Bioenergi Nytt med Bioenergi i Pressen

Redan från början i Svebios verksamhet skaffade vi en pressbevakning.

Det skrevs väldigt mycket om bioenergi i dagspressen på den tiden. Det var nya projekt och ansökningar om bränsleproduktion eller förbränning (för man måste ha tillstånd för det mesta) och många skulle yttra sig.  För att bättre nyttja värdet i pressbevakningen började vi publicera sammanfattningar av artiklarna med angivande av källa. Förutom pressbevakningen hade vi också ett nyhetsblad med korta nyhetsnotiser samt påminnelser om händelser samt intressanta fakta. Utgivningen var var fjortonde dag och skickades som medlemsförmån till företagsmedlemmar samt till prenumeranter,

Vi producerade allting själva.  Texterna skrev vi på våra nya datorer och sedan hade vi mindre tryckpressar, en sorts stensilmaskiner som höll ner kostnaderna i produktionen men som var bökiga att använda. Det fanns ingen automatisk fram och baksides kopiering och sedan skulle produktionen plockas i en plockmaskin som krånglade mycket.

Med bättre kopiatorer och bättre kopieringsavtal kunde med tiden jobbet tas över av kopiatorerna, men de krånglade också ganska mycket.

Vi gjorde också många försök att få ihop vettiga databassystem till rimliga kostnader men det var så stora begränsningar i tekniken att kostnaderna och resursinsatserna inte motsvarade kostnaderna.  Som jämförelse kan det vara värt att notera att vi hade en hårddisk som var stor som en tvättmaskin och som klarade 10 MB!!. I övrigt var det floppydisketter eller andra skivformade lagringsmedier med mycket begränsade utrymmen.

Alla klippen sparade jag i stora arkivskåp sorterade efter tidning. Då och då gjordes djupdykningar i arkiven men till slut vid en flytt slängde,s med sorg i hjärtat, merparten.

Lennart Ljungblom

Nordiskt Bioenergi och Miljömöte 1990

Nordisk Bioenergi och Miljö 1989 – 1991
1990 arrangerade vi med eget ansvar och i samarbete med bioenergiföreningarna i Norge, Danmark, Finland och Sverige en  mycket stor konferens i Kista som en del av ett projekt vi döpt till Nordisk Bioenergi och Miljö.  Det hade tre mål dels etablera en samordnad nordisk bioenergi verksamhet med oss i bra position, dels etablera en ny tidning med samma namn dels genomföra den första konferensen i en serie av flera som var tänkta att rotera mellan länderna framöver.  Lennart Ljungblom var projektledare och Sylvia Lundell som var anställd av Novator var projektsekreterare. Efter det lyckade genomförandet av konferensen och utgivningen av två utgåvor av tidningen så blev resultatet att konferensserien etablerades och har sedan dess utan Novators medverkan fortsatt på ett roterande schema hos de medverkande bioenergiföreningarna.

Eventet blev en stor succé. Det förbereddes under ett år av en projektgrupp bestående av Lennart Ljungblom (proj.ledare), Ulf Meyer Henius (Dk), Arnold Martinsen (Nobio) och Raimo Sopo (SF). Till projektet fanns också en honnörskommitté och den stöddes också av NLVF Energiforskningen, Nordiska Ministerrådet, SLU, Samarbetsnämnden för Nordisk Skogsforskning och Vattenfall.  I projektet medverkade också Olav Gislerud, Ursula Krische, Sten Liljedahl och Sven Stridsberg med stora insatser.

Konferensen hade över 20 sessioner och cirka 300 deltagare. Konferensen öppnades med ett videoinslag där norska statsministern  Gro Harlem Brundtland gav en hälsning.

För att aktivera deltagarna ytterligare hade vi dessutom fysiska aktiviteter i pausen där deltagarna fick lära sig kampsort rutiner.

