Välkommen till Bioenergi webversionen
www.novator.se
Se Novator Internets Nyheter

Prova Bioenergi gratis !

Nummer
1-97
januari
Innehåll
Andra nummer
Artikelarkiv
Annonsörer


Vems ärenden går DN?

Sveriges största morgontidning, Dagens Nyheter driver på ledarplats en stenhård kampanj mot energiuppgörelsen. Det är kärnkrafthöken Hans Bergström som för taktpinnen. DN har all rätt att driva kampanj för sina åsikter. Men när DN väljer att föra den genom att förlöjliga och karakterisera bioenergin med frekventa illustrationer av vedhögar från 40- talet och knotiga vedhuggande äldre farbröder, då har man passerat gränsen. Vi visar gärna DN och Hans vad modern bioenerginäring kan och står för. Välkommen til

Hör av er till oss på redaktionen, antingen med E-post lennart.ljungblom@novator.se via www.novator.se eller på något av de traditionella sätten.

Lennart Ljungblom, chefredaktör


Tidskriften BIOENERGI

Bioenergi är officiellt organ för:
SVEBIO, Svenska Bioenergiföreningen,
Svenska Fytokemigruppen,
Svenska Torvproducentföreningen och
Trädbränsleföreningen.

Ansvarig utgivare och chefredaktör:
Lennart Ljungblom
Redaktörer: Börje Ågren miljo@novator.se
Kent Pettersson
Annonser: Lennart Ljungblom, Sofie Samuelsson
Prenumeration: Sofie Samuelsson sofie@novator.se

Adress:
BIOENERGI FÖRLAGS BEFAB AB
NOVATOR
Torsgatan 12
111 23 Stockholm

Tel: 08-441 70 90
Fax: 08-441 70 89
Internet:http://www.novator.se

Prenumerationspris:
489 kr inkl. moms
PG 493 31 92 - 9

Prenumereration: Priser, annonsering, utgivningsplan.

Orderformulär

Artikelarkiv: Sök bland artiklar inlagda på WWW.

Andra nummer: Sök bland tidigare nummer av Bioenergi på WWW.

Webmaster: Torbjörn Sassersson ts@novator.se

1996©Novator


Andra sidor på Novator Internet:

Miljö & Resurs

Debatt & Inlägg

Kalendarium

INNEHÅLL Nr 1-97

Svebios sida

Miljömärkt kraftvärme i Nässjö

Årets Bioenergidagar

Norrköping - jätte i bioenergi

Flisningssystem

Från stubbe till panna

Transport av bränslepellet

Livscykelanalys briketter

Bränsleleverantörer 1996

Bioleverantörsenkäten 1996

Fukthaltsmätning i Bofors

Ny fastbränslepanna från Osby

Nya miljökrav, småskaligt

Notiser

Villavärme - företagsguide

Bergslagens Bioenergi

Debatt - återförsäljare

Bioenergiguiden

Saxat ur Miljö & Resurs

Klubbsidorna

Landet Runt

Notiser

SVEBIO Nytt (SVEBIOS hemsida)

Annonsörer i Bioenergi nr 1-97

Länka vidare till företagen som är understrukna.
Se
prislistan om annonsering eller ring 08-441 70 90, faxa 08-441 70 89.
ABB Fläkt AB
Agrobränsle
AssiDomän
Bjurenwall
Bogma
Betab
Bülhler
Edsbyns Pellets
EK Teknik
Ekströms Värmetekniska
Elmia
Energidalen
Fagersta Energetics
Fastbränsle
Firefly
Foster Wheeler
G&S Handel & Ekonomi Holst El
Hotab
Härjedalens Mineral AB
Industrifilter
Janfire Ardeo
JM Stoftteknik
Järnforsen
Jötul
KLm Energi & Mekanik
Kennedygruppen
KMW Energi
Kvaerner Generator
Lida Sågverk
Maskinsystem AB
Mellanskogs Bränsle
Mellansvenska Biobränsle
Mälarbränsle
Naturenergi
Nordfab Weiss
Nordifa
Nibe
Osby Parca
Pann Partner
Perifal HS
Petrokraft
Råsjö Torv
Safetech
Saxlund
SCA Skog Norrbränslen
SBE Svensk Brikettenergi
Skellefteå Kraft
SGS Solid Fuels
SRK
Sterner
SVEBIO
Sydbränsle
Sydkraft
Sydved Energileveranser
SÅBI
Såtab
Södra Skogsenergi
Södra Träpulver
TeeM Biobränsle
TPS Termiska Processer
Trädenergi Väst
Värmeteknisk Service

Bioenergisfären / Order / Arkiv