About

Novator.se startade på nätet redan 1995 och hade från början focus på bioenergi alltså energi från biobränslen  som trä, torv,  pellets och avfall som omvandlas kraft, värme eller drivmedel. Bevakningen har vidgats till miljö och energi, bioekonomi samt cirkulär ekonomi.

Nu tar vi ett steg till.

Efter att Energi- och Miljötekniskaföreningen I september 2017 efter en längre tids ekonomiska svårigheter beslutat att lägga  ner tidningen Energimagasinet uppkom ett tomrum – det kommer nu novator.se  täcka.

Novator.se ingår i en familj av  4 sajter. Business.conbio fokuserar på  internationella företags och affärsnyheter.  Sajten Conbio.info har temat impact and influences och  inbio.biz för läsaren “beyond the headlines“. Följ oss på Twitter  – @novatorconbio.

Novators inledde verksamheten redan 1978 och var initiativtagare till Svenska Bioenergiföreningen 1980 och svarade för driften av föreningens kansli under uppbyggnaden.  Verksamheten har under alla år kretsat kring utveckling och marknadsuppbyggnad av bioenergi och medlet ar  varit kommunikation och kunskapsuppbyggnad. 1981 startade vi genom Svebio tidningen Bioenergi vilken vi senare också drev helt i egen regi under många år. 2001 tog vår globala verksamhet fart då vi startade och drev tidningen  Bioenergy International. Vi har också gett ut miöjötidningen  Kretslopp.

Här hittar du den spännande historien som också rymmer vår Portfolio.  Besök även gamla novator.se länken med tusentals artiklar.

39 år sedan start

Under 39 år har Novators verksamhet under olika former kretsat kring utveckling och marknadsuppbyggnad av Bioenergi. Först i Sverige, bland annat genom vårt initiativ att starta Svebio och tidningen Bioenergi sedan genom den globala verksamheten i Bioenergy International. Parallellt har vi också skrivit om miljö i tidningen Kretslopp. Under åren har Novator organiserat och genomfört  en stor mängd konferenser och utredningar, alla inom temat bioenergi.

Redan 1995 startade vi som en av de första förlagen publicering på Internet med tidningen Bioenergi, men också med diskussionsforum, företagsregister, fakta- och miljösidor.  Även den populära vedpärmen finns fortfarande på plats i den gamla sajten som finns på länk i menyraden.  Mängder av artiklar i Bioenergi och Kretslopp kan laddas ner som html dokument.

Den första utgåvan av tidningen Bioenergi kom ut redan 1981.  Den ägdes av Svebio men Novator svarade för framställningen fram till 1988 då den såldes. 1991 köpte Novator tidningen som skulle läggas ned och byggde åter upp den till en framgångsrik och ledande tidning.  Novator producerade den  fram till 2007 då Svebio som köpt tidningen tog över berörd personal och produktion.

Länk till pdf fil av Bioenergitidningen nr 6-2002 (pdf 3MB)
Länk till pdf fil av Bioenergitidningen nr 6-2002 (pdf 3MB).

2001 startade vi konceptet Bioenergy International. Nätpublicering integrerad med tryckt tidningen. Samtliga tidningar och artiklar gjordes tillgängliga via den databas som utvecklades som motor i verksamheten. Genom externa samarbeten startades syster tidningar på fem olika språk. Förutom den engelskspråkiga editionen som vi själva publicerade fanns en fransk, en italiensk, en polsk, en rysk och en spansk edition.  2011 sålde vi Bioenergy international till Svebio som i egen regi fortsätter att driva den engelskspråkiga editionen. Den sista utgåvan ägd av oss var nr 3-2011.

Länk till Bioenergy International no 3-2011 (51 från start).
Länk till Bioenergy International no 3-2011 (51 från start).

En stor succé var pelletskartan “the Global Pellets Map”.  Den satt på  de flesta väggarna i branschens olika kontor världen över och otaliga var de föredragshållare som med kartan i handen visade på den snabba utvecklingen av pelletsmarknaden.

Annons för vår stora succé The Global Pellets Map

Den här breda utvecklingen hade ej varit möjlig utan alla kvalificerade och motiverade personer som deltagit i olika skeenden.  Att dessutom verksamheterna lever vidare  och i stor utsträckning med samma personer som ansvariga visar på en styrka i konceptet.

Involverade personer

Med länken ovan kommer du till en sida som presenterar de som jobbat med Novator under åren. Bilden nedan visar personalstyrkan 1991 då vi återtog tidningen Bioenergi som då skulle läggas ned.

Novator - redaktionen för Bioenergi när vi återköpte tidningen 1991 då den dåvarande ägaren Svensk Trävarutidning vill lägga ner.
Novator – redaktionen för Bioenergi när vi återköpte tidningen 1991 då den dåvarande ägaren Svensk Trävarutidning (1987-1990) ville lägga ner. Från vänster Sylvia Lundell, Björn Östervall och Lennart Ljungblom samt sittande Anders Haaker.

