Eu parlamentet har gått emot kommissionens förslag att begränsa avverkningarna

Ledare den 20 januari 2017

Foto Lennart Ljungblom
Lennart Ljungblom utgivare och redaktör av novator.se

Slappna inte av !
EU klimatpaket långt ifrån politiskt klart

EU:s stora klimatpaket har nu baxats fram ytterligare ett steg. Informationen i media är förvirrad. I svensk press framställs det som en stor seger men viss försiktighet anbefalles. Än är långt kvar även om majoriteten i parlamentet i många frågor var betryggande genom den överenskommelse som gjorts i de stora partigrupperna PPE, socialisterna och liberalerna i ALDE.

Få förstår att kunna förklara vad som gäller. Man lyckas inte klargöra för läsaren var i processen de olika ställningstaganden som görs befinner sig.  Klimatpaketet är mycket stort och har fem olika förhandlare och mängder av principer och detaljer har baxats ihop till ett enda paket.

Det är långt kvar innan de nya reglerna börjar gälla, men oklarheten påverkar näringen mycket och vinnare är de etablerade som fortsätter som vanligt och bara är glada att situationen består och därför gärna kastar så mycket grus man kan i beslutsmaskineriet och skrämmer bort möjliga investerare i nya tekniker.

Europaparlamentet och rådet antar lagarna

Europaparlamentet och rådet går igenom kommissionens förslag och föreslår ändringar. Om rådet och parlamentet inte kommer överens om ändringarna behandlas ärendet ännu en gång.

Under den andra behandlingen kan parlamentet och rådet åter föreslå ändringar. Parlamentet har makt att stoppa ett lagförslag om det inte är överens med rådet.

Om de två institutionerna är överens om ändringarna kan den föreslagna lagen antas. Om de inte kan enas försöker en  förlikningskommitté  hitta en lösning. Både rådet och parlamentet kan stoppa lagförslaget under denna sista behandling.

Det finns flera stora stridsområden. 

• Förnybarhetsmålet som parlamentet har höjt till 35 procent som några länder absolut kommer at motsätta sig. Kommissionen föreslog 27 procent. Nu föreslår visserligen parlamentet ett icke bindare mål med vissa nationella variationer också som möjliga men ändock här finns åsiktsskillnader.

• Energieffektivitetsmålet som parlamentet har sänkt till 30 procent men bindande från ett tidigare formulerat mål på 40 procent,

• Biogrödor för drivmedel, som kommissionen ville fasa ut helt men som parlamentet väljer att fortsätta med ett tak på 7 procent men man väljer samtidigt att höja målet för förnybara drivmedel  till 12 procent.  Samtidigt säger man att 10 procent skall vara avancerade drivmedel (andra generationen)

• Palmolja föreslår parlamentet att helt förbjuda från 2021. Det kommer knappast att bli möjligt. Palmoljan används i så många produkter och anses vara bra i dem kommer man då kunna förbjuda den för drivmedel om den producerats i enlighet med accepterade hållbarhetsregler.  Malaysia har reagerat skarpt och EU har känt sig tvingade att redovisa på en officiell hemsida att inget beslut är fattat rörande palmoljan utan parlamentets beslut är endast en del i en lång process. Meddelandet är lagt i munnen på EU ambassadören i Indonesien.

• Tallolja en biprodukt som används för kemi och drivmedels tillverkning var föreslagen att förbjudas för drivmedel men det kom med på listan som tillåtna. Något som svensk/arabiska Preem gärna uppskattar förstås. Det är bara en liten detalj som de flesta i Europa aldrig uppfattar än mindre förstår men i som är mycket stor i Sverige. Många fler liknande viktiga produkter finns förstås vilket kan ge komplikationer om detaljreglerarna få härja,

• Vanligt trä för energi försökte man få reglerat genom att baka in det i klimatpaketet efter att tidigare inte fått stöd för separat reglering.  Försöken att få bestämma vilka delar av ett träd som kan få användas för energi misslyckades. Nu ser det ut som om att man misslyckas med detta för en stabil parlamentarisk majoritet håller emot och för vissa Rådsmedlemmar är frågan synnerligen viktig men man kan ändå inte utesluta att någon regleringsivrare lyckas få med något i en sista politisk kompromiss. Fredrik Federley (c) kommer att medverka som representant för ALDE i de kommande förhandlingarna vilket kan vara viktigt.

Lennart Ljungblom

————————————

Ledare den 25 december

Vi önskar er alla en riktigt God Jul

 

Ledare den 17 december

Texten som den centerpartistiske EU parlamentarikern Fredrik Federley skrev den 15 december

“I veckan som gått har vi kommit en bra bit på väg och jag känner mig hoppfull. Men inget är klart förrän voteringen är över.”

En av de många viktiga klimat- och energilagstiftningarna som just nu är uppe till förhandling på EU-nivå, LULUCF, landades i torsdags. Trepartssamtalens utkomst stärker det självständiga svenska skogsbruket och ger oss möjligheter att använda de skogliga resurserna i klimat- och energiomställningen.

Det har varit intensiva förhandlingar under en lång tid kring LULUCF som reglerar klimatberäkninagrna frö mark och skogsanvändande. Kommissionens förslag tolkades av många som att ett avverkningstak skulle införas för skogsbruket. De bitarna har vi i trialogens slutskede kunna lyfta ut ur lagstiftningen. På det hela taget kan vi vara mycket nöjda efter att flyttat fram positionerna ordentligt.

