Category Archives: Internationellt

Analytiker: Oljepriset på väg mot 60 dollar per fat

Oljemarknaden balanseras med starkare efterfrågan än väntat och allt mer negativa nedrevideringar av utbudet utanför Opec. Det uppger Bernsteins analytiker som räknar med att oljepriserna stiger till 60 dollar per fat till årets slut, skriver Dow Jones Newswires

Kina och Indien uppges vara de största drivkrafterna för den stigande efterfrågan på bränsle. Brentoljan handlas i skrivande stund vid 49,31 dollar per fat samtidigt som WTI-oljan handlas till 48,37 dollar per fat.

Energiewende: Pellets- och värmepumpbranschen i samarbete

Generösa bidrag för direkt uppvärmning med förnybar värme i Tyskland
Bundesverband Wärmepumpe (BWP) och Deutsche Energieholz- und Pellet-Verband (DEPV), alltså den tyska värmepumps respektive den tyska ved och pelletsföreningen  har kommit överens om ett närmare samarbete.  Målet är att öka andelen förnybar värme i bostadssektorn. 

“Värmepumpar och pelletspannor är nyckeltekniker för energiomställningen på värmemarknaden”,säger de båda ordförandena  Paul Avtagande, BWP och Andreas Lingner,  DEPV.

“Båda systemen är idealiska också  i kombination för att helt ersätta fossila värmesystem.”

Cirka 60 procent av den slutliga energianvändningen i Tyskland är för värme.
“Die Energiwende” alltså den tyska energiomställningen, måste därför också få med värmeindustrin för att nå de  ambitiösa klimatmålen. Detta gäller inte bara för nybyggnation, men även för befintliga byggnader, där det mesta av värmeenergin konsumeras, betonar de två föreningarna.

Träpellets och värmepumpar sparar effektivt stora mängder CO2. Därför betalar den tyska  staten  mer än marknaden incitamentsprogram för förnybara energikällor inom värmemarknaden (MAP). För installation av en pellets panna minst 4200 euro och för en jordvärmepump  4500 euro.  Genom att kombinera de två eller med termisk solenergi ökar bidraget markant.

Oljeprisfallet har skapat problem
Oljepriset är sedan december 2015 i Tyskland lägre än pelletspriset. Redan under 2015 medförde det pågående prisfallet en nedgång i försäljningen av pellets enligt tyska pelletsinstitutet (DEPI). Försäljningen av nya pelletpannor och pelletskaminer uppgick i Tyskland  till 16 000 enheter under 2015,  vilket också var lägre än förväntningarna.  I Tyskland finns nu 390 000 pelletspannor och kaminer installerade.

RenergieEnergiebox
Energilådan, en komplett enhet med pelletpanna och ackumulatortank som endast behöver 1 m2 golvyta. Leverantör tyska Rennergy

www.novator.se / 2016-04-19 / Lennart Ljungblom

Biodiesel – tekniken under kontroll men politiken svajar.

Biodiesel – tekniken under kontroll men politiken svajar.

www.novator.se/Lennart Ljungblom

Fame/RME, RSO, HVO Diesel – ja det finns många namn på alternativ till mer eller mindre koldioxidneutrala alternativ till diesel. Poilitiken har dock lagt ett tak på FAME expansionen och istället beslutat att släppa fram HVO. 

Få industriområden har varit utsatta för så häftiga vindar som biodiesel branschen. Den konventionella tekniken (FAME/RME) fungerar bra trotts vissa återkommande problem med igensatta bränslefilter om dåligt import bränsle når marknaden. Kampanjer mot att använda möjliga matråvaror som råvara har lagt politiska marknadslock på utvecklingen och nu gäller i realiteten ett 7 procentigt tak på FAME/RME bränsle. Låga oljepriser och minskade skatteavdrag för Fame-användare vilka gäller från årsskiftet gör att många åkerier återgått till fossildiesel.

Kemisk struktur för olika sorters biodiesel
Kemisk struktur för olika sorters biodiesel

Cellulosa baserade råvaror släpps ej fram däremot petroleum industrins HVO

Förgasningstekniken av cellulosa råvaror har inte slagit igenom, främst på grund av det dåliga investeringsklimatet.  Finansiärerna tvekar, när politiken svajar.  Ett nytt teknikområde har dock fått ett genomslag. Det gäller HVO, hydrering av biooljor.  Branschen domineras av finska Neste.  Men nu investerar traditionell oljeindustri och skogsindustri från varsitt håll i ny HVO-produktion. Båda branscher med industriella överkapaciteter som söker nya marknader.

