4
4
4 3 G
52 Dalsjö Energi AB


B Kutter 0,4 3,4 3,8
3,8 4 G
53 Lida Sågverk AB C

B
1,7
1,7 0,5 2,2 2 G
54 BR Nilsson Flis F2,1
2,1
2,1 3 G
55 John E Öhrén F,C,V1,5 0,2 1,7 0,3 2 1 S,sN
56 Borås Kommun LFK F1,7
1,7
1,7 18 G
57 Hylta Hus AB F

B Kutter 0,3 0,8 1,1 0,3 1,4 1 G
58 Bäckegårds List


B Kutter 1
1
1 1 G
59 Kronmull
F


1
1
1 1 G
60 Krontorp
S,F


1 1 1 3 S
61 Nårab, Klippan F


Biogas 0,7 0,3 1
1 1 G
62 Bobergs Valltork ek för


P Spån 0,7
0,7
0,7 G


Förklaringar Trä
Torv Förädlat Region

F = flis
S = stycketorv B = briketter sN = södra Norrland S = Svealand

C = bark, spån
F = frästorv P = pellets nN = norra Norrland G = Götaland

G = grot

M = pulver

K = kross

V = ved
Bioenergisfären / Fakta / Order / Arkiv


Bioenergisfären, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm, tel: 08-441 70 90, fax: 08-441 70 89, Novator Media
info@novator.se