"Informationsmaterial om vedeldning i småhus framtagen av Novator Media på uppdrag av NUTEK inom programmet Småskalig förbränning av biobränsle".
Beställ pärmen den kostar 550 kr + moms, porto och frakt.Innehållsförteckning


A. Teori

A01. Biobränsle genom tiderna som pdf
A02. Miljökunskap som pdf
A03. Förbränning, (pdf)
A04. Bränslet (pdf)
A05. Aska och sot
A06. Verkningsgrad som pdf


B. Bränsle

B01. Bränslehantering (pdf)
B02. Värmedistribution i ett hus (pdf)
B03. Förbränning i praktiken
B04. Ackumulatortank och varmvattenberedare (pdf)
B05. Regler- och säkerhetsutrustning (pdf)
B06. Vedugnar (pdf)
B07. Pelletpannor och pelletbrännare (pdf)
B08. Fliseldning (pdf)
B09. Lokaleldstäder (pdf)
B10. Skorstenar som pdf
B11. Översikt övriga tekniker (pdf)
B12. Dimensionering (pdf)


C. Drift, tillsyn och underhåll

C01. Eldningsråd (pdf)
C02. Rätt funktion på din panna (pdf)


D. Brandskydd


E. Konvertering till förbättring av vedeldning (pdf)


F. Lagstiftning och bestämmelser (pdf)


G. Kommunerna och vedeldningen

G1. Sammanfattning av dagens lagstiftning


H. Marknadsöversikt


I. Ordlista (pdf)


J. Litteraturförteckning (pdf)


Novator Torsgatan 12, 111 23 STHLM Telefon: 08-441 70 90, Telefax: 08-441 70 89
Internet: www.novator.se, E-post: info@novator.se