Läget för konventionell biodiesel

I Sverige använder två stora fabriker rapsolja för produktion av konventionell biodiesel,  FAME (Fatty Acid Methyl Ester) av rapsolja, som då kallas RME (Raps Metyl Ester). Internationellt används ofta soja- solros-, palm- eller returoljor.  Biodieseln är internationellt betydligt större än i Sverige. Enbart Tyskland produceras över 2 miljoner ton FAME per år.

Processen är relativt enkel. Rapsfröna pressas och oljan, RSO (Rape Seed Oil) kan användas för livsmedel eller bränsle. Ungefär 46 procent av rapsfröet blir djurfoder. Den råa rapsoljan processas sedan med metanol i en esterifieringsprocess och RME (Raps Metyl Ester) och biprodukten glycerol erhålls.

Ecobränsle AB

I Karlshamn i spåren efter KF:s nedlagda margarinfabrik pressar det globala och på stockholmsbörsen noterade AAK rapsfrön till rå rapsolja och foder i Europas största rapsoljeraffinaderi.  Intill uppförde 2006 Lantmännen Ecobränsle Sveriges första storskaliga biodiesel fabrik för att processa den råa rapsoljan vidare till RME.  2010 såldes fabrik och verksamhet till företaget Energigårdarna, som ägs av 9 stora skånska lantbruk som driver företaget vidare under namnet Ecobränsle.  Kapaciteten är nu cirka 100 000 ton.

Bränslet används främst av bussar och lastbilar samt låginblandas i dieselbränsle. Det kan även tankas som B100 bränsle på flera bensinstationer.

– Det är skillnad på RME och RME, säger Ecobränsles vd Claes Ramel och framhåller vikten av färsk råvara för ökad bränslekvalitet.

– Rå rapsolja oxiderar vilket försämrar kvalitén, men eftersom vi ligger online med AAK så använder vi endast några timmar gammal olja. Internationellt finns exempel på att rapsolja kan lagras 4-5 månader innan den konverteras till RME.

– Vår RME klarar temperaturer ner till -26 grader utan problem, säger Claes Ramel.

RME produktionen vid Perstorp, Stenungsund
RME produktionen vid Perstorp, Stenungsund

Perstorp Bioproducts AB

Den andra stora tillverkaren av FAME bränsle i Sverige är Perstorp Bioproducts AB som sedan 2007 tillverkar RME i sin anläggning i det stora kemiklustret i Stenungsund.  Rapsoljan köps av danska Scanola.  Perstorp Group är en globalt ledande special-kemikoncern med 1500 internationellt anställda som kontrolleras av det franska investmentbolaget PAI group.

– Av våra 150 000 årliga ton biodiesel går 90 000 ton in som låginblandning och följer den internationella FAME standarden. Resterande volym säljs som B100 diesel som ytterligare anpassats för att fungera i vårt klimat, säger Lars Lind, vd Perstorp Bioproducts.

– Vår volym motsvarar 1,5 TWh, mao gör vi cirka 14 procent av Sveriges biodrivmedel.

Nyligen meddelade Perstorp att man också köpt en norsk produktionsanläggning i Fredrikstad. som ökar företagets samlade FAME kapacitet till 250 000 ton per år.

– Vår B100 diesel Verdis Polaris Aura som framställs med fossilfri metanol har stor klimatnytta. Jämfört med mineraldiesel en förbättring med över 60 procent CO2 reduktion.

Det stora alternativet  – HVO dieseln

Det stora internationella biodiesel alternativet kallas HVO (hydrerad vegetabilisk olja). Istället för esterifiering med metanol används här hydrering med vätgas. Man får då en enklare kolvätekedja med färre syreatomer och därmed ett bränsle som direkt kan mixas eller ersätta mineraloljediesel. Det brinner också med en mindre sotande låga och har därför bättre egenskaper.  HVO är egentligen ett dåligt namn eftersom även andra än vegetabiliska oljor som djurfetter används i produktionen.  Ett annat ofta brukat namn namn är HEFA (Hydroprocessed Esters and Fatty Acids).

