Artikel Bioenergi 2-96

Bioenergisfären/ Fakta/ Order/ Arkiv


Statssekreterare Jane Cederkvist inviger Jordbro värmeverk

"Svenska folket vill ha sin värme från bioenergi"

- Det sa statsekreterare Jane Cederkvist när hon förättade invigningen av den träpulvereldade hetvattencentralen i Jordbro 2 mil söder om Stockholms centrum. Den är på 75 MW och kommer att förbruka cirka 80 000 ton träpulver per år. Anläggningen ägs av Vattenfallbolaget Drefviken Värme AB som nyligen köpte energirörelsen av Haninge kommun. Den som då sålde anläggningen var dåvarande kommundirektören i Haninge, Jane Cederkvist.

I sitt tal berättade vd Carlo Prata om projektet som han liknade med Fågel Fenix som reste sig ur sin egen aska och flög. Drefviken ställde nämligen i början av 80-talet om från olja till kolpulvereldning, något som tyvärr visade sig bli mindre lyckat. De tekniska problemen klarade man men kunde inte klara av ekonomin med den successivt ökade skattebelastningen på kolet. Därför ställde man om en panna till träpulvereldning redan 1992.

Med de positiva erfarenheterna som grund så beslöt man sedermera att satsa på en helt ny panna som ersättning för båda de gamla kolpannorna och det var alltså den som nu invigdes. Leverantör är Kværner Generator. I anläggningen finns också en komplett beredningsanläggning för träpulver med grovkross, siktar och finmalningskvarnar. För inmatning och bränsleberedningsutrustning svarar Saxlund. Bränslet köps från Svensk Brikettenergi AB i Norberg som samtidigt passade på att informera att man nu uppför en bränsleterminal i Haninge. (Se även sid 31).
Carlo Prata berörde i sitt tal även Vattenfalls syn på fjärrvärmeverksamheten som man anser ha stora fördelar. Han berömde miljöskatterna men tog också avstånd från energiskatter på produktionen i övrigt. Vattenfall anser det bättre att lägga fiskala skatter på konsumentledet.

Agerar Glokalt
Carlo Prata berättade också att Vattenfall strävar att komma nämare kunderna i sin verksamhet. Han kallade det för att agera glokalt. Med andra ord att arbeta lokalt nära kunderna och efter deras behov men med det stora företagets resurser och expertkunnande i ryggen.

Till sist så nämnde han också något om Vattenfalls numer ganska omfattande bioenergiverksamhet. 1995 uppgick värmeleverenserna från biobränsle till totalt 2,8 TWh. Av detta var 1,2 TWh i 15 egna bolag med dotterbolag resterande del bland annat i ett stort antal färdigvärmeprojekt.

Av Lennart Ljungblom