Artikel Bioenergi 1-97

nr 1/97

Ved, pellet och briketter Bergslagens Bioenergi satsar på Stockholms- hushållen

Stockholmsmarknaden avseende vedeldningen är lite annorlunda än den i övriga Sverige. I större delen av landet är handeln med huggen och kluven ved via distributörer mycket blygsam. De som behöver ved ordnar annars detta själva.

I Stockholmsområdet är detta lite svårare, vilket inneburit att ett tiotal företag av tradition arbetar med vedförsäljning, direkt till kund eller via bensinmackar. En väsentlig del av försäljningen sker för trivseleldning, - en video, lite chips och ved till brasan, men det finns också en hel del som köper för uppvärmning.

Start i Fagersta
Ett av de aktiva Stockholmsföretagen är Bergslagens Bioenergi AB som drivs av Lena Marie och Claes Johansson. De började i liten skala hemma på gården i Fagersta för tio år sedan men bor nu sedan fem år straxt utanför Stockholm och driver sitt företag med basen i Bro, fyra mil väster om Stockholms centrum. Ved producerar man själva dels från gården, dels på plats i Bro från lokalt inköpta råvaror. Distributionen sker bland annat via ett 60-tal bensinmackar, företrädesvis i 70 liters säckar. För uppvärmning säljer man främst i löskubik på pall. En pall motsvar 650 l travat mått. Priset är 650 kr/styck vid köp av två pallar fritt levererat till bostaden. I princip levereras enbart björkved vilket Claes tycker är lite synd efterssom det finns så många andra bra trädslag.

Nu även pellet
Sedan tre månader så har man också tagit upp pellet från Svensk Brikettenergi i Norberg i sortimentet. - Kunderna började redan för ett år sedan fråga efter pellet, berättar Claes. Vi tog då kontakt med SBE som visade sig vara intresserade av distributörer i Stockholm. Vi har nu några pelletkorgar ute på prov hos några kunder och förbereder demonstration och försäljning av pelletbrännare. Vi kommer att ha ett pelletlager hos oss och sälja pellet i 25 kg säck, 500 kg säck och i bulk. - Den nya bilen från Norberg är mycket intressant. Vår uppgift är att skaffa fyra kunder för varje leverans. Priset är 1 520 kr/ton inklusive moms fritt levererat hos kunden.
- Hämtpriset i 500 kg säckar är 1,35 kr/kg.

Även spanska briketter
Claes och Marie visade också upp ett lager av mycket snyggt förpackade spanska briketter från Caseras i södra Spanien. De hade blivit mycket populära hos några restauranger och därför tog vi in en container berättade Claes och Marie som med tillförsikt ser fram emot utvecklingen på villamarknaden.

Av Lennart Ljungblom, text & foto

bildtexter

Spanska briketter från Anda-lucien ger trivselvärme på Stockholms krogar.

Med den nya pelletbilen från Ernsts Express i Avesta kommer SBE Svensk Brikettenergis pellet att distribueras till villakunder som Bergslagens Bioenergi ordnar frampå samma sätt som de får oljan i dag. En automatisk våg mäter upp volymen och lämnar kvitto.

Bioenergisfären / Fakta / Order / Arkiv