Events – Konferenser arrangerade eller med medverkan i

Events Konferenser, seminarier , studieresor och utställningar

Den juridiska formen har varit lite olika men alltid närliggande.

Från 1980 – 1986 som en del i Svebios budget, med ledning av mig som vd i Svebio och genomförda av novators personal. 1987 – 1998 som en del av novators konferens verksamhet i samarbete med Svebio (Svebio hade ett konferensråd och fick del av vinsten) samt därefter av Novator / Bioenergi Förlag inom miljösektorn med tidningen  Kretslopp  eller Bioenergy International.  Därtill har undertecknad deltagit i många olika event som föredragshållare, medarrangör eller som enkel besökare.

Inom Bioenergy International (2001 – 2013 ) var samarbetet med eventarrangörer mycket prioriterat. Genom barteravtal  marknadsförde vi deras event och fick i gengäld närvara utan avgift på eventen och där distribuera våra tidningar.  Genom närvaron på eventen fick vi dessutom mycket god ämnes kunskap och många kontakter som hjälpte oss att göra bättre tidningar.

I kronologisk ordning (Listan är endast påbörjad)

1981.04.09 Torv 81, Stockholm
org. Svebio, (drygt 200 deltagare)

1981.05.26 Pellet-hearing, Stockholm org. Svebio
Cirka 100 deltagare.

1981.09.25-29 Torvresa Irland. org. Svebio
Irländska torvföretaget Bord na Mona presenterar verksamheten.

1981.1117-18 Svebio 81 – Skogsbränsle, Växjö
org. Svebio, konferens och två studieresor

1982.05.04-05 Torv 82 och Pelletbränsle 82, Stockholm
org. Svebio

1984.06.18-21 Bioenergy 84, konferens och utställning tillsammans med Svenska Mässan. 1000 konferensdeltagare och 5000 m2 såld utställningsyta.

1985.05.07-08 Svebios Vårmöte, Lund
Temat var politik och marknadsläge samt för dag 2 teknikgenomgångar på träddelar, förbränning och erfarenheter från värmecentraler. Tre alternativa studiebesök arrangerades

1986.05.14 – 15 Svebios Vårmöte i Sollefteå
Karin Haara med stöd av Nina Frank ansvarade

1986.06.03-05 Lagring av skogsbränsle, Växjö, Falun, Umeå
Samarbete mellan Statens Energiverk och Svebio

1986.10.27 -30 Bioenergi 86, Göteborg i samarbete med Svenska Mässan. Konferensen drog 550 deltagare och innehöll också flera studieresor. parallellt arrangerats en utställning med 1600 m2 mässyta.  Projektledare för oss var Karin Haara.

1987.08.18-19 Torv 87, Arcusmässan Luleå. org. Novator i samarbete med Svebio.  Samordnad med mässan Energiteknik. Det är torvbranschens sjunde årliga uppdatering. I eventet ingick studiebesök på Anttjärnsmyren.

1990.11.21 -22 Nordisk Bioenergi och Miljö, Kista, Stockholm.
ansv Novator, genomfört i samarbete med de Nordiska Bioenergiföreningarna. (drygt 300 deltagare)

1995.01.25 Finansiera ditt miljöprojekt , Stockholm
Org. Miljö/Ekoteknikföreningen genom Novator. (cirka 100 deltagare)

2000.04.04-05   Svebios vårmöte, Stockholm,
Org. Svebio/EB konf, Föredrag Svebio 20 år Lennart Ljungblom,

2007.05. Pellets Update at Victam, Bangkok,
Org,  Bioenergy International (Novator) (ca 50 deltagare)

2009.06.29 Pellets Update, Bydgoscz, Polen
org. Bioenergy International (Novator) (ca 30 deltagare)

2010.06.17 Pellets Update, Bydgoscz, Polen,
org Bioenergy International (Novator) (ca 30 deltagare)