Tag Archives: wodtke

Kamintillverkare Wodtke åter belönade för sitt rökgasfilter

Tyska design priset “German Design Award” 2018 har åter tilldelats tyska kamintillverkaren Wodtke, denna gång för företagets vedkamin Stage med emissionsfiltret “HiClean-Filter”. Tyska design priset är ett av världens mest erkända industridesignpriser och ges ut av tyska “Rat für Formgebung”

Juryns motivation:

“Den moderna kaminen övertygar med en effektiv förbränning med låga emissioner. Den är även puritansk elegant med en enkel enhetlig design som ger harmony i ett levande utrymme.”

Emissioner och bränsleförbrukning har reducerats genom ett samarbete med Fraunhofer institutet för byggfysik.  

“Från första steget i utvecklingen av vår Stage kamin har anpassning skett gentemot vår HiClean-Filter teknologi, säger Chritiane Wodtke, verkställande partner. 

“Fokus har legat på hållbarhet och säkerhet”

Vedkamin reningsteknik
Wodtle rökgasreningsteknik för vedkaminerHiClean teknologin tillsammans med modulär värmelagring samt förbränningsluft som tas utifrån resulterar i en särskilt emissions och bränslesnål funktion.  Dessutom förstärks intrycket av elden genom det vinklade glaset som hålls rent med en egenutvecklad  teknik.

Wodtkes nyckel ord är design och teknologi.

“Att ständigt utveckla sambandet av form och teknologi – det är vår passion, avslutar Christiane Wodtke

Artikeln är publicerad 2018-02-27 på web-tidningen novator.se och är redigerad av Lennart Ljungblom . Novator.se är sedan 1995 ledande på Energi och Miljö med ett särskilt fokus på Nordisk Bioenergi.
———————————-
Intresserad av vad som hände för 10-20 år sedan?
Besök våra äldre arkivsidor  med 1000 tals artiklar om bioenergi ( t ex tidningen Bioenergi) och Miljö (t ex tidningen Kretslopp) från slutet av 90-talet och början av 2000 talet. Många artiklar finns lagrade som pdf-filer.  Dessa sidor uppdatera inte och vissa länkar kan ha försvunnit  – men misströsta inte – det finns mycket att läsa. Intresserad av vedeldning – läs t ex Vedpärmen.

 ———————————–

 

Innovativ vedkamin från Wodtke får Design pris

Den tyska kamin tillverkaren Wodtke har fått  ännu pris för innovativ teknik i utsökt design då man belönats med German Design Award 2018 för den nya vedkamin Wodtke STAGE, utrustad med såväl stoftrening som värmelagring och som uppfyller de hårda  tyska miljövillkoren av 2:a nivån av BlmSchV.

Kaminen kombinerar absolut “top of the line”  teknik med elegant design. Elden visas genom stora  dubbla glas fönster vilka under lång tid hålls rena med luftreningssystemet AWS.   “HiClean Filter” tekniken fångar upp oförbrända kolpartiklar och ser till att dessa slutförbränns och förlänger även gasernas uppehållstid, vilket också bidrar till hög verkningsgrad och låga emissioner.  Filtertekniken är utvecklad tillsammans med Fraunhofer institutet.

rökgasrening i vedkamin
Wodtkes keramiska stoftreningsfilter

Kaminen som ger en effekt på 6 kW, reglerbar mellan 3 och 7 kW,  passar också bra i lågenergi hus, då  förbränningsluften kan hämtas utifrån.  Genom de värmelagrande stenarna som är placerade högst upp i kaminen fångas ytterligare energi upp och värmeavgivning sker under en lång period även efter det att kaminen slocknat. Lämpligt utrymme för uppvärmning är mellan 47 och 116 kubikmeter.  Lämpligt bränsle är ved eller briketter.

Artikeln är publicerad 2017-10-24 på mediaportalen novator.se och är skriven av Lennart Ljungblom . Novator.se är sedan 1995 ledande på Energi och Miljö med ett särskilt fokus på Nordisk Bioenergi.