GoBiGas-anläggningen i kontinuerlig drift

GoBiGas, Göteborg Energis demonstrationsanläggning för storskalig produktion av biogas, har lämnat sin uppstartsperiod och är nu i kontinuerlig drift rapporterar bolaget.  Under december 2015 levererades förnybart bränsle som räcker till över 14 000 genomsnittliga bilar under en månad. Samtidigt levererade anläggningen under samma månad förnybar fjärrvärme motsvarande förbrukningen i 1 000 göteborgsvillor.

– Det känns bra att vi har lämnat uppstartsperioden bakom oss och på daglig basis levererar både biogas och värme från GoBiGas. Nu är det dags att fortsätta utveckla anläggningen tillsammans med vår samarbetspartner Chalmers, säger Lotta Brändström, VD på Göteborg Energi.

Under första kvartalet 2016 byter anläggningen bränsle, från uppstartens pellets till flisade restprodukter från skogen. Förberedelserna för detta pågår just nu.

Bränslebytet kommer att resultera i sänkta produktionskostnader och öka anläggningens flexibilitet att ta emot restprodukter av olika kvalitet. I inledningsskedet kan bytet innebära en del störningar men det följer den ursprungliga planen för anläggningen.

@novator.se/Lennart Ljungblom

 

Moelven öppnar bioenergiterminal för tågtransport till Fortum

Biobränsle från Värmlands skogar ger minskade koldioxidutsläpp i Stockholm med cirka 126 000 tusen ton per år.
Bildtext: Från vänster: VD Staffan Vilhelmsson (Vänerbränsle AB), VD Fredrik Wallenstad (Moelven Valåsen AB), EU-parlamentariker Fredrick Federley (C) och head of biomass trading Kjell. E. Nilsson (Fortum AB). Foto: Tor Halvorsrud.
25.01.2016

Via Moelven Industrier ASA  nya bioterminal i Karlskoga fraktar energiföretaget Fortum Värme biobränsle från svenska skogar med tåg till sitt nya biokraftvärmeverk i Värtan i Stockholm.

– Det nya biokraftvärmeverket tas i drift 2016 och kommer att ge minskade koldioxidutsläpp globalt på cirka 650 000 ton då fossil kraft fasas ut, säger head of biomass trading Kjell. E. Nilsson på Fortum Värme.

Investerat 4,5 miljarder
Fortum har investerat 4,5 miljarder kronor i det nya biokraftvärmeverket. Det är ett viktigt steg för att utveckla en hållbar energiförsörjning i Stockholm och Europa.

Den nya anläggningen, som producerar både värme och el samtidigt, kommer att ta tillvara energin i restprodukter från skogsindustrin. Biobränslet kommer årligen att omvandlas till 750 GWh el och 1700 GWh värme, vilket motsvarar uppvärmningen av cirka 190 000 normalstora lägenheter.

Lager- och distributionscentral
Moelvens Bioterminal i Karlskoga som invigandes i dag är ett lager- och distributionscentral for biprodukter som sågspån och torrflis, från Moelvens sågverk i Valåsen i Karlskoga samt flisade grenar, stamvedsflis och toppar från skogen.

– Vi i Vänerbränsle AB – där Moelven är majoritetsägare – har investerat i bioterminalen i Valåsen och kommer stå för den operationella driften av den. Partena i kontraktet som gäller leveranser av biobränsle är Moelven Industrier ASA, Vänerbränsle och Fortum Värme. Affären är ett mycket gott exempel på skogsindustrins ökande betydelse for en renare värld, säger VD Staffan Vilhelmsson i Vänerbränsle AB.

Säkrar avsättning av biprodukter från sågverk
Affären betyder att Stockholm ökar användningen av biobränslen och minskar utsläppen. Moelvens sågverk säkrar långsiktigt avsättning av biprodukter.

– Biprodukter är givetvis viktigt att få betalt för och avsättningen är än viktigare. Idag får man inte deponera organiskt material och våra industrier stannar på en eller någon dag om det inte kontinuerligt forslas bort. Biprodukterna är ju en del av timmerpriset, där 50 procent blir plank och bräder, 25 procent blir cellulosaflis och 25 procent övriga biprodukter, säger Vilhelmsson.

25 tågset årligen
Årligen kommer det gå cirka 25 tågset sågspån och andra biobränslen till Fortum Värme i Värtan från Karlskoga. Varje tågset har 27 vagnar med tre container på varje vagn. Totalt sett kommer Moelven vara en av de största leverantörerna av biobränslen på järnväg till Fortum Värme.

