Artikel Bioenergi 1-98

nr 1/98

Speciallastbil för pellets

Nu har den första speciallastbilen avsedd för leverans av bränslepellets till villor sett dagens ljus.

Nyheten är bland annat att lastbilen är utrustad med en våg och en bullerdämpande kompressor, säger Carl-Johan Bertilsson, projektledare. Bakom uppfinningen står Södra Träpulver och Södra Transport samt Älmestads Kvarn och Transport, Ulricehamn och Bioenergi & Lantbruk i Gräshult, Skillingaryd. Vid leverans av bränslepellets har det tidigare varit svårt att exakt avgöra hur stor mängd villaägaren fått. Dessutom har det bullrat när pelletsen ”tankats” ned i silon, vilket kunde upplevas som störande hos närboende.


Standardkomponenter

Carl-Johan tilldelades ett stipendium ur Gösta Edströms hedersfond vid Södras föreningsstämma 1996. Han fick det för att undersöka och förbättra logistiken kring träpellets till mindre förbrukare.
- Vi har hela tiden strävat efter att utveckla distributionen med så mycket standardkomponenter som möjligt. Med andra ord har vi försökt förfina ett i dag befintligt bulkekipage, säger Carl-Johan Bertilsson.


Plus för villaägarna

För villaägaren får den nya lastbilen flera fördelar.
- Villaägaren kan få en viktuppgift på plus/minus fem kilo om vad som är fyllt i lagret. Ljudnivån vid tankningen är låg, eftersom lastbilen är utrustad med en bullerdämpade kompressor.
Tidigare kunde det ta upp emot en timme att lossa tre ton pellets. Med nya bilen tar det endast tio minuter. Lastbilen är av bästa miljöklass för att transporten ska kunna utföras så miljövänligt som möjligt.


En miljon ton

Den sammanlagda svenska tillverkningskapaciteten av bränslepellets uppgår i dag till närmare en miljon ton. Det skulle teoretiskt räcka till att värma 150 000 villor.


Fakta/Bulkhantering av träpellets

Pelletstransporten är utrustad med:

  • Bullerdämpad kompressor för att få ned ljudvolymen.
  • Våg som väger ut pellets med en noggrannhet av +/-5 kilo. Silo: En absolut tät silo/ficka som kan vara platsbyggd. Silon ska rymma minst sex kubikmeter, för bästa pris på pellets.
    Inblåsningsrör och avluftning: 100 mm rör med kona för inblåsning samt minst ett 150 mm rör för avluftning. Startröret, när bilen ska koppla sina slangar ska vara placerat så nära vägen som möjligt. Om startröret mknteras lodrätt ska avståndet från mark till röret vara mellan 130 och 150 mm. Om startröret monteras vågrätt bör inte avståndet till mark vara över 130 cm. Om startröret placeras i fönsterglugg eller liknande ska avståndet va minst 10 cm och nedåt och i sidled minst 20 cm.

    Körväg: Samma krav som för oljebil, det vill säga framkomlig väg, snöröjd och sandad. Dessutom fri höjd av minst fyra meter.

    Rör: Bioenergi & Lantbruk i Gräshult tillhandahåller skräddarsydda bulkrör till konkurrenskraftiga priser. Vi bygger dem helt efter önskat behov och levererar bulkrören kompletta med fästen. Du kan välja att köpa dem färdiga eller i byggsats för svetsning.


Lennart LjungblomBioenergisfären / Fakta / Order / Arkiv


Bioenergisfären, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm, tel: 08-441 70 90, fax: 08-441 70 89, Novator Media
info@novator.se