FlishuggIMG_2470WEB

Om Novator.se

Välkommen till novator.se
Du hittar alla navigeringsknappar i de olika menyerna. Nedan en kort presentation av vårt mediautbud och bakgrund.

2015, i oktober återuppstartar den svensk språkiga sajten novator.se.  Med det får vi tre fristående men samordnade sajter.  Den engelskspråkiga Business.conbio fokuserar på  internationella företags och affärsnyheter och innehåller också vårt businessdirectory.  Conbio.info,  också på engelska, har temat impact and influences. Novator.se  bevakar svensk och nordisk bioenergi. Den har också en kanal om bioenergins historia. I vårt  magasin inBio publicerar vi artiklar och reportage.  InBio utvecklades inledningsvis som app för iPad men finns nu istället på alla plattformar i webformat. Vad vi publicerar berättar vi löpande på twitter – det är det enklaste sättet att följa oss – @novatorconbio.

De nya novatorsajterna business.conbio.info , conbio.info och novator.se har utvecklats av Tigist Eyader och Lennart Ljungblom som driver verksamheten.

38 år sedan start

Under 38 år har Novators verksamhet under olika former kretsat kring utveckling och marknadsuppbyggnad av Bioenergi. Först i Sverige, bland annat genom vårt initiativ att starta Svebio och tidningen Bioenergi sedan genom den globala verksamheten i Bioenergy International. Parallellt har vi också skrivit om miljö i tidningen Kretslopp. Under åren har Novator varit ansvariga för en stor mängd konferenser och utredningar, alla inom temat bioenergi.

Redan 1995 startade vi som en av de första förlagen publicering på Internet med tidningen Bioenergi, men också med diskussionsforum, företagsregister, fakta- och miljösidor.  Även den populära vedpärmen finns fortfarande på plats i den gamla sajten som finns på länk i menyraden.  Mängder av artiklar i Bioenergi och Kretslopp kan laddas ner som html dokument.

Den första utgåvan av tidningen Bioenergi kom ut redan 1981.  Novator svarade för framställningen fram till 1988. 1991 köpte Novator tidningen som skulle läggas ned och byggde åter upp den till en framgångsrik och ledande tidning.  Novator producerade den  fram till 2008 då Svebio som köpt tidningen tog över berörd personal och produktion.

Länk till pdf fil av Bioenergitidningen nr 6-2002 (pdf 3MB)
Länk till pdf fil av Bioenergitidningen nr 6-2002 (pdf 3MB).

2001 startade vi konceptet Bioenergy International. Nätpublicering integrerad med tryckt tidningen. Samtliga tidningar och artiklar gjordes tillgängliga via den databas som utvecklades som motor i verksamheten. Genom externa samarbeten startades syster tidningar på fem olika språk. Förutom den engelskspråkiga editionen som vi själva publicerade fanns en fransk, en italiensk, en polsk, en rysk och en spansk edition.  2011 sålde vi Bioenergy international till Svebio som i egen regi fortsätter att driva den engelskspråkiga editionen. Den sista utgåvan ägd av oss var nr 3-2011. Av 56 sidor var 24 sidor annonser. Tidningen var mycket stark som globalt annonsforum.  Genom formatet och layouten fanns det ändå väldigt mycket text. De 33 artiklarna innehöll bland annat reportage från ISH utställningen i Frankfurt, tåg leverans av skogsbränsle till Stockholm, sameldning kol/bio hos Drax i England och en översikt av läget i Kina. Dessutom fanns 30 gröna notiskolumner. Hela tidningen som digital utgåva kan läsas som e-tidning nedan.

Länk till Bioenergy International no 3-2011 (51 från start).
Länk till Bioenergy International no 3-2011 (51 från start).

Den första utgåvan av Bioenergy International delades ut på Sustain mässan i Amsterdam 2001. Den tryckta utgåvan var endast 4 sidor och var avsedd att marknadsföra den publicistiska satsningen med tryckt tidning och den internetbaserade versionen. I vår internetdatabas kunde branschpersoner själva lägga in artiklar på avdelningen Connection alternativt skicka dem till oss för redaktionell behandling i avdelningen Editorial.  Integrationen tryckt tidning och  internetverksamheten var genomgående mycket starkt.

Den första utgåvan av Bioenergy International - The Welcome Issue delades ut på mässan Sustain 2011 i Amsterdam
Den första utgåvan av Bioenergy International – The Welcome Issue delades ut på mässan Sustain 2001 i Amsterdam. Länk till 4 sidig pdf fil.

Den här breda utvecklingen hade ej varit möjlig utan alla kvalificerade och motiverade personer som deltagit i olika skeenden.  Att dessutom verksamheterna lever vidare  och i stor utsträckning med samma personer som ansvariga visar på en styrka i konceptet.

Involverade personer

Med länken ovan kommer du till en sida som presenterar de som jobbat med Novator under åren.

Novator - redaktionen för Bioenergi när vi återköpte tidningen 1991 då den dåvarande ägaren Svensk Trävarutidning vill lägga ner.
Novator – redaktionen för Bioenergi när vi återköpte tidningen 1991 då den dåvarande ägaren Svensk Trävarutidning (1987-1990) ville lägga ner. Från vänster Sylvia Lundell, Björn Östervall och Lennart Ljungblom samt sittande Anders Haaker.