Neste NextBTL plant in Rotterdam
Neste NextBTL plant in Rotterdam

I särklass störst på marknaden är finska Neste med tillverkning i Finland samt i två mycket stora enheter på vardera 800 000 ton i Rotterdam respektive Singapore.  Neste levererar följande till marknaden.

• Neste Green som är 10 % NEXBTL som inblandas i mineraldiesel

• Neste Green 100 % NEXBTL förnybar diesel

• NEXBTL flygbränsle som blandas 50/50 med konventionellt flygbränsle

• Biopropan (LPG) som tillverkas i Rotterdam

• Därtill produceras olika kemikalier som förnybar nafta och isoalkan.

Den stora teknik-konkurrenten är amerikanska Honeywell-UPO med sin Ecofining process.  Det Italienska energiföretaget Eni har med den processen nyligen konverterat ett äldre raffinaderi i Venedig.  Kapaciteten är 300 000 ton HVO per år och produktion startade i maj 2014. Råvaran är palmolja. Företaget går nu vidare och konverterar ännu ett raffinaderi, (Gela) på Sicilien.

I Spanien samproducerar Repsol 160 000 ton/år HVO med mineraldiesel i raffinaderierna i Bilbao och Cartagena. I Huelva producerar Cepsa 278 000 ton/år också i samproduktion.  I Frankrike har Total med sitt projekt BioTfuel annonserat konvertering av två oljeraffinaderier, ett i Dunkirk och ett i LaMede.

Sunpine producerar råtalldiesel i Piteå som skeppas till Göteborg där Preem gör Evolution diesel som nu blandas med 50 procent med fossilt dieselbränsle.
Sunpine producerar råtalldiesel i Piteå som skeppas till Göteborg där Preem gör Evolution diesel som nu blandas med 50 procent med fossilt dieselbränsle.

Tallolja är Nordens viktiga HVO råvara. 

SunPine i Piteå, ägt av Sveaskog, Södra Skogsägarna, Preem, Kira, och Laster konverterar råtallolja till råtalldiesel som sedan skickas med båt till Preems raffinaderi i Göteborg. Där produceras Preem Evolution diesel, ett blandbränsle som företaget nu annonserar ökar till 50 procent bioinnehåll från tidigare 22 procent.  I ett första steg genomförs hydrering i ett andra en isomerisering för att förbättra köldegenskaperna.

UPM:s fabrik i Lappeenranta, Finland producerar 100 000 ton BioVerno från tallolja.
UPM:s fabrik i Lappeenranta, Finland producerar 100 000 ton BioVerno från tallolja.

Efter att ha investerat 175 miljoner Euro har skogsindusrrin UPM I Finland i maj i år öppnat en ny fabrik, Lappeenranta Biorefinery. Talloljan levereras i huvudsak från intilliggande massabruk.

– Den nya fabriken är ett medvetet steg i den pågående omvandlingen av skogsindustrin, säger Heikki Vappula, executive Vice President UPM Biorefining.

Av Lennart Ljungblom, Bioenergi skribent

@novatorhb2015

 

 

 

Oljepriset vänder – Brentoljan över 40 dollar per fat

Råoljepriserna vänder med stöd av starkare yuan och svagare dollar.

Kinesisk efterfrågan har stor betydelse för oljemarknaden eftersom Kina drar fördel av de låga oljepriserna genom att bygga upp strategiska reserver. Bensinkonsumtionen ökar i Kina beroende på ökad bilförsäljning. Den svagare dollarn utgör också ett stöd för oljemarknaden. Oljehandlare noterar även ett ökat inflöde från fonder till oljemarknaden.  Brentoljan passerade under fredagen 40 dollar strecket. Det är nu ungefär två år sedan oljepriset föll som en sten, från cirka 110 dollar till under 60 dollar per fat. Efter lite svaj på den nivån så har den under 2016 fallit till under 40 dollar, men sedan några dagar är den åter på uppgång, en liten men ändock en trendförändring.

novator.se/2016-03-11/Lennart Ljungblom/Oljepriset vänder – Brentoljan över 40 dollar per fat

Pix Nordic Pellet Februari: Stabila priser

Grade  Index    Value Change Confidence interval
Pellet Nordic CIF  EUR/MWh 29.42 – 0.67 28.74 – 30.10
SEK/MWh 273.09 – 5.02

Index baseras på föregående månads data. 
Omräkningsfaktorn 4,8 mellan pris per ton och MWh har använts om inte annat angivits specifikt.  

