Biodiesel – tekniken under kontroll men politiken svajar.

Biodiesel – tekniken under kontroll men politiken svajar.

Fame/RME, RSO, HVO Diesel – ja det finns många namn på alternativ till mer eller mindre koldioxidneutrala alternativ till diesel. Poilitiken har dock lagt ett tak på FAME expansionen och istället beslutat att släppa fram HVO.  Artikeln ger en översikt av utvecklingsläget i Nordenoch internationellt.