Kretslopp Miljötidningen med Ekobygg

1996 köpte vi den tunna miljötidningen Kretslopp som var på väg att läggas ned och kämpade med en hackig men tät, månatlig utgivning. Dess enda annonser var lågprissatta radannonser och enstaka kvartssidor.  Det fanns en prenumerationsstock, men den var inte ordentligt fakturerad så bortfallet blev stort när vi började ta betalt.

Kretslopp införskaffades som komplement till tidningen Bioenergi och med avsikt att utveckla vår närvaro på miljöområdet där vi också börjat göra konferenser och även arbetade för att etablera en Miljö-ekoteknikförening men det var svårt att få flera enfrågeorienterade miljöengagerade utan kommersiellt intresse att samarbeta, så det försöket lade vi efter ett år ner .

Vi utvecklade tidningen Kretslopp successivt och 1999 hade vi en form och layout som var modern och uppskattades på marknaden.  Men 2004 tvingades vi konstatera att annonsmarknaden var fortsatt svag och trots att vi sparade kostnader genom att samproducera vissa artiklar med Bioenergi – tidningen nådde vi aldrig godtagbar lönsamhet.  När  sedan vår nya tidning  Bioenergy International fick ett väldigt bra mottagande och snabbt expanderade fokuserade vi istället resurserna på denna nya verksamhet.

Det var lite tråkigt med Kretslopp men trotts att alla pratade om miljö var annonsörerna få och lite luddiga.

Kretslopp_2-2001_Omslag

Vår tidning var tänkt att fokusera på branschen som på ett likartat sätt som vi gjort i tidningen Bioenergi.  Alltså på de som levererade och köpte produkter och tjänster på miljöområdet. Den stora annonsmarknaden var dessvärre på de som ville berätta att de var miljövänliga och det gjorde de helst i andra allmänna tidningar eller egna branschtidningar.

Kretslopp 1 2004 med 12 sidor Miljöutbildning

Miljöutbildning

Vi fick ett bra genombrott i utbildningsannonser. Vi listade ut att skolorna skulle tjäna stora pengar på tillkommande marginalelever. Inkomster på 100 000 och mer per elev så de ville gärna annonsera i vårt tema nummer inför ansökningsperioden skulle börja.  Vi presenterade universitet och gymnasieskolor med miljöutbildningr och gjorde reportage om dessa.

Exempel på en sida i Kretslopp med utbildning

Andra uppskattade teman var våra ekobyggs artiklar tillsammans med Varis Bokalders. Vi hade ett projekt i varje nummer samt teman som miljövänliga färger mm. Vi besökte t ex skolor som byggts med miljötema eller hus med bra uppvärmning eller ventilation.  Våra specialteman gav vi ut som särtryck på samma sätt som vi gjort med villaspecialen i Bioenergi.

Vårt tema med rena små avlopp uppdaterade vi en gång per år och det var mycket uppskattat. Trots att den nya avloppsreningstekniken var mycket effektiv mötte den hårt motstånd ute i kommunerna så företagen kämpade i motvind.

Ekobyggspecial
Kretslopps Ekobyggspecial var mycket uppskattad. Här med ett tema om miljövänliga små avlopp.

Miljöspecialisterna

Vi utvecklade de ursprungliga radannonserna till ett system mer liknande Bioenergis Guiden, alltså modulannonser.

Miljöspecialisterna våra modulannonser i tidningen Kretslopp

I tidningens Kretskopps artikelarkiv i ursprungliga novator.se finns många läsvärda artiklar från våra 9 års utgivning av tidningen Kretslopp samlade.

novator.se – Portfolio/2017-01-24/Lennart Ljungblom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *