Novator Internet startade 1995

1994 gick jag på en kurs i html programmering och lärde mig grunderna. 1995 startade vi Novator Internet. Vi hyrde in oss hos pi.se som var en av de bästa internet pionjärerna i Sverige.

Den som svarade för merparten av html programmeringen var Torbjörn Sassersson som senare följdes av Mattias och Jonas Ljungblom.  Vi publicerade tidningarna Bioenergi och Kretslopp på nätet och flera andra avdelningar. Det mesta lades in som html filer vilket också gjorde att vi fick mycket höga besökssiffror.  Sedermera lämnade vi html filerna och lade in det mesta som pdfdolument.

En succéavdelning var Dialogen ett diskussions forum om småskalig vedeldning. Redaktör för denna blev Sofie Samuelsson.

Vi tog också konsultuppdrag och gjorde internetsidor till företag och organisationer t ex LRF. Det här med internet var i slutet av 90 talet väldigt nytt och för många företag tog det lång tid innan man aktiverade sig på nätet.

Torbjörn Sassersson var vår html programmerare

Figuren nedan visar vårt upplägg för Novator Internet.  Vi kallade det för olika sfärer. Bioenergisfären blev utrymmesmässigt den dominerande.

Gamla novator.se kan fortfarande nås på nätet.

Novator internet struktur 1995
Novator internet struktur 1995 (Ljungblom)

Internetverksamheten delades upp i flera områden.

Konsultuppdrag 
I struktur figuren ovan syns den verksamheten till vänster under egens hemsidor.  Vi den verksamheten etablerade tre typer av typ beställningar. Vi kallade dem
• Visitkortet – namnet logo med en länk
• Medel – Broschyren på nätet
• Maxi – Utformades efter diskussion, debiterades som anbud eller per timme.

Mini – visitkortet på nätet
Medel Broschyren på nätet entresida med fem underavdelningar

Internet verksamheten tog ytterligare ett steg framåt när vi startade Bioenergy International som ett kombinerat webpublicerings- och printkoncept 2001. Karin Segerud som arbetade nära oss men i ett eget företag Nirak Energikonsult  hade utvecklat goda kunskaper i Filemakerpro.  Tillsammans byggde vi ett databasprogram för webpublicering. Det hade två delar. Intresserade kunde själva publicera artiklar under Connection och vi publicerade under Editorial. Artiklarna var allmänt tillgängliga och sökbara. Vi hyrde in oss på webhotellet Datadistribution som Karin Segerud hade relation till.

Artiklar som vi publicerade i print fanns också tillgängliga på internet.

Senare i och med Googles utveckling och utvecklingen av pdfpublicering så blev vår allmänt tillgängliga filemakerPro databas överspelad.  FilemakerPro konceptet utvecklade vi istället för vår egen produktion och användes för samordnat distansarbete då vi som jobbade ofta var ute på resor och dessutom stationerade i olika länder.