Projekt

Under åren har ett stort antal olika projekt dragits igång eller också endast formulerats men efter prövning ej fått klartecken att starta.  Vissa har gjorts i samverkan med andra eller på uppdrag under det att andra genomförts i egen regi. De stora verksamhetsblocken som de olika tidningarna och konferenserna samt Svebio presenteras i egna rubriker.

Lennart Ljungblom

Svenska Torvproducentföreningen STPF

Vi skötte kansliet för föreningen, medverkade vid styrelsemöten och tog fram den omfattande torvstatistiken.  Karin Haara och Lennart Ljungblom medverkade.

Handbok Bioenergi, samarbete mellan Vattenfall och Svebio
Lennart Ljungblom arbetade med Per Ivar Nylander på Vattenfall. Ett svårt projekt som tog fram en kompakt handbok men som innehöll Vattenfalls stora projekt upplägg applicerade på små bioenergi projekt.

Aspekter på marknadsutvecklingen av biobränslen genom bl a effekter av ny teknik. Redovisning av årets torvproduktion.
1986.02.03 PM 20 sidor skrivet för Elin utredningen av Lennart Ljungblom som var anlitad som expert.

1987 Statens energiverks skogsbränslebok
Lennart Ljungblom bidrog med texten om bränsleberedning och förädling inklusive bilder och diagram.

Torvbränsle information 90
På uppdrag av Torvproducentföreningen tog Novator fram en serie informationsbilder samt en argumentationssamling för torv som bränsle.  Lennart Ljungblom var projektledare och en extern illustratör anlitades.

Exemplet ovan visar likheten mellan bränslena att man alltså inte skall säga att torven bryts utan torven skördas på samma sätt som åker- och skogsbränslena.

 

Nordisk Bioenergi och Miljö var ett konferens och tidningsprojekt som lyckades utmärkt

Nordisk Bioenergi och Miljö 1989 – 1991
1990 arrangerade vi med eget ansvar och i samarbete med bioenergiföreningarna i Norge, Danmark, Finland och Sverige en  mycket stor konferens i Kista som en del av ett projekt vi döpt till Nordisk Bioenergi och Miljö.  Det hade tre mål dels etablera en samordnad nordisk bioenergi verksamhet med oss i bra position, dels etablera en ny tidning med samma namn dels genomföra den första konferensen i en serie av flera som var tänkta att rotera mellan länderna framöver.  Lennart Ljungblom var projektledare och Sylvia Lundell som var anställd av Novator var projektsekreterare. Efter det lyckade genomförandet av konferensen och utgivningen av två utgåvor av tidningen så blev resultatet att konferensserien etablerades och har sedan dess utan Novators medverkan fortsatt på ett roterande schema hos de medverkande bioenergiföreningarna.

Istället för att utveckla en ny tidning fick vi möjlighet att köpa tidningen Bioenergi för 1 krona som då skulle läggas ned som vi bedömde ha ett starkare varumärke.  Svebio måste ge sitt medgivande trots att de inte ägde tidningen,  skulle vi inte fått medgivandet hade vi istället fortsatt med vår nya produkt. Vi etablerade nu ett bra samarbete och tidningen som ägdes av oss var fortsatt medlemsorgan för Svebio som disponerade sidor för medlemsinformation. Samarbetet fortsatte i samma form till 2004 då tidningen såldes till Svebio. Under ytterligare tre år fortsatte vi att göra Bioenergi på entreprenad. 2007 togs den över helt av Svebio och redaktör och annonssäljare gick över som anställda i föreningen.

Projekt initiativ Pelletslandet
Två gånger tog vi initiativ till att dra igång aktiviteten som vi döpt till Pelletslandet. Vi ville öppna ett showrum i centralt läge i Stockholm där vi och tillsammans med fasta utställare kunde presentera den expanderande pelletsverksamheten. Pelletsnäringen liksom bioenerginäringen hade länge problemet att vara osynliga i Storstockholmsområdet vilket innebar att en marknad på 2 miljoner människor fick mycket liten marknadsföring. Vi tänkte oss också en säljverksamhet där vi presenterade produkter i showrummet men affärerna sedan avslutades av företagets representant på distans. Vi förhandlade om att överta en  f.d banklokal på Torsgatan i centrala Stockholm men stängde projektet då vi ej kunde räkna ihop ekonomin.

Pelletslandet ett försök till centralt placerat showrum i Stockholm

Pellets update Bangkok

På uppmaning av Victam som arrangerade utställningar inom feed arrangerade vi med egen ekonomi en årlig pelletskonferens i Bangkok

Vi genomförde konferenser i såväl egen regi som i samarbete. De flesta med Svebio under 80 och 90 talet men också på 2000 talet hade vi en egen konferensserie som vi kallade Pelles Update. Dessa konferenser gjordes under varumärket Bioenergy International och i samarbete med olika mässarrangörer. Bilden ovanför är från Bangkok där vi arrangerade vår konferens på Victams varannanårs mässa om feedteknik.  Vi gjorde också under flera år Pellets Update i Bydgoscz Polen i samarbete med en lokal mässarrangör.

©novator.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *