Bioenergisfären Tidksriften Bioenergi Bioenrgisfären Hem ARTIKEL I TIDSKRIFTEN BIOENERGI NR 3/98

Södra Mönsterås i stark utveckling

Södras massabruk i Mönsterås kompletterades förra året med pelletsstillverkning. Pionjärer med bark som huvudsaklig råvara. Två Sprout Matador maskiner pressar 50.000 årston.


Barkpellets
Barken mals med hammarkvarn. 90 procent mindre än 1 mm. Med hjälp av ånga blir det hög kvalitet på pelletsen. Nackdelen är askhalten, 3,5 %. Slitaget värst för rullarna, inte så farligt för matriserna.
- Nu när Rune Jansson kommit in som pelletsansvarig fungerar allt bra, säger Sven Persson som lett projektet.
Pelletssatsningen har medfört nyanställning av 6 personer. Vi har kalasläge, råvaran på plats och hamnen alldeles intill framhåller man samfällt.

Råvaruberg
En drivande kraft var råvaruberget från renseriet. Materialet används till tre ändamål: 1. Ångpannan, snedrost som eldar våt bark och ger 90 ton ånga per timme.
2. Mesaugnen som pulvereldas och använder 4 ton torrt pulver per timme. Torkas med hjälp av rökgaser från sodapannan.
3. Pelletstillverkningen, torkas med hjälp av en Niroångtork med 16 celler.

5 miljarder på 5 år.
Pelletsen är dock bara ett litet led i en omfattande utveckling, säger Ulf Johansson, platschef.
Nu är vi i full fart med utbyggnaden av ett kombinatsågverk för 500 miljoner kronor och kapaciteten för den klorfria blekta sulfatmassan skall byggas ut. från 550.000 till 750.000 ton . Den investeringen blir på 1,4 miljarder och skapar ett 80 tal nya arbetstillfällen.

Tillstånd dröjer
Vi har dock fått lov att sakta ner tempot. Koncessionsnämnden för miljöskydd har inte gett igångsättningsmedgivandet. Det har framförts oro från yrkesfiskarna för en minskad reproduktionstakt av fisk i Kalmarsund.
- Vår uppfattning är att detta är högst osannolik

t.

Besvärlig tidsplan
Nu jobbar vi med full fart med sågverket och har satt upp den 1 september som deadline för beslutet om massadelen.

- Om vi inte får bygga ut så måste det betyda stopp för all utbyggnad i Sverige.

Sluten fabrik går ej
Vi har fått berättigad kritik för att vi legat över riktvärdena för fabriken, sedan den senaste utbyggnaden. Vi var då helt inställda på möjligheten att det gick att skapa en sluten massafabrik - det tror vi inte längre.
Vi har nu bytt strategi och kompletterar nu vår anläggning med en mycket högvärdig rening, så kallad LAS - långtidsluftad aktiv slam hantering. Investeringen bara för den ligger på 100 miljoner kronor.
Den dröjer dock till sommaren. Sedan kommer värdena att åter ligga på en mycket låg nivå.
Vi jobbar förstås också fortsättningsvis med att i varje steg minska miljöbelöasntingen. Viktigt är som exempel att minska antalet utsläppspunkter. Valet av torkteknik för pelletsfabriken skall ses i detta sammanhang.

Sodapanna för fjärrvärme?
Vid bruket finns också en sodapanna som inte används. Den skulle man gärna vilja låta arbeta som kraftvärmepanna med fjärrvärme till Kalmar. Diskussioner pågår, men inget är klart. Effekten skulle blir 120-130 MW värme och 30-40 MW el.

Text & bild Lennart Ljungblom

Rub....
Bröd.....


BIOENERGISFÄREN | FAKTA | DIALOGEN | BESTÄLL | ARKIV


Novator Media, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm
Tel: 08-441 70 90, Fax: 08-441 70 89, E-post: info@novator.se