När både miljö- och fossillobbyn står på samma sida i en fråga så bör man alltid dra öronen åt sig. I denna fråga, precis som i delar av förnyelsebartdirektivet (som jag bloggat om tidigare här), gör de det.

Jag får tacka min finska kollega Nils Torvalds för förtroendet att få slutföra de förhandlingarna han lagt basen för och länge drev. Just nu kampanjar Nils hårt för att bli vald till Finlands president vilket gav mig den svåra uppgiften att försöka fylla hans skor. Tack Nils och lycka till!

När vi nu kan andas ut efter att ha undanröjt hinder och förbättrat positionerna kring LULUCF så har vi fortfarande arbetet kvar med det förnyelsebara. Som jag titidgare rapporterat har det gått väl i industriutskottet men illa i miljöutskottet.

I januari ska vi rösta i plenum (om inget oförutsett händer, det pågår saker i kulisserna för att flytta voteringen till februari) och till dess arbetar jag för att se till att vi har en bred och ansvarsfull kompromiss på plats.

I veckan som gått har vi kommit en bra bit på väg och jag känner mig hoppfull. Men inget är klart förrän voteringen är över. “

Ledare den 12 december

Novator .se 12 december 2017

Spänningen stiger om EUs kommande ställningstagande om Bioenergin.

Genom åren har åtskilliga initiativ tagits för att genom regleringar lägga lock på bioenergi utvecklingen. I Sverige hade vi regleringen av träfiber som togs bort på 80-talet. Innan fick ingen panna byggas utan att länsstyrelsen eller regeringen gav sitt tillstånd, som inte kunde göras utan en omfattande remissbehandling. Den processen avvecklades då den både befanns orationell och obehövlig. Idag är såväl bioenergin som skogarna är större och tätare än någonsin. Dessutom läggs åkrar i träda och nya utvecklade biomassor som energiskog lyckas ej få något stort genombrott pga brist på marknad – de billiga kretslopp bränslena, industrins biprodukter samt grot uttag täcker behovet.

Bryssel vill reglera och begränsa bioenergiuttaget

Men i Bryssel och många andra europeiska länder har man inte den förståelsen.  En holländare konstaterade en gång på en konferens att man bara hade 14 skogar i landet. En närvarande nordbo kommenterade med att i Sverige har vi bara en skog varvid holländaren chockerat sa att den måste ni vara rädd om och svaret blev förstås – det är vi. Skogslagarna är sedan länge hårda och kraven på skötsel och nyplantering är strikta.  Men det som nordbon också menade var att I Sverige och Finland är skogarna så stora så de nästan går i varandra och mao – bara en skog.

Kommer förnuftet segra – behöver det hjälpas

Men frågan är vad som kommer, Svebios vd konstaterar i sin ledare i senaste numret av tidningen Bioenergi att han tror på att förnuftet kommer att segra och att  det gäller att fortsätta att bygga kunskap.  En uppfattning som jag delar till hundra procent.  Men …………….

…………. frågan brinner och det är viktigt för de samlade nordiska länderna än att se till regleringsintressena inte vinner.

Ge stöd, fakta och uppmuntran

Våra representanter i EU parlamentet måste göra sitt jobb. Vi måste dessvärre konstatera att det på vissa håll svajar.  Ge dom stöd och uppmuntran och ladda dem med fakta och argument.

Bidra själv

Samtidigt måste alla bidra med sitt strå till stacken. Delta i debatten, engagera er inte minst i miljörörelsen som ibland missar de större perspektiven och fokuserar på en lokal fråga med ett dimmigt globalt perspektiv.  “Hugg inte ner mitt träd – det behövs för klimatet” – Det är sant men det fina med träden är att de växer upp på nytt när de planteras om och gamla träd gör inte stor klimatnytta, men det gör unga växande träd. Så många träd i  en skog med ett blandat bestånd som är skött av professionella skogsmänniskor är och blir fortsatt den bästa garanten för fortsatta bra klimatbidrag och där hjälper bioenergin för den bidrar till bättre skogsvård och ger också skogsbruket bättre lönsamhet som bidrar till att betala kostnaderna för att sköta skogen – det klarar inte regleringsbyråkrater i Bryssel.

av Lennart Ljungblom

———————————————-

———————————————-

Novator.se grundat redan 1995 arbetar numer över hela energiområdet då vi tagit upp den nedlagda tidningen ENERGI MAGASINET bevakningsområde. Sedan tidigare har vi stort fokus på bioenergi.  Bevakningen har vidgats till  bioekonomi samt cirkulär ekonomi. Miljöområdet har vi alltid följt, tidigare gav vi ut de egna tidningarna KRETSLOPP och  Miljö & Resurs. Nu driver vi 4 sajter. Business.conbio fokuserar på  internationella företags och affärsnyheter.  Sajten Conbio.info har temat impact and influences och  inbio.biz för läsaren “beyond the headlines“. Följ oss på Twitter  – @novatorconbio.

40 år sedan start
Novators verksamhet har kretsat kring utveckling och marknadsuppbyggnad av Bioenergi, bland annat genom vårt initiativ att starta Svebio och tidningen Bioenergi sedan genom den globala verksamheten i Bioenergy International. Parallellt också  miljö i tidningen Kretslopp.  Här hittar du den spännande historien som också rymmer vår Portfolio.

 

 

Online sedan 1995