Bioenergi Nytt med Bioenergi i Pressen

Redan från början i Svebios verksamhet skaffade vi en pressbevakning.

Det skrevs väldigt mycket om bioenergi i dagspressen på den tiden. Det var nya projekt och ansökningar om bränsleproduktion eller förbränning (för man måste ha tillstånd för det mesta) och många skulle yttra sig.  För att bättre nyttja värdet i pressbevakningen började vi publicera sammanfattningar av artiklarna med angivande av källa. Förutom pressbevakningen hade vi också ett nyhetsblad med korta nyhetsnotiser samt påminnelser om händelser samt intressanta fakta. Utgivningen var var fjortonde dag och skickades som medlemsförmån till företagsmedlemmar samt till prenumeranter,

Vi producerade allting själva.  Texterna skrev vi på våra nya datorer och sedan hade vi mindre tryckpressar, en sorts stensilmaskiner som höll ner kostnaderna i produktionen men som var bökiga att använda. Det fanns ingen automatisk fram och baksides kopiering och sedan skulle produktionen plockas i en plockmaskin som krånglade mycket.

Med bättre kopiatorer och bättre kopieringsavtal kunde med tiden jobbet tas över av kopiatorerna, men de krånglade också ganska mycket.

Vi gjorde också många försök att få ihop vettiga databassystem till rimliga kostnader men det var så stora begränsningar i tekniken att kostnaderna och resursinsatserna inte motsvarade kostnaderna.  Som jämförelse kan det vara värt att notera att vi hade en hårddisk som var stor som en tvättmaskin och som klarade 10 MB!!. I övrigt var det floppydisketter eller andra skivformade lagringsmedier med mycket begränsade utrymmen.

Alla klippen sparade jag i stora arkivskåp sorterade efter tidning. Då och då gjordes djupdykningar i arkiven men till slut vid en flytt slängde,s med sorg i hjärtat, merparten.

Lennart Ljungblom

Events – Konferenser arrangerade eller med medverkan i

Events Konferenser, seminarier , studieresor och utställningar

Den juridiska formen har varit lite olika men alltid närliggande.

Från 1980 – 1986 som en del i Svebios budget, med ledning av mig som vd i Svebio och genomförda av novators personal. 1987 – 1998 som en del av novators egen konferensverksamhet i samarbete med Svebio – benämnt Svebiokonferenser (Svebio hade ett konferensråd och fick del av vinsten) samt därefter av Novator / Bioenergi Förlag inom miljösektorn med tidningen  Kretslopp  eller Bioenergy International.  Därtill har undertecknad deltagit i många olika event som föredragshållare, medarrangör eller som enkel besökare.

Inom Bioenergy International (2001 – 2013 ) var samarbetet med event-arrangörer mycket prioriterat. Genom barteravtal  marknadsförde vi deras event och fick i gengäld närvara utan avgift på eventen och där distribuera våra tidningar.  Genom närvaron på eventen fick vi dessutom mycket god ämnes kunskap och många kontakter som hjälpte oss att göra bättre tidningar.

I kronologisk ordning (Listan är påbörjad ej färdig)

1980

Under den första tiden under Svebios etableringsår arrangerades tre möten.

Övergång till fasta bränslen (Omställbara eldningsanläggningar), seminarium i Stockholm
utredningens huvudsekreterare Olof Molin presenterade utredningen. Utredningen föreslår att alla anläggningar större än 50.000 MWh bränsleförbrukning per år skall vara helt färdiga för fasta bränslen. Mindre pannor skall enkelt kunna ställas om för fasta bränslen

• Etanol ur jordbruksprodukter, 10 november i Stockholm
En högaktuell utredning DsJo 1980:7 presenterades på ett seminarium av utredningens sekreterare Anders Nilsson. Samtidigt presenterades en översikt av Energigrödor av Klas Göran Bergman från SLU.

• Emissioner; Effekter och åtgärder vid förbränning av biomassa, 20 november i Stockholm
Symposiet arrangerades på eftermiddagen efter Svebios första årsmöte och avslutades med en middag på Park Hotell. 84 personer deltog.

1981
• Torv 81, 9 april i Stockholm. org. Svebio
drygt 200 deltagare hölls i Wennergren center, överbokat

• Pellet-hearing, 26 maj i Stockholm, org. Svebio
Cirka 100 deltagare, Den första pelletbränslesammankonsten

• Torvresa Irland 25-29 sept. org. Svebio
Irländska torvföretaget Bord na Mona presenterar verksamheten.

• Svebio 81 – Skogsbränsle, 17-18 november i Växjö, org. Svebio
Konferens och två studieresor

1982

• Torv 82 och Pelletbränsle 82,4-5 maj i Stockholm, org. Svebio

Torvresa Nord. 1-3 juni, start i Skellefteå och avslut i Jakobstad eller Wasa.

