Artikel Bioenergi 6-95

Bioenergisfären/ Fakta/ Order/ Arkiv


Biobränslet största energikällan

Svenska Fjärrvärmeföreningen har presenterat sin statistik över biobränsleanvändningen 1994. Biobränslena svarar i dag för 35 procent av bränslet till fjärrvärmeverken. Trädbränsle är med 8 gigawattimmar totalt det största enskilda bränslet.

Biobränslena har intagit tätpositionen under de senaste två åren. Så sent som 1992 var kolet den största energikällan. Till biobränsle räknas förutom torv och trädbränslen, även avfall och avfallsgas.
Det är tydligt att koldioxidavgiften givit resultat. Den slutsatsen går att dra om en jämförelse görs med elkraftproduktionen vid fjärrvärmeverk. Den är undantagen från koldioxidskatt och fossilbränslena svarar för mer än nittio procent av använt bränsle.

Uppsala var den största enskilda eldaren 1994 med sammanlagt 1850 gigawattimmar biobränsle.
Uppsala eldar en fjärdedel av all använd torv i landet, drygt en terawattimme av knappt fyra.
Samtliga på tio i topp över torveldare använder mer än 100 gigawattimmar torv.
Uppsala är också den största avfallseldaren med ett uttag av 752 gigawattimmar ur avfall. Här är det tätare i toppen, Göteborg ligger tvåa med 653 gigawattimmar och Malmö trea med 527.
Linköping på fjärde plats tar ut 472 gigawattimmar ur sitt avfall. Gränsen 100 GWh klubben går vid Avesta som precis hamnar utanför med sina 96 GWh.
Norrköping toppar tabellen över trädbränsleeldare 1994 med 703 gigawattimmar. Tvåa är Örebro med 569 GWh. Vid drygt 300 GWh planar kurvan ut Eskilstuna använder 314 GWh trädbränslen. Tiondeplatsen på trädeldarnas tio i topp innehas av Jönköping med 255 GWh.
Tio i topp kan alltså sägas innefatta kvarts-TWh-klubben. 100 GWh-klubben omfattar i dag 23 medlemmar.
1,6 miljoner hushåll i flerbostadshus är anslutna till fjärrvärmenätet, 114000 villor finns också bland abonnenterna.
Den totala ledningslängden är 9195 kilometer vilket motsvarar sträckan Stockholm-New York eller Stockholm-Göteborg tur och retur nio gånger.
Den genomsnittlilga intäkten från värmeproduktionen var 35,7 öre per levererad kilowattimme.

Fortsättningen innehåller en del grafer som gör sig bäst som Acrobat-dokument. Ladda ner resten av artikeln med Acrobat Reader.

Börje Åhgren