Artikel Bioenergi 6-96

nr 6/96

Gott om råvara i Vaggeryd

Med sjuttio procent av Sveriges träbearbetande industri inom en radie av 22 mil har Såbis anläggning i Vaggeryd god tillgång på träråvara. När anläggningen är i full drift kommer 70 000 årston pellet att produceras.

Än så länge befinner sig Såbi i uppstartskedet.
- Vi är nu i november uppe i en takt som motsvarar 40 000 ton per år, berättar platschefenLeif Tjärnén. Vi arbetar på att öka takten successivt, identifiera flaskhalsar och ta bort dem.

Råvaran från trakten
Såbis affärsidé är ursprungligen att producera och handla med biprodukter från sågverken. Råvaran i pellettillverkningen är kutterspån och sågspån. Dessa blandas med hjälp av en skoplastare innan det matas in i den stora torken.
Såbi har köpt industrifastigheten från Munksjö i Vaggeryd. Det som finns kvar av den gamla fabriken är barkpannan och byggnader. Resten är nybyggt. Bygget startade i augusti förra året och i februari i år togs fabriken i drift.
Spånet torkas i en stor trumma med hjälp av ånga från barkpannan. Det har ännu inte funnits möjligheter att låta överskottsvärmet komma till nytta. Sju megawatt vattenånga bildar en pampig plym runt anläggningen. Rökgaserna från torken leds genom ett speciellt virafilter. Inkommande sågspån läggs i ett decimetertjock lager på ett band. Rökgasen leds genom såväl spånlagret som bandet och småpartiklar fångas in i bädden.

Marknaden bör växa
I tre parallella linjer pressas spånet samman till pellet, åtta millimeter i diameter.
Pelletten lagras i stora inomhuslager, innan utlastning. - Vi har endast utlastning med skopa än så länge berättar Leif Tjärnén, men vi kommer snart att påbörja byggnation av en silo.
-Marknaden för pellet är fantastisk, menar vd Bertil Andersson. Alla Sveriges två miljoner villa-ägare kan finna pelletvärme ekonomisk och praktisk. Dettagäller särskilt den halva miljon villor som värms med direktverkande el. En pelletkamin klarar upp till sjuttio procent av husets värmebehov. Den sprider dessutom trivsel omkring sig.

Av Börje Åhgren, text & bild


Bioenergisfären/ Fakta/ Order/ Arkiv