Pausverksamhet på Nordiskt Bioenergi och Miljömöte 1990 på Electum i Kista. Från vänster Jarl Mared, Elsie Lundberg, Jan Häckner, Ulf Wallin och Arnold Kyrre Martinsen

 

Projekt

Under åren har ett stort antal olika projekt dragits igång eller också endast formulerats men efter prövning ej fått klartecken att starta.  Vissa har gjorts i samverkan med andra eller på uppdrag under det att andra genomförts i egen regi. De stora verksamhetsblocken som de olika tidningarna och konferenserna samt Svebio presenteras i egna rubriker.

Lennart Ljungblom

Svenska Torvproducentföreningen STPF

Vi skötte kansliet för föreningen, medverkade vid styrelsemöten och tog fram den omfattande torvstatistiken.  Karin Haara och Lennart Ljungblom medverkade.

Handbok Bioenergi, samarbete mellan Vattenfall och Svebio
Lennart Ljungblom arbetade med Per Ivar Nylander på Vattenfall. Ett svårt projekt som tog fram en kompakt handbok men som innehöll Vattenfalls stora projekt upplägg applicerade på små bioenergi projekt.

Aspekter på marknadsutvecklingen av biobränslen genom bl a effekter av ny teknik. Redovisning av årets torvproduktion.
1986.02.03 PM 20 sidor skrivet för Elin utredningen av Lennart Ljungblom som var anlitad som expert.

1987 Statens energiverks skogsbränslebok
Lennart Ljungblom bidrog med texten om bränsleberedning och förädling inklusive bilder och diagram.

Torvbränsle information 90
På uppdrag av Torvproducentföreningen tog Novator fram en serie informationsbilder samt en argumentationssamling för torv som bränsle.  Lennart Ljungblom var projektledare och en extern illustratör anlitades.

Exemplet ovan visar likheten mellan bränslena att man alltså inte skall säga att torven bryts utan torven skördas på samma sätt som åker- och skogsbränslena.

 

Nordisk Bioenergi och Miljö var ett konferens och tidningsprojekt som lyckades utmärkt

Nordisk Bioenergi och Miljö 1989 – 1991
1990 arrangerade vi med eget ansvar och i samarbete med bioenergiföreningarna i Norge, Danmark, Finland och Sverige en  mycket stor konferens i Kista som en del av ett projekt vi döpt till Nordisk Bioenergi och Miljö.  Det hade tre mål dels etablera en samordnad nordisk bioenergi verksamhet med oss i bra position, dels etablera en ny tidning med samma namn dels genomföra den första konferensen i en serie av flera som var tänkta att rotera mellan länderna framöver.  Lennart Ljungblom var projektledare och Sylvia Lundell som var anställd av Novator var projektsekreterare. Efter det lyckade genomförandet av konferensen och utgivningen av två utgåvor av tidningen så blev resultatet att konferensserien etablerades och har sedan dess utan Novators medverkan fortsatt på ett roterande schema hos de medverkande bioenergiföreningarna.

Istället för att utveckla en ny tidning fick vi möjlighet att köpa tidningen Bioenergi för 1 krona som då skulle läggas ned som vi bedömde ha ett starkare varumärke.  Svebio måste ge sitt medgivande trots att de inte ägde tidningen,  skulle vi inte fått medgivandet hade vi istället fortsatt med vår nya produkt. Vi etablerade nu ett bra samarbete och tidningen som ägdes av oss var fortsatt medlemsorgan för Svebio som disponerade sidor för medlemsinformation. Samarbetet fortsatte i samma form till 2004 då tidningen såldes till Svebio. Under ytterligare tre år fortsatte vi att göra Bioenergi på entreprenad. 2007 togs den över helt av Svebio och redaktör och annonssäljare gick över som anställda i föreningen.

Projekt initiativ Pelletslandet
Två gånger tog vi initiativ till att dra igång aktiviteten som vi döpt till Pelletslandet. Vi ville öppna ett showrum i centralt läge i Stockholm där vi och tillsammans med fasta utställare kunde presentera den expanderande pelletsverksamheten. Pelletsnäringen liksom bioenerginäringen hade länge problemet att vara osynliga i Storstockholmsområdet vilket innebar att en marknad på 2 miljoner människor fick mycket liten marknadsföring. Vi tänkte oss också en säljverksamhet där vi presenterade produkter i showrummet men affärerna sedan avslutades av företagets representant på distans. Vi förhandlade om att överta en  f.d banklokal på Torsgatan i centrala Stockholm men stängde projektet då vi ej kunde räkna ihop ekonomin.

