Eu parlamentet har gått emot kommissionens förslag att begränsa avverkningarna

Ledare den 25 december 2017

Foto Lennart Ljungblom
Lennart Ljungblom utgivare och redaktör av novator.se

Ledare den 25 december

Vi önskar er alla en riktigt God Jul

 

Ledare den 17 december

Texten som den centerpartistiske EU parlamentarikern Fredrik Federley skrev den 15 december

“I veckan som gått har vi kommit en bra bit på väg och jag känner mig hoppfull. Men inget är klart förrän voteringen är över.”

En av de många viktiga klimat- och energilagstiftningarna som just nu är uppe till förhandling på EU-nivå, LULUCF, landades i torsdags. Trepartssamtalens utkomst stärker det självständiga svenska skogsbruket och ger oss möjligheter att använda de skogliga resurserna i klimat- och energiomställningen.

Det har varit intensiva förhandlingar under en lång tid kring LULUCF som reglerar klimatberäkninagrna frö mark och skogsanvändande. Kommissionens förslag tolkades av många som att ett avverkningstak skulle införas för skogsbruket. De bitarna har vi i trialogens slutskede kunna lyfta ut ur lagstiftningen. På det hela taget kan vi vara mycket nöjda efter att flyttat fram positionerna ordentligt.

När både miljö- och fossillobbyn står på samma sida i en fråga så bör man alltid dra öronen åt sig. I denna fråga, precis som i delar av förnyelsebartdirektivet (som jag bloggat om tidigare här), gör de det.

Jag får tacka min finska kollega Nils Torvalds för förtroendet att få slutföra de förhandlingarna han lagt basen för och länge drev. Just nu kampanjar Nils hårt för att bli vald till Finlands president vilket gav mig den svåra uppgiften att försöka fylla hans skor. Tack Nils och lycka till!

När vi nu kan andas ut efter att ha undanröjt hinder och förbättrat positionerna kring LULUCF så har vi fortfarande arbetet kvar med det förnyelsebara. Som jag titidgare rapporterat har det gått väl i industriutskottet men illa i miljöutskottet.

I januari ska vi rösta i plenum (om inget oförutsett händer, det pågår saker i kulisserna för att flytta voteringen till februari) och till dess arbetar jag för att se till att vi har en bred och ansvarsfull kompromiss på plats.

I veckan som gått har vi kommit en bra bit på väg och jag känner mig hoppfull. Men inget är klart förrän voteringen är över. “

Ledare den 12 december

Novator .se 12 december 2017

Spänningen stiger om EUs kommande ställningstagande om Bioenergin.

Genom åren har åtskilliga initiativ tagits för att genom regleringar lägga lock på bioenergi utvecklingen. I Sverige hade vi regleringen av träfiber som togs bort på 80-talet. Innan fick ingen panna byggas utan att länsstyrelsen eller regeringen gav sitt tillstånd, som inte kunde göras utan en omfattande remissbehandling. Den processen avvecklades då den både befanns orationell och obehövlig. Idag är såväl bioenergin som skogarna är större och tätare än någonsin. Dessutom läggs åkrar i träda och nya utvecklade biomassor som energiskog lyckas ej få något stort genombrott pga brist på marknad – de billiga kretslopp bränslena, industrins biprodukter samt grot uttag täcker behovet.

Bryssel vill reglera och begränsa bioenergiuttaget

Men i Bryssel och många andra europeiska länder har man inte den förståelsen.  En holländare konstaterade en gång på en konferens att man bara hade 14 skogar i landet. En närvarande nordbo kommenterade med att i Sverige har vi bara en skog varvid holländaren chockerat sa att den måste ni vara rädd om och svaret blev förstås – det är vi. Skogslagarna är sedan länge hårda och kraven på skötsel och nyplantering är strikta.  Men det som nordbon också menade var att I Sverige och Finland är skogarna så stora så de nästan går i varandra och mao – bara en skog.

Kommer förnuftet segra – behöver det hjälpas

Men frågan är vad som kommer, Svebios vd konstaterar i sin ledare i senaste numret av tidningen Bioenergi att han tror på att förnuftet kommer att segra och att  det gäller att fortsätta att bygga kunskap.  En uppfattning som jag delar till hundra procent.  Men …………….

…………. frågan brinner och det är viktigt för de samlade nordiska länderna än att se till regleringsintressena inte vinner.

Ge stöd, fakta och uppmuntran

Våra representanter i EU parlamentet måste göra sitt jobb. Vi måste dessvärre konstatera att det på vissa håll svajar.  Ge dom stöd och uppmuntran och ladda dem med fakta och argument.

Bidra själv

Samtidigt måste alla bidra med sitt strå till stacken. Delta i debatten, engagera er inte minst i miljörörelsen som ibland missar de större perspektiven och fokuserar på en lokal fråga med ett dimmigt globalt perspektiv.  “Hugg inte ner mitt träd – det behövs för klimatet” – Det är sant men det fina med träden är att de växer upp på nytt när de planteras om och gamla träd gör inte stor klimatnytta, men det gör unga växande träd. Så många träd i  en skog med ett blandat bestånd som är skött av professionella skogsmänniskor är och blir fortsatt den bästa garanten för fortsatta bra klimatbidrag och där hjälper bioenergin för den bidrar till bättre skogsvård och ger också skogsbruket bättre lönsamhet som bidrar till att betala kostnaderna för att sköta skogen – det klarar inte regleringsbyråkrater i Bryssel.

av Lennart Ljungblom

———————————————-

———————————————-

Novator.se grundat redan 1995 arbetar numer över hela energiområdet då vi tagit upp den nedlagda tidningen ENERGI MAGASINET bevakningsområde. Sedan tidigare har vi stort fokus på bioenergi.  Bevakningen har vidgats till  bioekonomi samt cirkulär ekonomi. Miljöområdet har vi alltid följt, tidigare gav vi ut de egna tidningarna KRETSLOPP och  Miljö & Resurs. Nu driver vi 4 sajter. Business.conbio fokuserar på  internationella företags och affärsnyheter.  Sajten Conbio.info har temat impact and influences och  inbio.biz för läsaren “beyond the headlines“. Följ oss på Twitter  – @novatorconbio.

40 år sedan start
Novators verksamhet har kretsat kring utveckling och marknadsuppbyggnad av Bioenergi, bland annat genom vårt initiativ att starta Svebio och tidningen Bioenergi sedan genom den globala verksamheten i Bioenergy International. Parallellt också  miljö i tidningen Kretslopp.  Här hittar du den spännande historien som också rymmer vår Portfolio.

 

 

Online sedan 1995