Opcons försäljning till Kina nu avslutad

Opcon: Avslutar försäljning av verksamhet inom kompressorteknologi och Waste Heat Recovery

 Energi- och miljöteknikkoncernen Opcon AB har idag i enlighet med det avtal som tecknades den 30 juni 2015 avslutat försäljningen av det nybildade holdingbolaget Opcon Compressor Technology AB samt dotterbolagen Svenska Rotor Maskiner AB, Opcon Energy System AB och de 48,9796 % av aktierna i det gemensamsägda kinesiska bolaget Fujian Opcon Energy Technology Co. Ltd. I försäljningen ingår även samtliga immateriella rättigheter relaterade till kompressorteknologi och Opcon Powerbox samt varumärket Opcon. Köpare är den kinesiska fonden Shanghai XingXueKang Investment Partnership med nära kopplingar till Fujian Snowman Co., Ltd.

Köpeskillingen uppgick till 400 mkr kontant som erlagts genom en dellikvid om 60 mkr i augusti och en slutlikvid om 340 mkr vid avslutning av affären. Moderbolagets bokföringsmässiga reavinst uppgår till 147 mkr. Kostnader för transaktionen inklusive eventuella skatteeffekter beräknas understiga 15 mkr. Under en övergångsperiod kommer också Opcon AB att bistå de sålda verksamheterna med vissa tjänster.

Niklas Johansson, Niklas Johansson, vice president, Investor Relations bekräftar till Novator.se:

“Allt är nu klart med affären och tillägger att Saxlund Bioenergy inte ingår i affären utan utgör i fortsättningen den egentliga delen av kvarvarande Opcon. ”

Rådgivare till Opcon har varit Awapatent AB, Hamilton Advokatbyrå samt Erik Penser Bankaktiebolag. Legal rådgivare för köparen har varit Advokatfirman Vinge.

Om Opconkoncernen

Opcon är en energi- och miljöteknikkoncen som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning med fokus inom bioenergi.

Opcon har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien. Antalet anställda är cirka 100. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Opcon AB (publ) ska offentliggöra enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 30 oktober 2015, ca kl 14:30 (CET).