Välkommen till Bioenergi webversionen
www.novator.se
Se Novator Internets NYHETER

Prova Bioenergi gratis !
Nummer
2-97
mars
Innehåll
Andra nummer
Artikelarkiv
Annonsörer

Förslag - debatt - beslut

Nu är den här - vårens energiproposition. Det är skäl att berömma dess tydlighet i hur man avser att klara bortfallet av el från två Barsebäcksblock. Likaså måste vi notera att det finns ett antal kontrollstationer utlagda. Då skall man kontrollera att utvecklingen går som det är tänkt. Nu uppstår förstås frågan - hur kommer vi att agera? Helt klart är att starka krafter försöker skjuta uppgörelsen i sank. Fram till riksdagsbeslutet i juni är det en demokratisk rättighet, men sedan får vi acceptera de folkvaldas beslut och tillsammans jobba för att lösa uppgiften!

Hör av er till oss på redaktionen, antingen med E-post lennart.ljungblom@novator.se via www.novator.se eller på något av de traditionella sätten.

Lennart Ljungblom, chefredaktör


Tidskriften BIOENERGI

Bioenergi är officiellt organ för:
SVEBIO, Svenska Bioenergiföreningen,
Svenska Fytokemigruppen,
Svenska Torvproducentföreningen och
Trädbränsleföreningen.

Ansvarig utgivare och chefredaktör:
Lennart Ljungblom
Redaktörer: Börje Ågren miljo@novator.se
Kent Pettersson
Annonser: Lennart Ljungblom, Sofie Samuelsson
Prenumeration: Sofie Samuelsson sofie@novator.se

Adress:
BIOENERGI FÖRLAGS BEFAB AB
NOVATOR
Torsgatan 12
111 23 Stockholm

Tel: 08-441 70 90
Fax: 08-441 70 89
Internet:http://www.novator.se

Prenumerationspris:
489 kr inkl. moms
PG 493 31 92 - 9

Prenumereration: Priser, annonsering, utgivningsplan.

Orderformulär

Artikelarkiv: Sök bland artiklar inlagda på WWW.

Andra nummer: Sök bland tidigare nummer av Bioenergi på WWW.

Webmaster: Torbjörn Sassersson ts@novator.se

1997©NovatorAndra sidor på Novator Internet:

Miljö & Resurs

Debatt & Inlägg

Kalendarium

INNEHÅLL Nr 2-97

Ingresser nr 2/97

Svebios sida Som pdf

Pellet 97 - Kalmarkonferensen (Pdf)

Pellet ett sätt att få biobränslet att... (Pdf)

Småskalig färdig värme (Pdf)

Hantering och lagring av pellet Som Pdf

Bienergi i Österrike
(Pdf)

Pressad energi sänker priserna
(Pdf)

Avancerad ackumulator i Lund (Pdf)

Utrustningsleverantörer 1997
(Pdf)

Energiproppen Som Pdf

Debatt (Pdf)

Bioenergi positiv för skogsfågel (Pdf)

SVEBIO och det importerade biobränslet (Pdf)

Har vi råd att avstå pellet för villor?
(Pdf)

P-märkning behövs (Pdf)

EU-nätverk främjar bioenergi (Pdf)

EU:s grönbok (Pdf)

Svenska Torvproducentföreningen Som Pdf

Klubbsidorna

Landet Runt

Notiser

SVEBIO Nytt: (SVEBIOS hemsida)

Annonsörer i Bioenergi nr 2-97

Länka vidare till företagen som är understrukna.
Se prislistan om annonsering eller ring 08-441 70 90, faxa 08-441 70 89.
ABB Fläkt AB
Agrobränsle
AssiDomän
Bobergsvalltork
Bjurenwall
Bogma
Betab
Bülhler
CPM Europe
Ekströms Värmetekniska
Elmia
Energidalen
Euro Therm
Fagersta Energetics
Finn Trade Firefly
Foster Wheeler
G&S Handel & Ekonomi Holst El
Hotab
HS Perifal
Härjedalens Mineral AB
Industrifilter
Janfire Ardeo
JTI 27
JM Stoftteknik
Järnforsen
Jämätek
Jötul
KLm Energi & Mekanik
Kennedygruppen
KMW Energi
Lida Sågverk
Maskinsystem AB
Mellanskogs Bränsle
Mellansvenska Biobränsle
Mälarbränsle
Narvells
Naturenergi
Nordifa
Nibe
Osby Parca
Pann Partner
Perifal HS
Petrokraft
Råsjö Torv
Safetech
Saxlund
SBE Svensk Brikettenergi
Skellefteå Kraft
SGS Solid Fuels
SRK
Sterner
SVEBIO
Sydbränsle
Sydved Energileveranser
SÅBI
Sågspecialisten
Såtab
Södra Skogsenergi
Södra Träpulver
TeeM Biobränsle
TPS Termiska Processer
Trädenergi Väst
Vattenfall
Vi i Villa Mässan
Värmeteknisk Service
Weiss A/S

Bioenergisfären / Order / Arkiv