Artikel Bioenergi 1-98

nr 1/98

Biobränsleleverantörer 1997

Som brukligt redovisar Bioenergi statistiken från Årets Biobränsleleveran-törer i årets första nummer. Vi har sänt ut en enkät till samtliga bränsle-företag som finns i våra register och dessa har i sin tur sänt in resultaten. För uppgifterna svarar med andra ord företagen själva.

Se översikten

Siffrornas nogrannhet kan variera. Några företag lämnar uppgifter för ett verksamhetsår som avviker från kalenderåret. Det medför att siffrorna inte obehindrat kan läggas samman.

Främsta värdet i informationen är diagrammen som väl återspeglar strukturen i branschen och relationen mellan företagen.


Resultat

Ser vi till omsättningen i miljoner kronor, tårtdiagrammet ovan så är Sydved energileveranser årets största företag. Ser vi å andra sidan till leveranser i GWh så är SCA Norrbränslen störst.
Det innebär också att oavsett hur man räknar så är det ett bränslebolag ägt av den traditionella skogsindustrin som är störst. Om man skulle göra en koncernsammanstälning skulle istället Södra Skogsenergi inta tätpositionen då man redovisar skilda siffror för moderbolaget och dotterföretaget Södra Träpulver.


Stor konkurrens

Vi ser också ur siffrorna att det finns ett stort antal bränsleföretag igång och de härstammar från olika basverksamheter. Det borgar för en god konkurrens till fromma för köparna.


Ägarstruktur

De skogsindustriella bränslebolagen är SCA Norrbränslen och Sydved energileveranser, Före-ningsrörelsen (Skogsägare och Lantmännen) visar upp Södra Skogsenergi, Mälarbränsle, Mellanskog, Vänerbränsle och Trädenergi Väst.
Sågverken har Såbi, Sågverks-intressenter och Sågab med i sammanställningen bland de största.
Kommunalt dominerat ägande har HMAB, Härjedalens Mineral AB och Mebio, Mellansvenska Biobränsle.
Fristående privata företag är Råsjö Torv, SBE Svensk Brikettenergi, Bionorr och Ekab Energikross.
Även kraftindustrin har bränsleföretag genom Sydkraft bränsle. I sammanställningen finns också Sangla/Tootsi två företag i Estland som delvis ägs av kommunala Söderenergi och Vapo Sverige som är ett dotterföretag till startliga finska Vapo.

Totalt har vi fått in svar från 62 företag.


Förädlade bränslen

Vi redovisar också en graf för de förädlade bränslena. HMAB:s dominas minskar framför allt genom SBE:s snabba ökning. Nästa år kommer Skellefteå och Luleå på allvar in i statistiken. Största mängderna sker fortfarande i formen briketter, fram-förallt via HMAB, Sangla/Tootsi och SBE. Pelletsleveranserna ökar dock snabbt.


Råvaror

I huvudsak används trä som råvara, men även torven har en framträdande plats.
Stora torvleverantörer är HMAB, Råsjö, Södra, Sangla/Tootsi, Mellansvenska Bio-bränsle och Vapo.

Av Lennart Ljungblom
© Bioenergi/Novator, diagrammen.
Bioenergisfären / Fakta / Order / Arkiv


Bioenergisfären, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm, tel: 08-441 70 90, fax: 08-441 70 89, Novator Media
info@novator.se