Artikel Bioenergi 3-97

nr 3/97

Sverige är ett skogsrikt land

Det vet alla, men det är inte många som vet att halva skogstillväxten sker söder om Dalälven. Allra tätast står skogen i Kronobergs län, Blekinge och Jönköpings län. men också norrlandslänet Gävleborg, med andra ord landskapen Hälsingland och Gästrikland har ett tätt skogsförråd och hög tillväxt. Glesast står skogen i Norrbotten och Malmöhus län.

Totalt finns i Sverige 23,5 miljoner hektar produktiv skogsmark, det är mer än halva landarealen. Historiskt sätt så fanns den stora skogsarealen i norr. I södra Sverige fanns stora ytor betesmarker, men i takt med nedläggning av lantbruk och inflyttning till städerna har skogen i allt högre omfattning tagit över i södra Sverige.
Bioenergisfären / Fakta / Order / Arkiv


Bioenergisfären, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm, tel: 08-441 70 90, fax: 08-441 70 89, Novator Media
info@novator.se