Pelletslandet ett försök till centralt placerat showrum i Stockholm

Pellets update Bangkok

På uppmaning av Victam som arrangerade utställningar inom feed arrangerade vi med egen ekonomi en årlig pelletskonferens i Bangkok

Vi genomförde konferenser i såväl egen regi som i samarbete. De flesta med Svebio under 80 och 90 talet men också på 2000 talet hade vi en egen konferensserie som vi kallade Pelles Update. Dessa konferenser gjordes under varumärket Bioenergy International och i samarbete med olika mässarrangörer. Bilden ovanför är från Bangkok där vi arrangerade vår konferens på Victams varannanårs mässa om feedteknik.  Vi gjorde också under flera år Pellets Update i Bydgoscz Polen i samarbete med en lokal mässarrangör.

©novator.se

Mediakonceptet Bioenergy International

2001 startade vi konceptet Bioenergy International. Nätpublicering integrerad med tryckt tidningen. Samtliga tidningar och artiklar gjorde vi också tillgängliga via den FilemakerPro databas som utvecklats  som motor i verksamheten.

Genom externa samarbeten startades syster tidningar på fem olika språk. Förutom den engelskspråkiga editionen som vi själva publicerade fanns en fransk, en italiensk, en polsk, en rysk och en spansk edition.  Den italienska och polska editionen är numer nedlagda, den ryska är begränsad i sin utgivning under det att den franska och den spanska utvecklats till ledande tidningar i sina egna språkområden..

2011 sålde vi Bioenergy international till Svebio som i egen regi fortsätter att driva den engelskspråkiga editionen.

Den sista utgåvan ägd av oss var nr 3-2011.

Av 56 sidor var 24 sidor annonser. Tidningen var mycket stark som globalt annonsforum.  Genom formatet och layouten fanns det ändå väldigt mycket text. De 33 artiklarna innehöll bland annat reportage från ISH utställningen i Frankfurt, tåg leverans av skogsbränsle till Stockholm, sameldning kol/bio hos Drax i England och en översikt av läget i Kina. Dessutom fanns 30 gröna notiskolumner. Hela tidningen som digital utgåva kan läsas som e-tidning nedan.

Länk till Bioenergy International no 3-2011 (51 från start).
Länk till Bioenergy International no 3-2011 (51 från start).

Den första utgåvan av Bioenergy International delades ut på Sustain mässan i Amsterdam 2001. Den tryckta utgåvan var endast 4 sidor och var avsedd att marknadsföra den publicistiska satsningen med tryckt tidning och den internetbaserade versionen. I vår internetdatabas kunde branschpersoner själva lägga in artiklar på avdelningen Connection alternativt skicka dem till oss för redaktionell behandling i avdelningen Editorial.  Integrationen tryckt tidning och  internetverksamheten var genomgående mycket starkt.

Den första utgåvan av Bioenergy International - The Welcome Issue delades ut på mässan Sustain 2011 i Amsterdam
Den första utgåvan av Bioenergy International – The Welcome Issue delades ut på mässan Sustain 2001 i Amsterdam. Länk till 4 sidig pdf fil.

Hela redaktionen för Bioenergy International gick över som anställda hos Svebio i juni 2011. Undertecknad  fortsatte som chefredaktör under en övergångstid till och med utgivningen av nr 1 2013 då jag lämnade Svebio.  Alan Sherard som i samband med övergången till Svebio 2011  tilldelades rollen som Mediachef tog över som chefredaktör för Bioenergy International.

Bioenergy International team around 2009. The three co-editors and market responsible Dorota Natucka, Maral Kassabian and Jeanette Fogelmark together with Lennart Ljungblom editor on chief and Samson Antranighian.
Bioenergy International team around 2009. The three co-editors and market responsible Dorota Natucka, Maral Kassabian and Jeanette Fogelmark together with Lennart Ljungblom editor in chief and Samson Antranighian. Xinyi Shen also  joined the team as our far east editor based in Beijing, China.  Check link “involverade personer” below.