Enligt analyspublikationen  Hawkins Wright Forest Energy monitor, finns det ett stort överskott av industripellets i  ARA regionen på grund av minskad efterfråga hos europeiska konsumenter.

German pellets har på kommit på obestånd. Företagets nya stora anläggning i Louisiana sägs arbeta med endast 50 procent beläggning.

Exporten till Europa från södra USA har ökat med 54% till över 550 000 ton i kvartal tre 2015. Canada exporterar mindre till Europa och mer till Japan och Sydkorea.  Enviva, en av världens största producenter av trä pellets planerar öppna en ny anläggning i North Carolina nästa år.

Data published by FOEX Indexes Ltd Feb 16.  

Edited by Lennart Ljungblom business.conbio.info

Opcon: Saxlund tar ny brittisk stororder värd över 32 mkr

Opcon: Saxlund tar ännu en brittisk stororder inom bioenergi värd över 32 mkr

Opcons dotterbolag Saxlund International GmbH har vunnit ännu en stororder till Babcock & Wilcox Vølund A/S, Danmark för leverans av hanteringssystem till ett bioenergiprojekt i Teesside, nära Middlesborough, Storbritannien. Sammantaget betyder det att bolaget på mindre än ett år vunnit över 100 mkr i order till Babcock & Wilcox Vølunds olika projekt i Storbrittannien.

Saxlunds leverans omfattar design och leverans av två kompletta, automatiska bränslehanteringssystem, båda med full kapacitet för att ge 100 % redundans för ett bränsleinnehåll upp till 125 MW. De två systemen installeras för mottagning, tillförsel och blandning av bränsle för lagring.

Hela bränslehanteringsystemet, inklusive lagring och matarsystem, designas för effektivitet, minimalt underhåll, och hög tillgänglighet samtidigt som miljöpåverkan i form av stoft och ljud begränsas. Systemet erbjuder även flexibilitet vid användning av virkesavfall av olika slag och kvalitet.

Ordervärdet uppgår till nära 3,5 miljoner EURO (över 32 m SEK) med överlämning 2017.

– Vi är stolta över att kunna hjälpa Babcock & Wilcox Vølund i ännu ett förstklassigt projekt. Vi levererar utrustning som är avgörande för att säkerställa hög tillgänglighet, effektivitet och flexibilitet för våra kunder. Med omfattande verksamhet i Tyskland, Storbritannien och Sverige och runt 60 års erfarenhet kan vi erbjuda innovativa och beprövade lösningar inom de flesta applikationer, säger Harald Wehner, vd Saxlund International GmbH.

Saxlund, SRE och HOTAB är ledande varumärken inom bioenergi. Inom bioenergisektorn erbjuder Opcon allt från design av hela kraftvärmeanläggningar till hanteringssystem och förbränningsanläggningar under varumärket Saxlund och HOTAB. Under varumärket SRE levereras bl.a. system för rening och energieffektivisering för biobränsleeldade fjärrvärmeverk, sågverk, pelletstillverkare och kommersiella växthus samt rökgasreningsutrustning för industrier.

Om Opconkoncernen

Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning med fokus inom bioenergi.

Opcon har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien. Antalet anställda är cirka 115. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm.

Jakob Hirsmark- ny chef för Elmias skogsmässor

New manager of Elmia’s forestry fairs

Feb 01, 2016 07:38 GMT

Jakob Hirsmark will become the new manager of Elmia’s forestry fairs. They include the world’s biggest international forestry fair, Elmia Wood, which is held every fourth year in the forests south of Jönköping, Sweden.

Jakob Hirsmark is 38 years old and lives in the town of Bankeryd, north of Jönköping. He has worked for Elmia for a number of years. He has experience of managing both national and international trade fairs, including the Water and Wastewater Fair, the Nordic District Heating Fairand World Bioenergy. He is also a certified forester, has experience in the forest industry and is a forest owner.

“Being in charge of Elmia’s forestry fairs is a dream job,” Hirsmark says. “I’m happy to have been giving this job but also humble at the idea of leading the world’s most important forestry fair.”

Elmia’s forestry sector is one of Elmia’s biggest business areas, with a series of well-known fairs and many well-established partnerships with representatives of the forest industry. As well as managing Elmia Wood, Hirsmark will also be in charge of SkogsElmia, MellanskogsElmia, which is held in partnership with the forest owners’ association Mellanskog, and Forest Romania, which is held in Romania.

“We’re pleased that we have the in-house expertise required for this job,” comments Camilla Danielsson, chief commercial officer of Elmia AB. “With his knowledge of both the forestry sector and the trade fair industry, Jakob will continue the development of the world’s biggest forestry fair, Elmia Wood.”

Jakob Hirsmark will take up his new post in February. He will continue to manage the Water and Wastewater Fair and the Nordic District Heating Fair, where work to recruit a new manager will now begin.

Elmia Wood

Elmia Wood will be held on 7-10 June 2017. The latest edition of the fair, in 2013, attracted 54,200 visitors from 50 countries. 530 exhibitors presented machinery, services and other products for forestry operations around the world.

MellanskogsElmia

MellanskogsElmia will be held on 19-20 August 2016 in the forests outside Sala, northwest of Stockholm. The fair targets forestry stakeholders in central Sweden.

Forest Romania

Forest Romania is Elmia’s first forestry fair to be held outside Sweden, in Transylvania in the heart of Romania. The fair is jointly organised by Elmia and DLG of Germany and premiered in 2015. Forest Romania will next be held in September 2017.

As a meeting-place, Elmia enjoys a powerful position – at the heart of the Nordic region where people and companies either have or are looking for new ideas, products and services.

USA tar nu Volkswagen till domstol för miljöbrott

Amerikanska justitiedepartementet har idag på uppdrag av miljödepartementet anmält Volkswagen för en domstol i Detroit, Michigan, för manipulation av 600 000 dieselmotorer, åtgärder som gjort att utsläppen överstiger gränsvärdena  i  lagstiftningen Clean Air Act.  VW har uppgivit andra värden för erhållande av nationella miljö certifikat från EPA samt för CARB, den Kaliforniska separat lagstiftningen.

Anklagelsen är att företagen installerat datautrustning som endast aktiveras vid testproceurer för att då ge motorerna bättre NOx data  och därigenom erhålla tillstånd som företagen annars inte skulle ha erhållit.  Såväl 2 som 3 liters motorerna har manipulerats och i anklagelsen listas 16 olika bilmodeller från Audi, Porsche och Volkswagen alla ingående i Volkswagen gruppen.

Nedan  pressmeddelandet i original.

EPANewsrelease
United States Files Complaint Against Volkswagen, Audi and Porsche for Alleged Clean Air Act Violations

FOR IMMEDIATE RELEASE
January 4, 2016

WASHINGTON – The U.S. Department of Justice, on behalf of the U.S. Environmental Protection Agency, today filed a civil complaint in federal court in Detroit, Michigan against Volkswagen AG, Audi AG, Volkswagen Group of America, Inc., Volkswagen Group of America Chattanooga Operations, LLC, Porsche AG, and Porsche Cars North America, Inc. (collectively referred to as Volkswagen). The complaint alleges that nearly 600,000 diesel engine vehicles had illegal defeat devices installed that impair their emission control systems and cause emissions to exceed EPA’s standards, resulting in harmful air pollution. The complaint further alleges that Volkswagen violated the Clean Air Act by selling, introducing into commerce, or importing into the United States motor vehicles that are designed differently from what Volkswagen had stated in applications for certification to EPA and the California Air Resources Board (CARB).

“With today’s filing, we take an important step to protect public health by seeking to hold Volkswagen accountable for any unlawful air pollution, setting us on a path to resolution,” said Cynthia Giles, assistant administrator for enforcement and compliance assurance at EPA. “So far, recall discussions with the company have not produced an acceptable way forward. These discussions will continue in parallel with the federal court action.”

“Car manufacturers that fail to properly certify their cars and that defeat emission control systems breach the public trust, endanger public health and disadvantage competitors,” said Assistant Attorney General John C. Cruden for the Justice Department’s Environment and Natural Resources Division. “The United States will pursue all appropriate remedies against Volkswagen to redress the violations of our nation’s clean air laws alleged in the complaint.”

“VW’s illegal defeat devices have resulted in thousands of tons of excess NOx emissions in California, a state where more than 12 million people live in areas that exceed air quality standards set to protect public health,” said CARB Chair Mary D. Nichols.  “The California Air Resources Board is fully coordinating its investigation with the federal EPA and DOJ to address the environmental harm VW has caused.”