• Svebio 82 – Höstmöte, 9-10 november i Mora, org. Svebio,
Invigning av Mora Pelletfabrik, Årsmöte Svebio, Bankett, Konferens om sambandet Bränsle-Hantering-Förbränning. Mycket populärt, vi chartrade bland annat 4 egna plan från Bromma

1983

Exkursion till biogasanläggningar i Uppsala trakten, 24 augusti

1984

• Vårmötet 84, 8-9 maj i Karlstad, org Svebio
Första dagen översikt medverkade bl a Rolf Annerberg statssekreterare. Bioenergi från Norr till söder, det stora torvbrikettprojetket från Sveg till Uppsala presenterades av Kent Nyström. Studiebesök 1 träddelshantering Gruvöns bruk och nr 2 var pelletseldning i fastighetscentraler samt stor bankett och dag två hölls 4 seminarier; I skogen, Hos Användare, Träddelsmetoden och Biomassa som mångsidig råvara för kemiindustri. Årsmöten för torvproducentföreningen och träbränsleproducenters förening samt bildande av ad hoq grupp fytokemi mm

• Bioenergy 84, 18-21 juni i på Svenska Mässan i Göteborg, mycket stor internationell konferens och utställning, Svebio tillsammans med Svenska Mässan. Kurt B Hedén, projektledare för konferensen. Björn Hellström och Lennart Ljungblom övergripande ansvariga. Hans Egnéus ansvarig för det vetenskapliga programmet, 1000 konferensdeltagare och 5000 m2 såld utställningsyta.

• Drivmedel från inhemska råvaror, 5 september i Stockholm, org. Svebio i samarbete med LRF
Hela systemet från framställning från skogs och jordbruksråvara till förädling, ekonomi och politik. Energiminister Birgitta Dahl medverkade. Svebios ordförande landshövding Karl Frithiofsson presiderade.

1985

• Svebios Vårmöte, 7-8 maj i Lund, org Svebio
Temat var politik och marknadsläge samt för dag 2 teknikgenomgångar på träddelar, förbränning och erfarenheter från värmecentraler. Tre alternativa studiebesök arrangerades

• Torv 85, 18-19 september i Jönköping, org Svebio i samarbete med Svenska Torvproducentföreningen och international Peat Society

1986

Svebios Vårmöte, 14-15 maj i Sollefteå, org Svebio
Karin Haara med stöd av Nina Frank ansvarade

• Lagring av skogsbränsle, 3 -5 juni i Växjö, Falun, Umeå
Samarbete mellan Statens Energiverk och Svebio

• Bioenergi 86, 27 -30 oktober i Göteborg i samarbete med Svenska Mässan som ansvarade för utställningen med 1600 m2 mässyta. Parallellt arrangerades de El-fackmässan. Vi höll i en 4 dagars Nordisk bioenergikonferens, posterutställning och tre studieresor. Samlat deltog 550 deltagare.  Projektledare för oss var Karin Haara. Avtalet signerades mellan Björn Hellström för Mässan och Lennart Ljungblom för Svebio. Projektet är mycket väl dokumenterat i olika rapporter.

1987

• Svebios Vårmöte 87, konferenskryssning till Finland samt studieresa i Finland, org Svebio
Huvudtemat dag ett var elproduktion från biobränslen. Dag två fokuserade på tillförsel av skogs- och torvbränslen. Bussresan i Finland innehöll besök på Fjärrvärmeanläggningar i Mikkeli, Seinäjoki och Jalasjärvi samt på det stora kraftvärmeveket Rauhalahti i Jyväskylä.

• Torv 87, 18-19 augusti på Arcusmässan Luleå. org. nu i direkt regi av Novator i arbetsområdet Svebiokonferenser med Svebio som partner.  Samordnad med mässan och konferensen Energiteknik. Det är torvbranschens sjunde årliga uppdatering. I eventet ingick studiebesök på Anttjärnsmyren.

• Årets Bioenergidagar – Svebio 87 i Stockholm, 17-19 september, org. Novator i arbetsområdet Svebiokonferenser med Svebio som partner.  Programmet var utspritt över tre halvdagar med utrymmen för olika egna arrangemang av företag och branschföreningar. Bl a hölls Svebios årsmöte samt de nya lokalerna för Svebio och Novator presneterades. Eventyet innheöll också en energipolitisk utfrågning av riksdagspartierna.

1988

Energi och Framtid – Det klarar skogen, Jönköping den 13-14 april, arrangerat av Novator genom Svebiosamarbete i avtalet Svebio-konferenser. Konferensen gav energipolitisk marknadsöversikt liksom teknik och systemöversikter på produktion och förbränning. cirka 110 deltagare.

1989

1990

Nordisk Bioenergi och Miljö, 21-22 november i Kista, Stockholm.
Helt organsierat och genomfört av Novator i samarbete med de Nordiska Bioenergiföreningarna. (drygt 300 deltagare)

1995.01.25 Finansiera ditt miljöprojekt , Stockholm
Org. Miljö/Ekoteknikföreningen genom Novator. (cirka 100 deltagare)

2000.04.04-05   Svebios vårmöte, Stockholm,
Org. Svebio/EB konf, Föredrag Svebio 20 år Lennart Ljungblom,

2007.05. Pellets Update at Victam, Bangkok,
Org,  Bioenergy International (Novator) (ca 50 deltagare)

2009.06.29 Pellets Update, Bydgoscz, Polen
org. Bioenergy International (Novator) (ca 30 deltagare)

2010.06.17 Pellets Update, Bydgoscz, Polen,
org Bioenergy International (Novator) (ca 30 deltagare)