Bioenergisfären Tidksriften Bioenergi Bioenrgisfären Hem ARTIKEL I TIDSKRIFTEN BIOENERGI NR 1/99

Bränsleleverantörer

Dynamiskt och lika optimistiskt fortsätter bioenergiföretagen att investera och växa. Samtidigt är dock lönsamheten överlag alldeles för låg för att vara sund. Men det är ingen brist på kreativiteten och rationaliseringen fortsätter.

Sammanslagningen mellan Mälarbränsle, Mellanskogs oförädlade bränsleverksamhet och Centrala sågverksföreningens har gett årets största bolag mätt på omsättningen. Närstående finns också Mellanskogs bränsle som producerar förädlade bränslen i flera fabriker.
Ser vi till volymerna har SCA Norrbränslen dragit iväg och är snart uppe vid 3 TWh per år ­imponerande.
Notera att också Assi Domän nu kommit in på listan. Här finns resurser att fortsätta att utvecklas ­ om marknaden finns. Generellt finner vi att de stora skogsbolagen fortsätter att växa.
Bra balans
Som tidigare visar näringen en god balans mellan olika ägarkategorier. Något som borgar för en fortsatt stenhård konkurrens till fromma för oss konsumenter som därmed får lägre energikostnader.
De åtta största företagen som svarar för hälften av omsättningen består av två skogsägarföretag, två från skogsindustrin, ett sågverksbolag, ett kommunalt och två fristående privata.
Förädlat
Bland de förädlade har i år SBE Svensk Brikettenergi gått om Härjedalens Mineral AB. Men detta kan ändras redan till nästa år då HMAB har produktionsresursen, man letar efter nya kunder.
Under året kom produktionen också igång i de nya stora pelletsfabrikerna men mängdmässigt har det ännu inte slagit igenom i statistiken.
En varning
Tag inte publicerade siffror för boksavligt. Alla täcker inte kalenderåret 98 ­ utan redovisas på verksamhetsår, dessutom kan vissa källfel finnas ­ men trots detta, materialet ger en god bild av bioenerginäringen 1998.
Av Lennart Ljungblom.

 


BIOENERGISFÄREN | FAKTA | DIALOGEN | BESTÄLL | ARKIV


Novator Media, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm
Tel: 08-441 70 90, Fax: 08-441 70 89, E-post: info@novator.se