 

Opcon: Varslar 12 tjänster inom den svenska bioenergidelen

PRESSMEDDELANDE

2016-01-25

Stockholm

Opcon: Varslar 12 tjänster inom den svenska bioenergidelen

Efter stora förluster inom bioenergi och som ett led i energi- och miljöteknikkoncernen Opcons arbete med den strategiska och organisatoriska översynen av verksamheten varslas 12 tjänster inom den svenska bioenergidelen. Varslen rör verksamheten i både i Nacka och Hagfors.

– Vi har under en tid kämpat med vikande orderingång i Sverige och en svår marknadssituation som lett till stora förluster och övertalighet. Till följd av det och som ett led i den nya strategi som håller på att tas fram, varslas vi nu 12 tjänster inom den svenska bioenergidelen. Verksamheten i England och Tyskland, där marknaden är betydligt bättre, berörs inte, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef Opcon AB.

Den slutliga kostnaden för uppsägningarna kan inte fastställas förrän fackliga förhandlingar har ägt rum men bedöms kunna uppgå till närmare 10 mkr, som kommer att reserveras i 2015 års bokslut.

Även den administrativa överbyggnaden inom Opcon ses över, där organisationen i moderbolaget efter att försäljningen av verksamheten inom Kompressorteknologi och Waste Heat Recovery genomförts är överdimensionerad vilket leder till att kostnadsreduktioner blir nödvändiga. Opcon räknar med att översynen kommer leda till ytterligare åtgärder med medföljande kostnader. Bolaget ser också en risk för att den översyn som inletts, beroende på strategiska val, kan komma att medföra ytterligare kostnader och värdeförändringar.

Saxlund och SRE är ledande varumärken inom bioenergi. Inom bioenergisektorn erbjuder Opcon allt från design av hela kraftvärmeanläggningar till hanteringssystem och förbränningsanläggningar under varumärket Saxlund. Under varumärket SRE levereras bl.a. system för rening och energieffektivisering för biobränsleeldade fjärrvärmeverk, sågverk, pelletstillverkare och kommersiella växthus samt rökgasreningsutrustning för industrier.

Om Opconkoncernen

Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning med fokus inom bioenergi.

Opcon har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien. Antalet anställda är cirka 100. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm.

Källa: Pressmeddelande från Opcon

 

USA tar nu Volkswagen till domstol för miljöbrott

Amerikanska justitiedepartementet har idag på uppdrag av miljödepartementet anmält Volkswagen för en domstol i Detroit, Michigan, för manipulation av 600 000 dieselmotorer, åtgärder som gjort att utsläppen överstiger gränsvärdena  i  lagstiftningen Clean Air Act.  VW har uppgivit andra värden för erhållande av nationella miljö certifikat från EPA samt för CARB, den Kaliforniska separat lagstiftningen.

Anklagelsen är att företagen installerat datautrustning som endast aktiveras vid testproceurer för att då ge motorerna bättre NOx data  och därigenom erhålla tillstånd som företagen annars inte skulle ha erhållit.  Såväl 2 som 3 liters motorerna har manipulerats och i anklagelsen listas 16 olika bilmodeller från Audi, Porsche och Volkswagen alla ingående i Volkswagen gruppen.

Nedan  pressmeddelandet i original.

EPANewsrelease
United States Files Complaint Against Volkswagen, Audi and Porsche for Alleged Clean Air Act Violations

FOR IMMEDIATE RELEASE
January 4, 2016

WASHINGTON – The U.S. Department of Justice, on behalf of the U.S. Environmental Protection Agency, today filed a civil complaint in federal court in Detroit, Michigan against Volkswagen AG, Audi AG, Volkswagen Group of America, Inc., Volkswagen Group of America Chattanooga Operations, LLC, Porsche AG, and Porsche Cars North America, Inc. (collectively referred to as Volkswagen). The complaint alleges that nearly 600,000 diesel engine vehicles had illegal defeat devices installed that impair their emission control systems and cause emissions to exceed EPA’s standards, resulting in harmful air pollution. The complaint further alleges that Volkswagen violated the Clean Air Act by selling, introducing into commerce, or importing into the United States motor vehicles that are designed differently from what Volkswagen had stated in applications for certification to EPA and the California Air Resources Board (CARB).

