Artikel Bioenergi 2-96

Bioenergisfären/ Fakta/ Order/ Arkiv


Fördubblad koldioxidskatt för industrin

En arbetsgrupp med företrädare för regeringen, centern och vänsterpartiet har tagit fram ett förslag som nu skickas till EU-kommissionen för godkännande. Avsikten är att de nya reglerna skall börja gälla från den 1 juli 1996. Förslaget innebär att företag inom tillverkningsindustrin skall betala 50 procent av den genereella nivån på koldioxidskatten upp till en nivå motsvarande 0,8 procent av företagets omsättning.

För den delen som överstiger den nivån skall 12 procent skatt tas ut. Enligt dagens regel betalar företagen 25 procent av den vanliga nivån utan hänsyn till omfattningen. Den generella koldioxidskatten är sedan den 1 januari 1996 cirka 37 öre per kg utsläppt koldioxid för alla fossila bränslen, vilket exempelvis motsvarar 1 054 kr/m3 för olja.
För sex stycken särskilt energiintensiva företag finns en regel som gör det möjligt att få nedsättning av den skatt på kol och naturgas som överstiger 1,2 procent av företagets omsättning. Denna regel kommer att vara kvar under en övergångsperiod av 3 år.

Naturvårdsverket: - Koldioxidskatten har effekt

Klarast framgår detta inom fjärrvärmesektorn säger verket och pekar på resultatet i en nyligen utför konsultutredning av Energidata Göteborg AB.

Av Lennart Ljungblom