Category Archives: Energisparande

Kamintillverkare Wodtke åter belönade för sitt rökgasfilter

Tyska design priset “German Design Award” 2018 har åter tilldelats tyska kamintillverkaren Wodtke, denna gång för företagets vedkamin Stage med emissionsfiltret “HiClean-Filter”. Tyska design priset är ett av världens mest erkända industridesignpriser och ges ut av tyska “Rat für Formgebung”

Juryns motivation:

“Den moderna kaminen övertygar med en effektiv förbränning med låga emissioner. Den är även puritansk elegant med en enkel enhetlig design som ger harmony i ett levande utrymme.”

Emissioner och bränsleförbrukning har reducerats genom ett samarbete med Fraunhofer institutet för byggfysik.  

“Från första steget i utvecklingen av vår Stage kamin har anpassning skett gentemot vår HiClean-Filter teknologi, säger Chritiane Wodtke, verkställande partner. 

“Fokus har legat på hållbarhet och säkerhet”

Vedkamin reningsteknik
Wodtle rökgasreningsteknik för vedkaminerHiClean teknologin tillsammans med modulär värmelagring samt förbränningsluft som tas utifrån resulterar i en särskilt emissions och bränslesnål funktion.  Dessutom förstärks intrycket av elden genom det vinklade glaset som hålls rent med en egenutvecklad  teknik.

Wodtkes nyckel ord är design och teknologi.

“Att ständigt utveckla sambandet av form och teknologi – det är vår passion, avslutar Christiane Wodtke

Artikeln är publicerad 2018-02-27 på web-tidningen novator.se och är redigerad av Lennart Ljungblom . Novator.se är sedan 1995 ledande på Energi och Miljö med ett särskilt fokus på Nordisk Bioenergi.
———————————-
Intresserad av vad som hände för 10-20 år sedan?
Besök våra äldre arkivsidor  med 1000 tals artiklar om bioenergi ( t ex tidningen Bioenergi) och Miljö (t ex tidningen Kretslopp) från slutet av 90-talet och början av 2000 talet. Många artiklar finns lagrade som pdf-filer.  Dessa sidor uppdatera inte och vissa länkar kan ha försvunnit  – men misströsta inte – det finns mycket att läsa. Intresserad av vedeldning – läs t ex Vedpärmen.

 ———————————–

 

Energimyndigheten ger företag bidrag till energi coacher

Energieffektivisering är både en ekonomisk och miljömässigt bra satsning för företag. Nu ökar möjligheterna även för mindre företag att få hjälp med detta. I drygt 100 kommuner finns nu en coach som ska stödja företag med att hitta energitjuvarna och på så sätt minska användningen av energi.

Energimyndighetens projekt Coacher för energi och klimat vänder sig till små och medelstora företag med en energianvändning under 300 megawattimmar. Även för små företag med en liten energianvändning kan en minskning av energin spara in pengar och därmed stärka konkurrenskraften.

Under hösten har företag möjlighet att kontakta en coach i sin kommun och med deras hjälp minska sin energianvändning. Coacherna kommer också att kontakta företag som vill komma vidare i sitt energi- och klimatarbete.

– Vi hoppas att de företag som den här satsningen riktar sig till vill ta del av alla fördelar med att medverka. Med en liten egen insats kan företagen, med hjälp av coachen, få full koll på energianvändningen och få andra positiva effekter som det medför på köpet, säger Liv Balkmar, biträdande projektledare.

Företagen kommer att få kostnadsfri coachning och rådgivning för att snabbt komma igång och prioritera rätt typ av åtgärder. Det kommer också att finnas möjlighet att träffa andra småföretag i samma situation för erfarenhetsutbyte.

Den som vill komma i kontakt med sin lokala coach kan göra det via Energimyndighetens webb.

Stöd för att energieffektivisera
Projektet Coacher för energi och klimat finansieras av Energimyndigheten och Europeiska regionala utvecklingsfonden via det Nationella regionalfondsprogrammet. Genom programmet stöttar Energimyndigheten små och medelstora företag i arbetet med att effektivisera sin energianvändning, och stödjer övergången till en koldioxidsnål ekonomi.

Inom programmet finns ett antal fler projekt, läs mer på www.energimyndigheten.se/smf.

Artikeln är publicerad 2017-09-26 på mediaportalen novator.se och är redigerad av Lennart Ljungblom . Novator.se är sedan 1995 ledande på Energi och Miljö med ett särskilt fokus på Nordisk Bioenergi.