Artikel Bioenergi 1-97

nr 1/97

BRÄNSLELEVERANTÖRSENKÄTEN 1996

Företag Typ av bränsle Omsättning i miljoner kronor

Trä Torv Förädlat Notering Extern försäljning Som under leverantör S:a Eget bruk Omsättning totalt Sysselsatta årsarbeten Region
1Södra Skogsenergi F,K,G,C S,F P Bark,spå+kutt 200 40 240
240 100 G,S
2 Sydved Energileveranser F,K,G,C
P
225 4 229 2 231 100 G,S
3 SCA Skog, Norrbränslen F,K,G,C S,F P,B Rundved 187 7 194
194 50 sN,nN
4 Härjedalens Mineral

B Torv/spån 180
180
180 200 sN
5 Råsjö Torv F,K,C S,F

130 34 164
164 300 G,S,sN
6 SBE Svensk Brikettenergi

B,P,M Värme 163
163
163 55 G, S
7 Såbi F,K,G,C S B,P Såg+kutter 146 15 161 0,5 152 110 G, S
8 Mälarbränsle F,C
B
105
105
105 50 S
9 Mellanskogs Bränsle F,K,G,C S B,P Fr torrspån 86
86
86 40 S,sN
10 Trädenergi Väst F,C
B Kutter 72
72
72 40 G
11 Sydbränsle F,K,G,C
M
35 34 69
69 17 G
12 SÅTAB F,C


55 14 69
69 32 sN
13 Forchem/Tall Oil


Tallbeckolja 60 5 65
65 16 G,S,sN,nN
14 Södra Träpulver

P,M
36 14 50 10 60 45 G
15 Vänerbränsle F,G,C


60
60
60 10 G,S
16 Stora Skog, Virke Öst F,K,G,C


24
24 33 57 20 S,sN
17 Sangla/Tootsi

B Torv 55
55
55
S
18 Bio Norr

P Från spån 58
58 1 59 15 sN
19 Mellansv Biobränsle F,C S P Färdig värme 50
50
50 30 sN
12 Gustaf Kähr F
M
34
34 11 45 1 G
21 Cogab F

RT-flis 40
40
40 2 G
22 Svensk Etanolkemi


Etanol 40
40
40 5 sN
23 Sågab TP F,K,G,C
B Kutter38 10 nN
24 EKAB K


5 20 25
35 25 G,S,sN
25 Edsbyns Träförädling

P
28 4 32
32 25 sN
26 Fastbränsle F


31
31
31 30 S
27 Sågverkens Råvaruförmedling, Falun F,C

Biprodukter 8 20 28
28 10 S,sN
28 Anderssons Sågverk F,K,C
B B från kutter 17 0 17 5 22 10 G
29 Agrobränsle F


16,5 3,5 20
20 9 G,S
30 Linköpings skogstjänst F,K,G


18
18
18 35 G
31 Graninge Skog och Trä F,C


3 12 15 2 17 5 sN
32 Forssjö Bruk

P Sågspån 15
15
15 8 G,S
33 Vapo F F,SnN
34 Sävsjö Trädbränsle

B,M Torrt spån17 5 G,S
35 Notnäs Skog F,C
B Hyvelspån 7 5 12 6 18 8 S
36 Assi Domän SkogTrä F,G,C


18
18
18 3 G,S,sN,nN
37 Kommunbränsle F,S


17
17
17 35 sN
38 Skaraborgs Bioenergi K


12 2 14
14 12 G
39 Martinssons Trä KB F,C
B
10 0 10 5 15 2 nN
40 Vänerbygdens Pellets

B,P Kutter,Papper 14
14
14 8 G,S
41 Gällivare Torv
F

14
14
14 15 nN
42 Bobergs Valltork ek för

P P från spån 12
12
12 2 G
43 Gotlands Flis F,K


11
11 1 12 2 G
44 MBAB Energi

B,P Kutter,torrflis 12
12
12 15 nN
45 Westergyllen C
B Kutter 6 7 13
13 1 G
46 Norrheden Torv
S

9
9
9 10 nN
47 SL Energi

P Halm,rens 8
8
8 2 G
48 Voxnadalens Energi F


5 2 7
7 6 sN
49 Kiruna Grus & Stenförädl
S

5
5
5 6 nN
50 Nårab, Klippan F


1
1
1
G
51 Skellefteå Kraft
S

2
2 2 4 4 nN
52 Bioenergi A/S

B Kutter 2,0
2,0
2,0 3 G,S
53 Borås Kommun LFK F


1,3
1,3
1,3 18 G
54 Bäckegårds List

B Kutter 1
1
1 1 G
55 John E Öhrén F,C,V

V

1 0,2 1 0,3 1,5 1 S,sN
56 Kronmull
F

1
1
1 1 G
57 Krontorp
S,F


1 1
1 3 S
Förklaringar

Trä: F=flis, V=ved, K=kross, C=bark,spån
Torv: S=stycketorv, F=frästorv
Förädlat: P=pellets, M=pulver, B=briketter, T=tallbäckolja
Region: sN=södra Norrland, S=Svealand, nN=norra Norrland, G=Götaland, T=Tallbäckolja

Bioenergisfären / Fakta / Order / Arkiv