Bioenergy International

Mediakonceptet Bioenergy International

2001 startade vi konceptet Bioenergy International. Nätpublicering integrerad med tryckt tidningen. Samtliga tidningar och artiklar gjorde vi också tillgängliga via den FilemakerPro databas som utvecklats  som motor i verksamheten.

Genom externa samarbeten startades syster tidningar på fem olika språk. Förutom den engelskspråkiga editionen som vi själva publicerade fanns en fransk, en italiensk, en polsk, en rysk och en spansk edition.  Den italienska och polska editionen är numer nedlagda, den ryska är begränsad i sin utgivning under det att den franska och den spanska utvecklats till ledande tidningar i sina egna språkområden..

2011 sålde vi Bioenergy international till Svebio som i egen regi fortsätter att driva den engelskspråkiga editionen.

Den sista utgåvan ägd av oss var nr 3-2011.

Av 56 sidor var 24 sidor annonser. Tidningen var mycket stark som globalt annonsforum.  Genom formatet och layouten fanns det ändå väldigt mycket text. De 33 artiklarna innehöll bland annat reportage från ISH utställningen i Frankfurt, tåg leverans av skogsbränsle till Stockholm, sameldning kol/bio hos Drax i England och en översikt av läget i Kina. Dessutom fanns 30 gröna notiskolumner. Hela tidningen som digital utgåva kan läsas som e-tidning nedan.

Länk till Bioenergy International no 3-2011 (51 från start).
Länk till Bioenergy International no 3-2011 (51 från start).

Den första utgåvan av Bioenergy International delades ut på Sustain mässan i Amsterdam 2001. Den tryckta utgåvan var endast 4 sidor och var avsedd att marknadsföra den publicistiska satsningen med tryckt tidning och den internetbaserade versionen. I vår internetdatabas kunde branschpersoner själva lägga in artiklar på avdelningen Connection alternativt skicka dem till oss för redaktionell behandling i avdelningen Editorial.  Integrationen tryckt tidning och  internetverksamheten var genomgående mycket starkt.

Den första utgåvan av Bioenergy International - The Welcome Issue delades ut på mässan Sustain 2011 i Amsterdam
Den första utgåvan av Bioenergy International – The Welcome Issue delades ut på mässan Sustain 2001 i Amsterdam. Länk till 4 sidig pdf fil.

Hela redaktionen för Bioenergy International gick över som anställda hos Svebio i juni 2011. Undertecknad  fortsatte som chefredaktör under en övergångstid till och med utgivningen av nr 1 2013 då jag lämnade Svebio.  Alan Sherard som i samband med övergången till Svebio 2011  tilldelades rollen som Mediachef tog över som chefredaktör för Bioenergy International.

Bioenergy International team around 2009. The three co-editors and market responsible Dorota Natucka, Maral Kassabian and Jeanette Fogelmark together with Lennart Ljungblom editor on chief and Samson Antranighian.
Bioenergy International team around 2009. The three co-editors and market responsible Dorota Natucka, Maral Kassabian and Jeanette Fogelmark together with Lennart Ljungblom editor in chief and Samson Antranighian. Xinyi Shen also  joined the team as our far east editor based in Beijing, China.  Check link “involverade personer” below.

Så här kunde annonseringen för att skaffa prenumeranter se ut

Reklam för Bioenergy International inför utställningen Expo Bioenergia i Spanien

En av våra största succéer inom Bioenergy International var den globala pellets kartan “the Global Pellets Map”. Successivt byggde vi upp en databas över alla större producenter som producerade bränslepellets och prickade in dem på en karta och presenterade dem i tabellform. De flesta i brasnchen hade kartan på väggen i sina arbetsrum. Till och med Bloomberg köpte rätten att använda våra data, vilket är en kvalitets eloge.

Annons för vår stora succé The Global Pellets Map

Konferensverksamheten inom Bioenergy International

Vi deltog i väldigt många event världen över men arrangerade inte så många själva. De viktigaste vi gjorde var konferenserna på temat  Pellets Update som vi arrangerade ett flertal gången i samband med utställningen Victam i Bangkok samt bioenergi-utställningen i Bydgoscz i Polen.

Pellets Update i Polen Bydgoscz 2009, en konferens som arrangerades under flera år av Bioenergy International

En rollup som vi under lång tid hade med oss på konferenser och mässor som vi deltog i.

Rollup Jeanette säljer prenumerationer för Bioenergy International
Rollup Jeanette säljer prenumerationer för Bioenergy International

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *