Bioenergi Nytt med Bioenergi i Pressen

Redan från början i Svebios verksamhet skaffade vi en pressbevakning.

Det skrevs väldigt mycket om bioenergi i dagspressen på den tiden. Det var nya projekt och ansökningar om bränsleproduktion eller förbränning (för man måste ha tillstånd för det mesta) och många skulle yttra sig.  För att bättre nyttja värdet i pressbevakningen började vi publicera sammanfattningar av artiklarna med angivande av källa. Förutom pressbevakningen hade vi också ett nyhetsblad med korta nyhetsnotiser samt påminnelser om händelser samt intressanta fakta. Utgivningen var var fjortonde dag och skickades som medlemsförmån till företagsmedlemmar samt till prenumeranter,

Vi producerade allting själva.  Texterna skrev vi på våra nya datorer och sedan hade vi mindre tryckpressar, en sorts stensilmaskiner som höll ner kostnaderna i produktionen men som var bökiga att använda. Det fanns ingen automatisk fram och baksides kopiering och sedan skulle produktionen plockas i en plockmaskin som krånglade mycket.

Med bättre kopiatorer och bättre kopieringsavtal kunde med tiden jobbet tas över av kopiatorerna, men de krånglade också ganska mycket.

Vi gjorde också många försök att få ihop vettiga databassystem till rimliga kostnader men det var så stora begränsningar i tekniken att kostnaderna och resursinsatserna inte motsvarade kostnaderna.  Som jämförelse kan det vara värt att notera att vi hade en hårddisk som var stor som en tvättmaskin och som klarade 10 MB!!. I övrigt var det floppydisketter eller andra skivformade lagringsmedier med mycket begränsade utrymmen.

Alla klippen sparade jag i stora arkivskåp sorterade efter tidning. Då och då gjordes djupdykningar i arkiven men till slut vid en flytt slängde,s med sorg i hjärtat, merparten.

Lennart Ljungblom

Mediakonceptet Bioenergy International

2001 startade vi konceptet Bioenergy International. Nätpublicering integrerad med tryckt tidningen. Samtliga tidningar och artiklar gjorde vi också tillgängliga via den FilemakerPro databas som utvecklats  som motor i verksamheten.

Genom externa samarbeten startades syster tidningar på fem olika språk. Förutom den engelskspråkiga editionen som vi själva publicerade fanns en fransk, en italiensk, en polsk, en rysk och en spansk edition.  Den italienska och polska editionen är numer nedlagda, den ryska är begränsad i sin utgivning under det att den franska och den spanska utvecklats till ledande tidningar i sina egna språkområden..

2011 sålde vi Bioenergy international till Svebio som i egen regi fortsätter att driva den engelskspråkiga editionen.

Den sista utgåvan ägd av oss var nr 3-2011.

Av 56 sidor var 24 sidor annonser. Tidningen var mycket stark som globalt annonsforum.  Genom formatet och layouten fanns det ändå väldigt mycket text. De 33 artiklarna innehöll bland annat reportage från ISH utställningen i Frankfurt, tåg leverans av skogsbränsle till Stockholm, sameldning kol/bio hos Drax i England och en översikt av läget i Kina. Dessutom fanns 30 gröna notiskolumner. Hela tidningen som digital utgåva kan läsas som e-tidning nedan.

Länk till Bioenergy International no 3-2011 (51 från start).
Länk till Bioenergy International no 3-2011 (51 från start).

Den första utgåvan av Bioenergy International delades ut på Sustain mässan i Amsterdam 2001. Den tryckta utgåvan var endast 4 sidor och var avsedd att marknadsföra den publicistiska satsningen med tryckt tidning och den internetbaserade versionen. I vår internetdatabas kunde branschpersoner själva lägga in artiklar på avdelningen Connection alternativt skicka dem till oss för redaktionell behandling i avdelningen Editorial.  Integrationen tryckt tidning och  internetverksamheten var genomgående mycket starkt.

Den första utgåvan av Bioenergy International - The Welcome Issue delades ut på mässan Sustain 2011 i Amsterdam
Den första utgåvan av Bioenergy International – The Welcome Issue delades ut på mässan Sustain 2001 i Amsterdam. Länk till 4 sidig pdf fil.

Hela redaktionen för Bioenergy International gick över som anställda hos Svebio i juni 2011. Undertecknad  fortsatte som chefredaktör under en övergångstid till och med utgivningen av nr 1 2013 då jag lämnade Svebio.  Alan Sherard som i samband med övergången till Svebio 2011  tilldelades rollen som Mediachef tog över som chefredaktör för Bioenergy International.

Bioenergy International team around 2009. The three co-editors and market responsible Dorota Natucka, Maral Kassabian and Jeanette Fogelmark together with Lennart Ljungblom editor on chief and Samson Antranighian.
Bioenergy International team around 2009. The three co-editors and market responsible Dorota Natucka, Maral Kassabian and Jeanette Fogelmark together with Lennart Ljungblom editor in chief and Samson Antranighian. Xinyi Shen also  joined the team as our far east editor based in Beijing, China.  Check link “involverade personer” below.

Så här kunde annonseringen för att skaffa prenumeranter se ut

Reklam för Bioenergy International inför utställningen Expo Bioenergia i Spanien

En av våra största succéer inom Bioenergy International var den globala pellets kartan “the Global Pellets Map”. Successivt byggde vi upp en databas över alla större producenter som producerade bränslepellets och prickade in dem på en karta och presenterade dem i tabellform. De flesta i brasnchen hade kartan på väggen i sina arbetsrum. Till och med Bloomberg köpte rätten att använda våra data, vilket är en kvalitets eloge.

Annons för vår stora succé The Global Pellets Map

Konferensverksamheten inom Bioenergy International

Vi deltog i väldigt många event världen över men arrangerade inte så många själva. De viktigaste vi gjorde var konferenserna på temat  Pellets Update som vi arrangerade ett flertal gången i samband med utställningen Victam i Bangkok samt bioenergi-utställningen i Bydgoscz i Polen.

Pellets Update i Polen Bydgoscz 2009, en konferens som arrangerades under flera år av Bioenergy International

En rollup som vi under lång tid hade med oss på konferenser och mässor som vi deltog i.

Rollup Jeanette säljer prenumerationer för Bioenergy International
Rollup Jeanette säljer prenumerationer för Bioenergy International

Kretslopp Miljötidningen med Ekobygg

1996 köpte vi den tunna miljötidningen Kretslopp som var på väg att läggas ned och kämpade med en hackig men tät, månatlig utgivning. Dess enda annonser var lågprissatta radannonser och enstaka kvartssidor.  Det fanns en prenumerationsstock, men den var inte ordentligt fakturerad så bortfallet blev stort när vi började ta betalt.

Kretslopp införskaffades som komplement till tidningen Bioenergi och med avsikt att utveckla vår närvaro på miljöområdet där vi också börjat göra konferenser och även arbetade för att etablera en Miljö-ekoteknikförening men det var svårt att få flera enfrågeorienterade miljöengagerade utan kommersiellt intresse att samarbeta, så det försöket lade vi efter ett år ner .

Vi utvecklade tidningen Kretslopp successivt och 1999 hade vi en form och layout som var modern och uppskattades på marknaden.  Men 2004 tvingades vi konstatera att annonsmarknaden var fortsatt svag och trots att vi sparade kostnader genom att samproducera vissa artiklar med Bioenergi – tidningen nådde vi aldrig godtagbar lönsamhet.  När  sedan vår nya tidning  Bioenergy International fick ett väldigt bra mottagande och snabbt expanderade fokuserade vi istället resurserna på denna nya verksamhet.

Det var lite tråkigt med Kretslopp men trotts att alla pratade om miljö var annonsörerna få och lite luddiga.

Kretslopp_2-2001_Omslag

Vår tidning var tänkt att fokusera på branschen som på ett likartat sätt som vi gjort i tidningen Bioenergi.  Alltså på de som levererade och köpte produkter och tjänster på miljöområdet. Den stora annonsmarknaden var dessvärre på de som ville berätta att de var miljövänliga och det gjorde de helst i andra allmänna tidningar eller egna branschtidningar.

Kretslopp 1 2004 med 12 sidor Miljöutbildning

Miljöutbildning

Vi fick ett bra genombrott i utbildningsannonser. Vi listade ut att skolorna skulle tjäna stora pengar på tillkommande marginalelever. Inkomster på 100 000 och mer per elev så de ville gärna annonsera i vårt tema nummer inför ansökningsperioden skulle börja.  Vi presenterade universitet och gymnasieskolor med miljöutbildningr och gjorde reportage om dessa.

Exempel på en sida i Kretslopp med utbildning

Andra uppskattade teman var våra ekobyggs artiklar tillsammans med Varis Bokalders. Vi hade ett projekt i varje nummer samt teman som miljövänliga färger mm. Vi besökte t ex skolor som byggts med miljötema eller hus med bra uppvärmning eller ventilation.  Våra specialteman gav vi ut som särtryck på samma sätt som vi gjort med villaspecialen i Bioenergi.

Vårt tema med rena små avlopp uppdaterade vi en gång per år och det var mycket uppskattat. Trots att den nya avloppsreningstekniken var mycket effektiv mötte den hårt motstånd ute i kommunerna så företagen kämpade i motvind.

Ekobyggspecial
Kretslopps Ekobyggspecial var mycket uppskattad. Här med ett tema om miljövänliga små avlopp.

Miljöspecialisterna

Vi utvecklade de ursprungliga radannonserna till ett system mer liknande Bioenergis Guiden, alltså modulannonser.

Miljöspecialisterna våra modulannonser i tidningen Kretslopp

I tidningens Kretskopps artikelarkiv i ursprungliga novator.se finns många läsvärda artiklar från våra 9 års utgivning av tidningen Kretslopp samlade.

novator.se – Portfolio/2017-01-24/Lennart Ljungblom