Limträ ton för Vindkraft från Moelven

Billigare vindkraft med torn av limträ

Billigare vindkraft med limträ när Moelven bygger 150 meter höga torn

Nu utvecklar det svenska innovationsföretaget Modvion, i samarbete med bland andra Moelven Töreboda modulära torn som genom att tillverkas i limträ sänker kostnader och utsläpp väsentligt.

− Modulariteten gör att tornen kan staplas i varandra, vilket gör att de tar betydligt mindre plats och är mycket enklare och billigare att transportera. Materialvalet gör att vi räknar med att konstruera 150 meter höga torn till 30-40 procents lägre kostnad jämfört med stål, säger Otto Lundman på Modvion.

Vindkraft blir generellt mer kostnadseffektiv ju större verken byggs. Problemet är att för ståltorn över 100 meter behövs en större basdiameter än vad som kan transporteras på vanlig väg. Konventionella ståltorn delas därför i cylindriska transportsegment. För att kunna ha små basdiametrar på höga torn krävs stora mängder stål åt, vilket gör dem mycket kostsamma att producera och transportera när höjderna ökar.

Hållbart på alla sätt

Vindkraftstorn i limträ blir inte bara billigare och enklare att tillverka och transportera, och därför mer ekonomiskt hållbara, de har också en större miljömässig och social hållbarhet. − Naturligtvis ska vi tillverka klimatsmarta energilösningar i klimatsmarta material som limträ. Men vindkraftstorn i limträ har också en större legitimitet bland människor i de skogs- lantbrukslandskap där de ofta placeras, säger han.

Nu pågår arbetet med att bygga prototyper i Moelven Törebodas fabrik och 2020 ska det första fullskaliga vindkraftstornet i limträ vara klart. Projektet stöds av Energimyndigheten och i ett pressmeddelande säger myndighetens Andreas Stubelius:

− Nya innovationer kommer att vara en nyckel i omställningen till ett hållbart energisystem i Sverige och Europa. Dagens tornteknik i stål och betong är kostsam och energikrävande både i tillverkning, logistik och skrotning. Modvion har en spännande innovation som kan ha en mycket positiv påverkan på det globala energisystemet.

Moelven Töreboda startades 1919 och är idag världens äldsta limträfabrik. Här bedrivs numer avancerad verksamhet i en toppmodern miljö i et vacker läge utmed Göta kanal mitt i Töreboda.

Artikeln är publicerad 2017-12-18 på web-tidningen novator.se och är redigerad av Lennart Ljungblom . Den bygger på ett pressmeddelande. Novator.se är sedan 1995 ledande på Energi och Miljö med ett särskilt fokus på Nordisk Bioenergi.
——————————-
Intresserad av vad som hände för 10-20 år sedan?
Besök våra äldre arkivsidor  med 1000 tals artiklar om bioenergi ( t ex tidningen Bioenergi) och Miljö (t ex tidningen Kretslopp) från slutet av 90-talet och början av 2000 talet. Många artiklar finns lagrade som pdf-filer.  Dessa sidor uppdatera inte och vissa länkar kan ha försvunnit  – men misströsta inte – det finns mycket att läsa. Intresserad av vedeldning – läs t ex Vedpärmen.
——————————-

Online sedan 1995