Bioenergisfären Tidksriften Bioenergi Bioenrgisfären Hem ARTIKEL I TIDSKRIFTEN BIOENERGI NR 3/96

Pellet lika bekvämt som olja

En dammsugare är ett fullt tillräckligt sugaggregat för transport av pellet in till värmepannan i en normal villa. På det sättet har E K Teknik lyckats åstadkomma ett värmesystem som inte bara kan konkurrera med oljeeldning i fråga om bekvämlighet och driftsäkerhet utan även överträffa detta.

Brännaren, som E K Teknik har utvecklat består i princip av en skål där bränslet matas in underifrån med en skruv. Eldhärden är en dryg decimeter i diameter. I den tillförs såväl primär som sekundärluft.
­ Det gör att vi får en mycket bra förbränning, berättar Hans Kjellin, marknadschef vid E K Teknik, verkningsgraden blir bättre och därmed även miljövärdena. Vår panna klarar dagens gränsvärden utan att en ackumulatortank är nödvändig. Vintertid tänder gammal glöd flamman. För eldning sommartid har vi installerat en elslinga som tänder bränslet.
Ett mellanlager för pellet sitter ovanför brännaren och matar in pellet till brännarens doseringsförråd. En mikroprocessor styr hela systemet. Det är möjligt att utveckla tekniken ytterligare till exempel öka termostatens temperaturintervall så att förbränningscykeln blir längre, vattnet till radiatorerna får svalna mellan pannstarterna. En åtgärd som används i villor för att förbättra miljövärdena vid oljeeldning.
Pellet fylls i villans bränslelager av en bulktransportbil. Bränslet kan fås från någon av Sveriges 17 pelletfabriker.
Bränslelagret kan byggas utomhus. Det gör inget om det blir kallt bara bränslet inte blir fuktigt.
­ Det går också bra att ersätta den gamla oljetanken med ett egenhändigt byggt bränslelager, berättar Hans Kjellin. Eftersom det kan gå ända upp i taket till skillnad från oljetanken så tar det inte större plats än oljetanken.
­ Men det går också bra att flytta ut lagret. Vakuumtransportören klarar ett avstånd på tjugo meter om man ansluter en vanlig dammsugare. Om villaägaren låtit installera en centraldammsugare blir det förstås ännu bättre.
Halverad kostnad
­ Oljeeldaren kan halvera sin uppvärmningskostnad med vårt system. Det är en stor kategori köpare. Den andra är vedeldaren som tröttnat på att vara tvungen att mata systemet med ved. Det enda villaägaren behöver göra med vårt system är att tömma askan en gång i månaden. Ingen extra sotning behövs.
Säkerhetssystemet är uppbyggt genom ett fallrör som förhindrar bakbrand. Ett överhettningsskydd stänger tillförseln av bränsle om inmatningsskruven blir för varm. Dessutom föhindrar gummipackningar att brand kan tryckas bakåt i pannan till exempel om det blåser kraftigt och undertrycket ökar.
En pelletbrännare för villa kostar cirka 20 000 kronor att installera. Förråd med sugaggregat ytterligare 10 000 till 15 000 kronor. E K Teknik säljer sina brännare via 80 återförsäljare i landet.
E K Teknik har tio anställda och omsatte åtta miljoner 1995. 1996 räknar företaget med att fördubbla sin omsättning.
Budget för 1996 ligger på en försäljning av 1 500 aggregat eller lika mycket som hittills är levererat.
Av Börje Åhgren

 


BIOENERGISFÄREN | FAKTA | DIALOGEN | BESTÄLL | ARKIV


Novator Media, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm
Tel: 08-441 70 90, Fax: 08-441 70 89, E-post: info@novator.se