Tag Archives: Biokemikalier

Bioekonomi: Kungen besöker bioraffinaderiet Domsjö Fabriker

På Domsjö Fabriker fick Kungen se skogens  hållbara framtids produkter

Skogen och skogsindustrin har stora möjligheter att ta fram nya produkter och processer för ett hållbart samhälle, vilket visades upp när Hans Majestät Konungen och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht besökte Domsjö Fabriker och SP Processum den 29 september.

I samband med visning av Domsjö Fabriker fick besökarna se konkreta exempel på produkter som redan idag tillverkas av skogsråvara såsom textilier, lignosulfonat som används vid betongframställning, etanol, biogas, bioharts och koldioxid men samtidigt även de produkter som kan framställas i framtiden – protein som fisk- och djurfoder, plast, och nanocellulosa.

Fokus för besöket var hållbar skogsindustri och dess framtida möjligheter att förädla råvaran. I Domsjö finns ett av världens mest avancerade skogligt baserade bioraffinaderier där företag som Domsjö Fabriker, Övik Energi, AkzoNobel och Sekab framställer och förädlar bioraffinaderiprodukter. Här finns också en stark och framgångsrik forskningsmiljö med företag, forskningsinstitut och akademi så som MoRe Research, SP Processum, Umeå universitet och Mittuniversitet.

Kung Carl XVI Gustaf och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht fick med en guidad tur se och höra hur Domsjö Fabriker utvecklats från ett traditionellt massabruk till ett modernt bioraffinaderi. SP Processum visade tillsammans med tre av sina medlemsföretag, Sekab, MoRe Research och AkzoNobel, hur skogligt baserat bioraffinaderi kan vara basen i omställningen till en bioekonomi. Detta genom att visa några av de bioraffinaderiprodukter, såsom protein, plast, kemikalier och nanocellulosa, liksom berätta om den utveckling av nya tekniker som sker inom Processumklustret.

– Jag är naturligtvis extra stolt över att fått visa vårt bioraffinaderi för Hans Majestät Konungen och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, säger Lars Winter, vd Domsjö Fabriker.

– Våra produkter har sitt ursprung i ett hållbart skogsbruk och de återfinns i många slutprodukter såsom viskoskläder, medicintabletter och hygienartiklar. Domsjö Fabriker är samtidigt en tillbakablick i historien om massatillverkning, påbörjad av MoDo, och en blick in i framtiden där bioraffinaderiet utgör ett starkt bidrag till utvecklingen av den bioekonomi som bland andra den svenska regeringen vill etablera.

– Vi har tillsammans under de senaste åtta åren, med stöd av regionen och Vinnova, drivit ett Vinnväxt initiativ med syfte att Norrlandskusten skall gå från en nationellt ledande till internationellt ledande miljö inom skoglig bioraffinaderiutveckling och vi är stolta att få visa H.M. Konungen och landsbygdsministern hur långt vi har kommit, kommenterar Magnus Hallberg, vd SP Processum.

Besöket till Domsjö Fabriker och SP Processum utgjorde en del av resan i Ångermanland där även Mondi Dynäs, Sveaskog och Box Destilleri besöktes. I sällskapet ingick även landshövding Gunnar Holmgren samt Herman Sundqvist, generaldirektör Skogsstyrelsen, Per-Olof Wedin, vd Sveaskog, Claes Nordmark, politiskt sakkunnig, Helene Holstein, chef på enheten för skog och klimat på Näringsdepartementet samt de lokala politiska företrädarna; kommunalrådet Glenn Nordlund och Elvy Söderström.