Artikel Bioenergi 2-97

nr 2/97

Svenska Torvproducentföreningen

En uthållig energiförsörjning

blev rubriken när partiöverenskommelsen mellan (s), (c) och (v) plötsligt blev klar. Detta åttasidiga dokument som sändes ut därefter var ganska fattigt på detaljer. En fylligare skrift kan vi vänta när propostionen presenterats.

Vad finns i dokumentet för energitorvbranschen? Begreppet "förnybara energislag" skall föras fram genom att de skall ges investeringsstöd för ny utbyggnad. Det gäller ökad fjärrvärme och ny elproduktion. Teknisk utveckling och marknadsutveckling skall främjas samtidigt. För den som ägnat frågan en djupare tanke är torvbränslet självklart "förnybart". Fler och fler inser att en naturresurs är förnybar när den växer med 20 miljoner m3 per år, medan man skördar högst 5 miljoner m3. Den svenska skogen, i högsta grad förnybar, växer med 100 miljoner m3 per år, varav vi skördar 70 miljoner m3.

Man hör ibland frågan: Torv i värmeproduktioen känner vi till, men duger den till elproduktion?
Svaret är att torvbränslena fungerar på samma sätt som övriga biobränslen i alla avseenden. STPF utgår från att torven får behålla sin naturliga plats bland biobränslena, vilket innebär att den även fortsättningsvis går fri från koldioxidskatt.

Skatteväxlings-kommittén
sände ut sitt 1279 sidor tjocka betänkande "Skatter, miljö och syselsättning" (SOU 1997:11), i mitten av februari. För en gångs skull har torven uppmärksammats ordentligt i ett offentligt sammanhang. En bilaga behandlar energitorvbruket i sin helhet. Man undrar varför. Ingen annan energibärare har beskrivits lika grundligt.

Bilagan "Torv" är dock tyvärr en verklighetsfrämmande skrivbordsprodukt. Den sänker trovärdigheten i betänkandet, och borde ha fått vara oskriven. I "Kommitténs rekommendationer", det vill säga slutklämmen i betänkandet som helhet, skriver man: "Torv är ett inhemskt bränsle. Det är därför önskvärt att torven är konkurrenskraftig mot olja och kol. Samtidigt bör torven inte konkurrera ut biobränslen. Beskattningen bör ta hänsyn till detta."

Troligen menar man ... "konkurrera ut övriga biobränslen". Ingen utanför Skatteväxlingskommittén, det vill säga ingen kontakt med verkligheten, torde befara att torven skall konkurrera ut trädbränslena. Så mycket torv finns inte. Dessutom är det så att torv och trä tillsammans skapar konkurrenskraft gentemot fossila bränslen. Torv och trä lever faktiskt i symbios, för att hämta ett uttryck från en annan del av biologin. Detta innebär att en välgörande priskonkurrens uteblir. En konkurrens som skulle snedvridas om en koldioxidskatt, om än aldrig så liten, skulle läggas ensidigt på torvbränslet.

Stiftelsen Svensk Torvforskning
- genomförde i mitten av februari ett brett torvseminarium i Sigtuna. Ett trettiotal praktiker och forskare hade samlats. Representanter för branschorganisationera talade om vad som rör sig inom politik och forskning. Planer för framtiden smiddes, och ett allmänt intryck gavs av tillförsikt och beslutsamhet, inte minst vad gäller en öppen beredskap för de resurser som kan komma torvbruket till del, då ökade forsknings- och utvecklingsmedel skall tillföras de förnybara bränslena.

Internet
Sakta men säkert utökar Torvproducentföreningen sin information om torvbruket på www.torvproducenterna.se Se efter själv!

Reidar Pettersson

Bioenergisfären / Fakta / Order / Arkiv


Bioenergisfären, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm, tel: 08-441 70 90, fax: 08-441 70 89, www.novator.se
info@novator.se