Portfolio

I vår Portfolio bygger vi successivt upp presentationen av vår 40 åriga verksamhet.

Lennart Ljungblom

Bioenergi Nytt med Bioenergi i Pressen

Redan från början i Svebios verksamhet skaffade vi en pressbevakning. Det skrevs väldigt mycket om bioenergi i dagspressen på den tiden. Det var nya projekt och ansökningar om bränsleproduktion eller förbränning (för man måste ha tillstånd för det mesta) och många skulle yttra sig.  För att bättre nyttja värdet i pressbevakningen började vi publicera sammanfattningar … Continue reading Bioenergi Nytt med Bioenergi i Pressen

Bioenergi boken del 1 till tre

Bioenergiböckerna gavs ut mellan 1994 och 1996

De tre böckerna om Bioenergi mottogs mycket bra. De två första gavs ut av Larssons förlag och den sista nummer 3 producerade vi själva i Novator. Det var mycket nyttigt för oss att samarbeta med ett professionellt bokförlag för bland de många visdomar vi lärde oss var att böcker skriver man för att de skall … Continue reading Bioenergiböckerna gavs ut mellan 1994 och 1996

Events – Konferenser arrangerade eller med medverkan i

Events Konferenser, seminarier , studieresor och utställningar Den juridiska formen har varit lite olika men alltid närliggande. Från 1980 – 1986 som en del i Svebios budget, med ledning av mig som vd i Svebio och genomförda av novators personal. 1987 – 1998 som en del av novators egen konferensverksamhet i samarbete med Svebio – … Continue reading Events – Konferenser arrangerade eller med medverkan i

Kretslopp Miljötidningen med Ekobygg

1996 köpte vi den tunna miljötidningen Kretslopp som var på väg att läggas ned och kämpade med en hackig men tät, månatlig utgivning. Dess enda annonser var lågprissatta radannonser och enstaka kvartssidor.  Det fanns en prenumerationsstock, men den var inte ordentligt fakturerad så bortfallet blev stort när vi började ta betalt. Kretslopp införskaffades som komplement till tidningen Bioenergi och … Continue reading Kretslopp Miljötidningen med Ekobygg

Bioenergy International

Mediakonceptet Bioenergy International

2001 startade vi konceptet Bioenergy International. Nätpublicering integrerad med tryckt tidningen. Samtliga tidningar och artiklar gjorde vi också tillgängliga via den FilemakerPro databas som utvecklats  som motor i verksamheten. Genom externa samarbeten startades syster tidningar på fem olika språk. Förutom den engelskspråkiga editionen som vi själva publicerade fanns en fransk, en italiensk, en polsk, en rysk och en spansk … Continue reading Mediakonceptet Bioenergy International

Nordiskt Bioenergi och Miljömöte 1990

Nordisk Bioenergi och Miljö 1989 – 1991 1990 arrangerade vi med eget ansvar och i samarbete med bioenergiföreningarna i Norge, Danmark, Finland och Sverige en  mycket stor konferens i Kista som en del av ett projekt vi döpt till Nordisk Bioenergi och Miljö.  Det hade tre mål dels etablera en samordnad nordisk bioenergi verksamhet med oss i … Continue reading Nordiskt Bioenergi och Miljömöte 1990

Novator Internet startade 1995

1994 gick jag på en kurs i html programmering och lärde mig grunderna. 1995 startade vi Novator Internet. Vi hyrde in oss hos pi.se som var en av de bästa internet pionjärerna i Sverige. Den som svarade för merparten av html programmeringen var Torbjörn Sassersson som senare följdes av Mattias och Jonas Ljungblom.  Vi publicerade … Continue reading Novator Internet startade 1995

Projekt

Under åren har ett stort antal olika projekt dragits igång eller också endast formulerats men efter prövning ej fått klartecken att starta.  Vissa har gjorts i samverkan med andra eller på uppdrag under det att andra genomförts i egen regi. De stora verksamhetsblocken som de olika tidningarna och konferenserna samt Svebio presenteras i egna rubriker. Lennart … Continue reading Projekt

Uppdrag

Genom åren har ett stort antal uppdrag genomförts såväl genom Svebio som genom Novator/Bioenergi Förlag AB. De har förstås varit av olka karaktär men vanligen rört marknadssammanställningar eller kunskapspresentationer. Ibland föredrag eller andra kortare tjänster. Skogsbränsleboken för Statens Energiverk 15 januari 1987av Lennart Ljungblom På uppdrag från Statens Energiverk tog vi fram texter och illustrationer … Continue reading Uppdrag

Online sedan 1995