Artikel Bioenergi 4-96

Bioenergisfären/ Fakta/ Order/ Arkiv


Moderniserat energiverk

- Eksjö blir modell för "småskaliga" lösningar

Företaget arbetar med produktion och försäljning av värme, eldistribution samt renhållning. Värmeproduktionen sker i två fluidbäddpannor på 7,5 respektive 12 MW. Panna 1 eldas med hushållsavfall och Panna 2 med bark och flis. Den totala produktionen uppgår till cirka 100 GWh om året och med detta förser man omkring 85 procent av hushållen i Eksjös tätort med fjärrvärme. Hushållsavfallet kommer från det egna kommunen samt grannkommunerna Sävsjö och Vetlanda.
Upplägget liknar det som finns i många svenska kommuner, med en viktig skillnad. I Eksjö har Energiverket också ansvar för renhållningen.

Kontrollerat bränsle
- Orsaken till att vi ansvarar för renhållningen och sopinsamlingen är helt enkelt att vi vill ha kontroll över det bränsle vi får in. När vi började förbränna sopor 1980 så fick vi in allt möjligt. Självklart gott om brännbara sopor, men också cyklar, motorer och annat obrännbart. 1986 gav kommunen oss ansvar för renhållningen och nu har vi mycket väl fungerande sortering ute i hushållen, säger Hans-Åke Tilly, VD för företaget.

Bränslebyte
De två pannor som bränner flis respektive hushållsavfall har varit igång i mer än 15 år och det är dags för en modernisering. Inte minst med tanke på de allt hårdare miljökraven. Uppdraget har gått till Kvaerner EnviroPower. - Vår idé går ut på att modernisera panna 2, den som idag förbränner bark och flis, till dagens standard och här förbränna hushållsavfallet. Panna 1 som idag bränner avfall tar över förbränningen av bark och flis, ett betydligt enklare bränsle som den väl bör klara av. Resultatet av ombyggnaden blir att Eksjö Energiverk får en toppmodern avfallspanna med en effekt på 11 MW, förklarar Magnus Fischer på Kvaerner.

Högre eldstad
Ombyggnaden i Eksjö baserar sig på de erfarenheter man fick under moderniseringen av anläggningen i Lidköping. Man kommer bland annat att höja eldstaden med fem meter och förse den med Advance Combustation Zone, ACZ. Det gör att bränslet hinner brinna klart i eldstaden, rökgaserna är också kvar längre och med de nya seklundärlufttillsatserna så blir halterna av CO och NOx låga.
Alla värden kommer att ligga klart under dagens krav, de kommer till och med att understiga de som gäller för helt nya anläggningar! Ombyggnaden startade under våren och skall vara slutförd i september. Efter ombyggnation kommer panna 2 att vara på 11 MW med avfall och 12-12,5 MW med flis som bränsle. Idag ger panna 1 cirka 7,5 MW med avfall. Det här ökar naturligtvis möjligheten att bränna mer avfall. På vintern är värmebehovet så stort att man utan problem skulle kunna köra avfallspannan för full effekt.

Modell för Tyskland?
I Tyskland är man intresserad av att hitta en småskalig lösning på avfallsproblemen. Transportnätet är redan hårt belastat och man vill inte ha storskaliga lösningar där avfallet måste transporteras långa sträckor. Lokala anläggningar där avfallet kan ge energi är då en mycket attraktiv lösning.
- Vi fick för några år sedan besök av en delegation från Tyskland som var ute och inventerade vilka modeller som fanns i bruk för att hitta en som de tyckte skulle passa Tyskland. Och till vår stora förvåning kom de tillbaka hösten 1995 och de ville använda vår avfallshantering i Eksjö som modell. De ville dokumentera allt, från konsument till skortsten, inklusive all logi-stik, säger Hans-Åke Tilly. Finansiärerna av projektet är AIF i Berlin och det drivs av ett företag i Dortmund som heter Prosystem och som har en stark koppling till universitetet där. Projektet skall vara färdigt kring halvårsskiftet 1996 och sedan återstår det att se om Tyskland anammar den svenska modellen med energiproduktion ur avfall.

FAKTARUTA:
Ombyggnad av Panna 2, AB Eksjö Energiverk:
Typ Bubblande Fluidiserad Bädd,
BFB med Advanced Combusttion Zone, ACZ

Effekt vid designbränsle:
Sopor 11 MW,
Flis 12 MW