Så här kunde annonseringen för att skaffa prenumeranter se ut

Reklam för Bioenergy International inför utställningen Expo Bioenergia i Spanien

En av våra största succéer inom Bioenergy International var den globala pellets kartan “the Global Pellets Map”. Successivt byggde vi upp en databas över alla större producenter som producerade bränslepellets och prickade in dem på en karta och presenterade dem i tabellform. De flesta i brasnchen hade kartan på väggen i sina arbetsrum. Till och med Bloomberg köpte rätten att använda våra data, vilket är en kvalitets eloge.

Annons för vår stora succé The Global Pellets Map

Konferensverksamheten inom Bioenergy International

Vi deltog i väldigt många event världen över men arrangerade inte så många själva. De viktigaste vi gjorde var konferenserna på temat  Pellets Update som vi arrangerade ett flertal gången i samband med utställningen Victam i Bangkok samt bioenergi-utställningen i Bydgoscz i Polen.

Pellets Update i Polen Bydgoscz 2009, en konferens som arrangerades under flera år av Bioenergy International

En rollup som vi under lång tid hade med oss på konferenser och mässor som vi deltog i.

Rollup Jeanette säljer prenumerationer för Bioenergy International
Rollup Jeanette säljer prenumerationer för Bioenergy International

Events – Konferenser arrangerade eller med medverkan i

Events Konferenser, seminarier , studieresor och utställningar

Den juridiska formen har varit lite olika men alltid närliggande.

Från 1980 – 1986 som en del i Svebios budget, med ledning av mig som vd i Svebio och genomförda av novators personal. 1987 – 1998 som en del av novators konferens verksamhet i samarbete med Svebio (Svebio hade ett konferensråd och fick del av vinsten) samt därefter av Novator / Bioenergi Förlag inom miljösektorn med tidningen  Kretslopp  eller Bioenergy International.  Därtill har undertecknad deltagit i många olika event som föredragshållare, medarrangör eller som enkel besökare.

Inom Bioenergy International (2001 – 2013 ) var samarbetet med eventarrangörer mycket prioriterat. Genom barteravtal  marknadsförde vi deras event och fick i gengäld närvara utan avgift på eventen och där distribuera våra tidningar.  Genom närvaron på eventen fick vi dessutom mycket god ämnes kunskap och många kontakter som hjälpte oss att göra bättre tidningar.

I kronologisk ordning (Listan är endast påbörjad)

1981.04.09 Torv 81, Stockholm
org. Svebio, (drygt 200 deltagare)

1981.05.26 Pellet-hearing, Stockholm org. Svebio
Cirka 100 deltagare.

1981.09.25-29 Torvresa Irland. org. Svebio
Irländska torvföretaget Bord na Mona presenterar verksamheten.

1981.1117-18 Svebio 81 – Skogsbränsle, Växjö
org. Svebio, konferens och två studieresor

1982.05.04-05 Torv 82 och Pelletbränsle 82, Stockholm
org. Svebio

1984.06.18-21 Bioenergy 84, konferens och utställning tillsammans med Svenska Mässan. 1000 konferensdeltagare och 5000 m2 såld utställningsyta.

1985.05.07-08 Svebios Vårmöte, Lund
Temat var politik och marknadsläge samt för dag 2 teknikgenomgångar på träddelar, förbränning och erfarenheter från värmecentraler. Tre alternativa studiebesök arrangerades

1986.05.14 – 15 Svebios Vårmöte i Sollefteå
Karin Haara med stöd av Nina Frank ansvarade

1986.06.03-05 Lagring av skogsbränsle, Växjö, Falun, Umeå
Samarbete mellan Statens Energiverk och Svebio

1986.10.27 -30 Bioenergi 86, Göteborg i samarbete med Svenska Mässan. Konferensen drog 550 deltagare och innehöll också flera studieresor. parallellt arrangerats en utställning med 1600 m2 mässyta.  Projektledare för oss var Karin Haara.

