Asides

Biodiesel – tekniken under kontroll men politiken svajar.

Biodiesel – tekniken under kontroll men politiken svajar.

Fame/RME, RSO, HVO Diesel – ja det finns många namn på alternativ till mer eller mindre koldioxidneutrala alternativ till diesel. Poilitiken har dock lagt ett tak på FAME expansionen och istället beslutat att släppa fram HVO.  Artikeln ger en översikt av utvecklingsläget i Nordenoch internationellt.

AsideSCA

Kraftfull koldioxidminskning och sänkta kostnader när SCA ersätter olja med 90 000 ton pellets  

Det stora skogs- och hygienföretaget SCA har på senare år investerat stort i sina norrländska bruk, inte minst när det gäller att minska oljeanvändningen genom energieffektivisering och bränslebyte.