Consistent with EPA’s Notices of Violation, issued on September 18, 2015 for 2.0 liter engines, and November 2, 2015 for certain 3.0 liter engines, the complaint alleges that the defeat devices cause emissions to exceed EPA’s standards during normal driving conditions. The Clean Air Act requires vehicle manufacturers to certify to EPA that their products will meet applicable federal emission standards to control air pollution. Motor vehicles equipped with illegal defeat devices cannot be certified.

The complaint

The complaint alleges that Volkswagen equipped certain 2.0 liter vehicles with software that detects when the car is being tested for compliance with EPA emissions standards and turns on full emissions controls only during that testing process. During normal driving situations the effectiveness of the emissions control devices is greatly reduced. This results in cars that meet emissions standards in the laboratory and at the test site, but during normal on-road driving emit oxides of nitrogen (NOx) at levels up to 40 times the EPA compliance level. In total, the complaint covers approximately 499,000 2.0 liter diesel vehicles sold in the United States since the 2009 model year.

The complaint further alleges that Volkswagen also equipped certain 3.0 liter vehicles with software that senses when the vehicle is undergoing federal emissions testing. When the vehicle senses the test procedure, it operates in a “temperature conditioning” mode and meets emissions standards. At all other times, including during normal vehicle operation, the vehicles operate in a “normal mode” that permits NOx emissions of up to nine times the federal standard. In total, the complaint covers approximately 85,000 3.0 liter diesel vehicles sold in the United States since the 2009 model year.

NOx pollution contributes to harmful ground-level ozone and fine particulate matter. These pollutants are linked with asthma and other serious respiratory illnesses. Exposure to ozone and particulate matter is also associated with premature death due to respiratory-related or cardiovascular-related effects. Children, the elderly, and people with pre-existing respiratory disease are particularly at risk of health effects from exposure to these pollutants. Recent studies indicate that the direct health effects of NOx are worse than previously understood, including respiratory problems, damage to lung tissue, and premature death.

Today’s filing of a civil complaint under Sections 204 and 205 of the Clean Air Act seeks injunctive relief and the assessment of civil penalties. A civil complaint does not preclude the government from seeking other legal remedies. The United States will seek to transfer its case and fully participate in the pretrial proceedings now initiated in the related multi-district litigation in the Northern District of California. The United States’ investigation is ongoing, in close coordination with CARB.  EPA and CARB have been in active discussion with Volkswagen about potential remedies and recalls to address the noncompliance, and those discussions are ongoing.

Affected 2.0 liter diesel models and model years include:

Jetta (2009-2015)
Jetta Sportwagen (2009-2014)
Beetle (2013-2015)
Beetle Convertible (2013-2015)
Audi A3 (2010-2015)
Golf (2010-2015)
Golf Sportwagen (2015)
Passat (2012-2015)

Affected 3.0 liter diesel models and model years include:

Volkswagen Touareg (2009-2016)
Porsche Cayenne (2013-2016)
Audi A6 Quattro (2014-2016)
Audi A7 Quattro (2014-2016)
Audi A8 (2014 – 2016)
Audi A8L (2014-2016)
Audi Q5 (2014-2016)
Audi Q7 (2009-2015)

For information about the complaint: http://www.justice.gov/opa/file/809826/download

For information about EPA actions on Volkswagen: http://www.epa.gov/vw

Frankrike höjer kraftigt koldioxidskatten – öppnar därmed värmemarknaden

Frankrike höjer kraftigt skatten på koldioxid, skriver tidningen Bioenergi. Höjningen sker med 22 Euro per ton 2016 och 30 Euro per ton 2017 för att till slut nå 100 Euro per ton 2030.  Tidningen noterar att med detta kan Frankrike bli en mycket intressant värmemarknad för bioenergileverantörer.  Svebio och World Bioenergy Association har uppdaterat Svebios pm om koldioxidskatt något man presenterade på de nyligen avslutade  miljökonferensen COP 21 i Paris.   Carbon tax – key instrument for energy transition!

Etanol: USA producerar nu 158 miljoner liter per dag

Renewable Fuels Association har analyserat data från amerikanska EIA (Energy Information Agency) och kommit fram till att produktionen i genomsnitt under den senaste fyra veckors perioden nådde 993 000 barrels per dag. Det motsvarar 158 miljoner liter per dag, vilket är det tredje högsta genom tiderna.