Artikel Bioenergi 5-97

nr 5/97

Vardagshjältar behövs i miljöarbetet

Linköping blir en av världens mest kretsloppsanpassade städer, kanske tätast på biogasanpassade fordon. Tekniska Verken har invigt Europas, eller kanske världens, största anläggning för produktion av biogas. Anläggningen kan leverera bränsle till 2000 personbilar.

Antonia Ax:son Johnson invigde. Invigningen förrättades av Antonia Ax:son Jonson. I sitt anförande berättade hon om ett långvarigt miljöengagemang. Hon var en av de industriföreträdare som deltog vid Riokonferensen 1992. Här på hemmaplan har hon dragit igång ett miljöarbete inom koncernen. Bland annat testar Dagab biogas i ett par av sina bilar för distribution av livsmedel.

Förebilder behövs
- Det behövs vardagshjältar i miljöarbetet om vi skall komma någonstans, sade hon. Alltså personer som kan driva frågor och fungera som förebilder för oss andra. Chefen för Hemköp är en sådan och honom valde jag ut för att driva på vårt miljöarbete.

- Nu tar vi ytterligare ett steg genom att gå in i ett samarbete som innebär att vi minskar miljöbelastningen i våra transporter, menade Antonia Ax:son Jonson, tankande en bil med nyproducerad biogas. Därefter fick hon och anläggningen sitt elddop i champagne.

Linköping biogas utgår från slakteriavfall vid produktionen. Tillsammans med gödsel rötas restprodukterna under en månad. Efter rening och komprimering levereras gasen till bussterminalen där den kan tankas på fordonen.

Flexibilitet
Omkring 50 bussar och 500 övriga fordon kommer att få sitt bränsle från biogasen. Lokaltrafik, tjänstebilar och taxi kommer att drivas med biogas.
- Det är viktigt att vi får ett antal så kallade bifuelbilar som kunder, menar vd Ingvar Carlsson, Linköping Biogas AB. De är flexibla och kan gå på annat bränsle de dagar vi har reducerad prodsuktion. Det gör att vi inte får hela ansvaret för bränslet utan kan bygga ut i lagom takt.

Produktionen av biogas motsvarar fyra MW. Vid invigningen tvistades det om anläggningen var störst i Sverige, i Europa eller i hela världen. Ingen av de inbjudna kunde nämna någon större.

Även jordförbättring
Förutom biogas ger anläggningen också ett förstklassigt jordförbättringsmedel, som bland annat ger ett minskat kväveläckage.
Utsläppen av kväveoxid från en enda stadsbuss beräknas minska med 1,2 ton per år. Koldioxiden minskar med 90 ton per år jämfört med dieseldrift.

FAKTARUTA
Linköping Biogas AB ägs av Tekniska Verken i Linköping, Scan Farmek, LRF, och Konvex.
Entreprenörer i projektet:
Rötanläggningen PURAC
Gasanläggning FEAB/Flotech
Gasledning och markarbete Gator och Grönt i Linköping AB
Produktionssiffror:
Gasproduktion 400 kbm/h (95 procent metan)
Biogödsel 100 000 ton/år
Råvaror
Slaktavfall från Konvex 16 000 ton/år
Slaktavfall från Scan Farmek 8 000 ton/år
Processvatten från Scan Farmek 50 000 ton/år
Gödsel från lantbruk 25 000 ton/år
Investeringskostnad 80 miljoner kronor
varav bidrag 10 miljoner kronor
Bränslepris 7 procent över dieselpriset
Största kund: Östgötatrafiken AB
Övriga kunder: Linköpings Taxi, Dagab med flera.


Av Börje Åhgren, text & bildBioenergisfären / Fakta / Order / Arkiv


Bioenergisfären, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm, tel: 08-441 70 90, fax: 08-441 70 89, Novator Media
info@novator.se