“With today’s filing, we take an important step to protect public health by seeking to hold Volkswagen accountable for any unlawful air pollution, setting us on a path to resolution,” said Cynthia Giles, assistant administrator for enforcement and compliance assurance at EPA. “So far, recall discussions with the company have not produced an acceptable way forward. These discussions will continue in parallel with the federal court action.”

“Car manufacturers that fail to properly certify their cars and that defeat emission control systems breach the public trust, endanger public health and disadvantage competitors,” said Assistant Attorney General John C. Cruden for the Justice Department’s Environment and Natural Resources Division. “The United States will pursue all appropriate remedies against Volkswagen to redress the violations of our nation’s clean air laws alleged in the complaint.”

“VW’s illegal defeat devices have resulted in thousands of tons of excess NOx emissions in California, a state where more than 12 million people live in areas that exceed air quality standards set to protect public health,” said CARB Chair Mary D. Nichols.  “The California Air Resources Board is fully coordinating its investigation with the federal EPA and DOJ to address the environmental harm VW has caused.”

Consistent with EPA’s Notices of Violation, issued on September 18, 2015 for 2.0 liter engines, and November 2, 2015 for certain 3.0 liter engines, the complaint alleges that the defeat devices cause emissions to exceed EPA’s standards during normal driving conditions. The Clean Air Act requires vehicle manufacturers to certify to EPA that their products will meet applicable federal emission standards to control air pollution. Motor vehicles equipped with illegal defeat devices cannot be certified.

The complaint

The complaint alleges that Volkswagen equipped certain 2.0 liter vehicles with software that detects when the car is being tested for compliance with EPA emissions standards and turns on full emissions controls only during that testing process. During normal driving situations the effectiveness of the emissions control devices is greatly reduced. This results in cars that meet emissions standards in the laboratory and at the test site, but during normal on-road driving emit oxides of nitrogen (NOx) at levels up to 40 times the EPA compliance level. In total, the complaint covers approximately 499,000 2.0 liter diesel vehicles sold in the United States since the 2009 model year.

The complaint further alleges that Volkswagen also equipped certain 3.0 liter vehicles with software that senses when the vehicle is undergoing federal emissions testing. When the vehicle senses the test procedure, it operates in a “temperature conditioning” mode and meets emissions standards. At all other times, including during normal vehicle operation, the vehicles operate in a “normal mode” that permits NOx emissions of up to nine times the federal standard. In total, the complaint covers approximately 85,000 3.0 liter diesel vehicles sold in the United States since the 2009 model year.

NOx pollution contributes to harmful ground-level ozone and fine particulate matter. These pollutants are linked with asthma and other serious respiratory illnesses. Exposure to ozone and particulate matter is also associated with premature death due to respiratory-related or cardiovascular-related effects. Children, the elderly, and people with pre-existing respiratory disease are particularly at risk of health effects from exposure to these pollutants. Recent studies indicate that the direct health effects of NOx are worse than previously understood, including respiratory problems, damage to lung tissue, and premature death.

Today’s filing of a civil complaint under Sections 204 and 205 of the Clean Air Act seeks injunctive relief and the assessment of civil penalties. A civil complaint does not preclude the government from seeking other legal remedies. The United States will seek to transfer its case and fully participate in the pretrial proceedings now initiated in the related multi-district litigation in the Northern District of California. The United States’ investigation is ongoing, in close coordination with CARB.  EPA and CARB have been in active discussion with Volkswagen about potential remedies and recalls to address the noncompliance, and those discussions are ongoing.

Affected 2.0 liter diesel models and model years include:

Jetta (2009-2015)
Jetta Sportwagen (2009-2014)
Beetle (2013-2015)
Beetle Convertible (2013-2015)
Audi A3 (2010-2015)
Golf (2010-2015)
Golf Sportwagen (2015)
Passat (2012-2015)

Affected 3.0 liter diesel models and model years include:

Volkswagen Touareg (2009-2016)
Porsche Cayenne (2013-2016)
Audi A6 Quattro (2014-2016)
Audi A7 Quattro (2014-2016)
Audi A8 (2014 – 2016)
Audi A8L (2014-2016)
Audi Q5 (2014-2016)
Audi Q7 (2009-2015)

For information about the complaint: http://www.justice.gov/opa/file/809826/download

For information about EPA actions on Volkswagen: http://www.epa.gov/vw