1987.08.18-19 Torv 87, Arcusmässan Luleå. org. Novator i samarbete med Svebio.  Samordnad med mässan Energiteknik. Det är torvbranschens sjunde årliga uppdatering. I eventet ingick studiebesök på Anttjärnsmyren.

1990.11.21 -22 Nordisk Bioenergi och Miljö, Kista, Stockholm.
ansv Novator, genomfört i samarbete med de Nordiska Bioenergiföreningarna. (drygt 300 deltagare)

1995.01.25 Finansiera ditt miljöprojekt , Stockholm
Org. Miljö/Ekoteknikföreningen genom Novator. (cirka 100 deltagare)

2000.04.04-05   Svebios vårmöte, Stockholm,
Org. Svebio/EB konf, Föredrag Svebio 20 år Lennart Ljungblom,

2007.05. Pellets Update at Victam, Bangkok,
Org,  Bioenergy International (Novator) (ca 50 deltagare)

2009.06.29 Pellets Update, Bydgoscz, Polen
org. Bioenergy International (Novator) (ca 30 deltagare)

2010.06.17 Pellets Update, Bydgoscz, Polen,
org Bioenergy International (Novator) (ca 30 deltagare)

 

 

Novator Internet startade 1995

1994 gick jag på en kurs i html programmering och lärde mig grunderna. 1995 startade vi Novator Internet. Vi hyrde in oss hos pi.se som var en av de bästa internet pionjärerna i Sverige.

Den som svarade för merparten av html programmeringen var Torbjörn Sassersson som senare följdes av Mattias och Jonas Ljungblom.  Vi publicerade tidningarna Bioenergi och Kretslopp på nätet och flera andra avdelningar. Det mesta lades in som html filer vilket också gjorde att vi fick mycket höga besökssiffror.  Sedermera lämnade vi html filerna och lade in det mesta som pdfdolument.

En succéavdelning var Dialogen ett diskussions forum om småskalig vedeldning. Redaktör för denna blev Sofie Samuelsson.

Vi tog också konsultuppdrag och gjorde internetsidor till företag och organisationer t ex LRF. Det här med internet var i slutet av 90 talet väldigt nytt och för många företag tog det lång tid innan man aktiverade sig på nätet.

Torbjörn Sassersson var vår html programmerare

Figuren nedan visar vårt upplägg för Novator Internet.  Vi kallade det för olika sfärer. Bioenergisfären blev utrymmesmässigt den dominerande.

Gamla novator.se kan fortfarande nås på nätet.

Novator internet struktur 1995
Novator internet struktur 1995 (Ljungblom)

Internetverksamheten delades upp i flera områden.

Konsultuppdrag 
I struktur figuren ovan syns den verksamheten till vänster under egens hemsidor.  Vi den verksamheten etablerade tre typer av typ beställningar. Vi kallade dem
• Visitkortet – namnet logo med en länk
• Medel – Broschyren på nätet
• Maxi – Utformades efter diskussion, debiterades som anbud eller per timme.

Mini – visitkortet på nätet
Medel Broschyren på nätet entresida med fem underavdelningar

Internet verksamheten tog ytterligare ett steg framåt när vi startade Bioenergy International som ett kombinerat webpublicerings- och printkoncept 2001. Karin Segerud som arbetade nära oss men i ett eget företag Nirak Energikonsult  hade utvecklat goda kunskaper i Filemakerpro.  Tillsammans byggde vi ett databasprogram för webpublicering. Det hade två delar. Intresserade kunde själva publicera artiklar under Connection och vi publicerade under Editorial. Artiklarna var allmänt tillgängliga och sökbara. Vi hyrde in oss på webhotellet Datadistribution som Karin Segerud hade relation till.

Artiklar som vi publicerade i print fanns också tillgängliga på internet.

Senare i och med Googles utveckling och utvecklingen av pdfpublicering så blev vår allmänt tillgängliga filemakerPro databas överspelad.  FilemakerPro konceptet utvecklade vi istället för vår egen produktion och användes för samordnat distansarbete då vi som jobbade ofta var ute på resor och dessutom stationerade i olika länder.