Tag Archives: Kungen

Södra inviger utbyggda pappersbruket i Värö med närvaro av kungen

novator.se/2016-10-03/  Södra har investerat 4 miljarder kronor i bruket i Värö för att öka produktionskapaciteten från 425 000 ton till 700 000 ton massa per år. Bruket blir därmed ett av världens största för produktion av barrsulfatmassa. Utbyggnaden invigdes den 30 september med kunglig närvaro.

Tidningspapperskonsumtionen har minskat de senaste åren och flera pappersmaskiner runt om i Sverige har stannat. Samtidigt ökar den globala efterfrågan på kartonger och mjukpapper, vilket gör att även behovet av pappersmassa stiger.

– Våra kunder vill att vi satsar och investerar, våra kunder växer också, sa Södras koncernchef Lars Idermark.

Under invigningen hölls ett seminarium som modererades av Johan Kuylenstierna, vd  för Stockholms Environment Institute. Bland annat hölls en paneldebatt med Södras vd Lars Idermark, ordförande Lena Ek och Jeremy Leggett, entreprenör inom solcellsindustrin samt debattör inom klimat och energi. Temat var branschens möjlighet att bygga värde på ett hållbart sätt och hur bioenergi är en väg framåt i detta sammanhang. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg avrundade.

Sammanlagd produktion

Södra Cell hade förra året en sammanlagd produktion av 1,6 miljoner ton massa. Men när det ombyggda Värö är uppe i full drift, och när de beslutade investeringarna i massabruken i Mönsterås och Mörrum är genomförda, ska produktionen vara 1,9 miljoner ton massa.

Produktionsökningen i Värö ökar råvarubehovet med 1,5 miljoner fastkubikmeter.

– Vi vet att den svenska skogen växer och för att fortsätta ta hand om den behöver vi en större anläggning, sa Södras ordförande Lena Ek.

Södra Cell Värö
Södra Cell Värö

FAKTA SÖDRA CELL VÄRÖ

Hösten 2014 togs första spadtaget och när ombyggnationen var som mest intensiv i somras arbetade 3500 personer från 14 olika länder med ombyggnaden.

Bruket var stängt under några veckor, men mycket av arbetet skedde samtidigt som produktionen var igång och blev därför något försenat.

Under ombyggnaden inträffade det flera olyckor, varav en dödsolycka.

Problem och förseningar till trots är målet att komma upp i full produktion under 2017.

Södra är också en stor producent av grön energi

Genom att använda gröna energiprodukter från Södra gör vi tillsammans en insats för miljön och klimatet för kommande generationer. Gemensamt för de energi- produkter som Södra säljer är att de har sitt ursprung

i skogen och är helt naturliga och förnyelsebara. Södra erbjuder flera energiprodukter som passar

kunder med olika behov. Massafabrikernas produk-
tion ger tillräckligt med el för att driva fabrikerna och överskottet förser närliggande samhällen med allt större mängder grön el och fjärrvärme.

Den ökande användningen av fjärrvärme från Södra leder till minskade utsläpp av växthusgaser, eftersom över 99 procent av energin från Södra kommer från

biobränslen. Fjärrvärmenätet värms i huvudsak av rest- värme från processen.

Södra är en av de största producenterna av grön el som är berättigad till gröna elcertifikat i Sverige. Ett elcerti- fikat motsvarar en MWh (1000 kWh) el producerad från förnybara energikällor som till exempel biobränsle.

Från massafabrikerna levereras även andra biobränsle- produkter, bland annat tallolja, bark och pellets. Av tall- oljan tillverkas biodiesel som ersätter fossil diesel i vanliga dieselmotorer.

Södra har även vindkraftverk i anslutning till massa- fabrikerna och på medlemmarnas mark.

www.novator.se/2016-10-03/Lennart Ljungblom

Bioekonomi: Kungen besöker bioraffinaderiet Domsjö Fabriker

På Domsjö Fabriker fick Kungen se skogens  hållbara framtids produkter

Skogen och skogsindustrin har stora möjligheter att ta fram nya produkter och processer för ett hållbart samhälle, vilket visades upp när Hans Majestät Konungen och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht besökte Domsjö Fabriker och SP Processum den 29 september.

I samband med visning av Domsjö Fabriker fick besökarna se konkreta exempel på produkter som redan idag tillverkas av skogsråvara såsom textilier, lignosulfonat som används vid betongframställning, etanol, biogas, bioharts och koldioxid men samtidigt även de produkter som kan framställas i framtiden – protein som fisk- och djurfoder, plast, och nanocellulosa.

Fokus för besöket var hållbar skogsindustri och dess framtida möjligheter att förädla råvaran. I Domsjö finns ett av världens mest avancerade skogligt baserade bioraffinaderier där företag som Domsjö Fabriker, Övik Energi, AkzoNobel och Sekab framställer och förädlar bioraffinaderiprodukter. Här finns också en stark och framgångsrik forskningsmiljö med företag, forskningsinstitut och akademi så som MoRe Research, SP Processum, Umeå universitet och Mittuniversitet.

Kung Carl XVI Gustaf och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht fick med en guidad tur se och höra hur Domsjö Fabriker utvecklats från ett traditionellt massabruk till ett modernt bioraffinaderi. SP Processum visade tillsammans med tre av sina medlemsföretag, Sekab, MoRe Research och AkzoNobel, hur skogligt baserat bioraffinaderi kan vara basen i omställningen till en bioekonomi. Detta genom att visa några av de bioraffinaderiprodukter, såsom protein, plast, kemikalier och nanocellulosa, liksom berätta om den utveckling av nya tekniker som sker inom Processumklustret.

– Jag är naturligtvis extra stolt över att fått visa vårt bioraffinaderi för Hans Majestät Konungen och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, säger Lars Winter, vd Domsjö Fabriker.

– Våra produkter har sitt ursprung i ett hållbart skogsbruk och de återfinns i många slutprodukter såsom viskoskläder, medicintabletter och hygienartiklar. Domsjö Fabriker är samtidigt en tillbakablick i historien om massatillverkning, påbörjad av MoDo, och en blick in i framtiden där bioraffinaderiet utgör ett starkt bidrag till utvecklingen av den bioekonomi som bland andra den svenska regeringen vill etablera.

– Vi har tillsammans under de senaste åtta åren, med stöd av regionen och Vinnova, drivit ett Vinnväxt initiativ med syfte att Norrlandskusten skall gå från en nationellt ledande till internationellt ledande miljö inom skoglig bioraffinaderiutveckling och vi är stolta att få visa H.M. Konungen och landsbygdsministern hur långt vi har kommit, kommenterar Magnus Hallberg, vd SP Processum.

Besöket till Domsjö Fabriker och SP Processum utgjorde en del av resan i Ångermanland där även Mondi Dynäs, Sveaskog och Box Destilleri besöktes. I sällskapet ingick även landshövding Gunnar Holmgren samt Herman Sundqvist, generaldirektör Skogsstyrelsen, Per-Olof Wedin, vd Sveaskog, Claes Nordmark, politiskt sakkunnig, Helene Holstein, chef på enheten för skog och klimat på Näringsdepartementet samt de lokala politiska företrädarna; kommunalrådet Glenn Nordlund och Elvy Söderström.