Artikel Bioenergi 3-97

nr 3/97

Pelletsklubben

Pellets - extra miljövänligt - ställer krav på branschen!

Två projekt, där branschen deltar, är nu i sin slutfas. Pelletsstandard och P-märkning av pelletsbrännare för småhus. Dessa projekt är ”ödesfrågor” för pellets som bränsle. Utan en bra pelletskvalitet och väl fungerande och säkra eldningsprodukter blir pellets bara en parentes. Vi är många som nu arbetar för att pellets ska bli framtidens bränsle för både små och stora användare. Pellets är en förpackning av bioenergi som verkligen behövs om Sverige och andra länder ska kunna lämna det fossila energiberoendet.

Ett remissförslag till pelletsstandard kommer att sändas ut till branschen under juni månad och kan då tidigast bli en fastställd standard i maj -98. Detta hindrar ju inte att vi redan under remisstiden börjar arbeta enligt de krav som läggs fram. Syftet är ju att skapa gynnsam utveckling för bioenergi i pelletsförpackning.

Förslag till regler och provningsrutin för P-märkning av pelletsbrännare till småhus har nu presenterats både för branschen och myndigheter. SP i Borås har ambitionen att kunna starta provning av produkter redan till sommaren. I så fall kan P-märkta pelletsbrännare finnas ute på marknaden redan i höst. Detta blir en kraftfull signal till marknaden och kommer att underlätta för alla som berörs, konsumenter och lokala myndighetr inte minst. NUTEK som stöttat projektet, har nu också beslutat stödja framtagandet av ett P-märkningssytem för pelletskaminer. Detta arbete ska forceras så att regler snabbt ska kunna presenteras.

Vi kan konstatera att PELLETS går en spännande tid till mötes. Alla i branschen måste hjälpas åt för att bioenergin i pelletsförpackning ska växa och bli större - större än olja och el för uppvärmning! Välkomna med synpunkter till PELLETSKLUBBEN!

Jan-Erik Dahlström

Bioenergisfären / Fakta / Order / Arkiv


Bioenergisfären, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm, tel: 08-441 70 90, fax: 08-441 70 89, Novator Media
info@novator.se