Artikel Bioenergi 3-96

Positiva intryck från Elmia Energi 96

Inte den största publikmässan men den är uppskattad. Kanske dock en dag för lång. Bioenergi gick runt bland utställarna och fångade några kommentarer.

Bernt Sjödin på Centralvärmeproduktion berättade om det samarbete man har med Teem fastbränsle AB som numer ägs av Sollefteå Energi. Det är en positiv utveckling. Utanför mässan visade Teem upp en fullstor portabelcentral som skulle levereras till ?.

Conny Nilsson från Plibrico som levererat merparten av de keramiska infordningarna till fastbränsleanläggningarna i landet fanns också på plats. Vi kommer att i ett senare nummer gå igenom denna nödvändiga men ganska okända del av en förbränningsanläggning.

Åke Andersson,SÅBI var en positiv utställare, som hade en jämn ström av intresserade besökare. Han berättade också att man hittills har sålt varenda producerad pelletbit från den nya fabriken i Vaggeryd.

Utanför Gipros monter träffade vi på Lennart Holmgren från Järnforsen som berättade att man säljer ungefär 40 procent på export men att det är de svenska sågverken som utgör basen i verksamheten.

Göran Johnsson från Gipro visade sin alldeles nya BioHeat villabrännare som klarar av att elda 12 mm pellet. Lågan går horisontellt in i pannan vilket förstärker likheten med oljebrännaren. Brännaren har just släppts på marknaden efter en tvåårig utvecklings- och försöksperiod. Den första serien på 15 brännare försvann på en gång. Brännaren, med huvudet byggt av täljsten levereras med styrutrustning och inmatningsskruv från närförrådet för 20 000 kronor.

Per Karstedt från Svensk Etanolutveckling säger att ett genombrott sker just nu för etanolen. Idag finns 400 fordon som körs på etanol väl spridda över landet. På mässan visade man upp en av de 300 Ford Taurus bilar som nyligen tagits in från USA som fungerar lika bra med etanol som med bensin, så kallade flexiblefuel vehicles. I bilen finns en sensor som mäter av resistansen i bränslet och automatiskt ställer om förbränningen så den fungerar som den ska för det aktuella bränslet.

Mauritz Nilsson från Södra Skogsenergi berättade om att man nu levererar garantivärme till en ny anläggning, en skola och ett vattenpalats i Mönsterås, Bränslet Pellet kommer från den nya fabriken.

Bilder:
Överst: Gustav Melin, B E Löfgren, Roger Bergström
Mitten: Pellerpress från CPM
Nederst: Göran Johnsson, GIPRO


Nordbygg och VVS

Nordbygg och VVS i Stockholm ställde totalt 685 utställare representerade1 330 företag från 29 länder. Den totala utställningsytan var hela 23 000 kvadratmeter nettoyta. Också Bioenerginäringen var representerade med i första hand pannor och kaminer men dessutom fanns till exempel ocksåOsby Parca på plats med sina lite större anläggningar. Huvuddelen av produkterna på VVS-sidan var förstås inte kaminer och pannor utan allsköns prylar för små detaljer liksom de stora lösningarna. Badrummen fanns förstås representerade i oändliga varianter. En intressant detalj var att flera utställare också hänvisade till sina informationer på Internet. VVS Tekniska föreningen har sin på www.siki.se och Tigerholm sin på www.ins.se.

Text: Lennart Ljungblom
Foto: Sofie Samuelsson och Lennart Ljungblom


Bioenergisfären/ Fakta/ Order/ Arkiv